Sokolovna v Praze Krči

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Hlavní město Praha
Župa:župa Pražská-Scheinerova
Okres:Hlavní město Praha
Stav objektu:existuje
Autor objektu:stavitel Václav Bittner
Datace:1934
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

První schůze výboru nové krčské sokolské jednoty proběhla 19. ledna 1893, řádná valná hromada byla svolána na 26. srpna téhož roku. První cvičení probíhala v zimě v hostinci U Labutě, kde se zároveň nacházela spolková místnost, v létě se členové scházeli ke cvičení V Hájovně. Později byla spolková místnost přesunuta do restaurace U Karla IV., od roku 1897 se cvičilo U Klimšů. Nebyla to však jediná místa, kde se krčtí sokolové scházeli. Postupně využívali také prostory hotelu U nádraží, hotelu Slunce, cvičilo se ale například i v budově bývalého pivovaru a ve dvoře velkostatku.

Po vzniku samostatného Československa, kdy se po první světové válce chod jednoty vrátil do normálu, se cvičení vrátilo na velkostatek bratra T. Welze, kde za tímto účelem byly upraveny dvě místnosti, menší na šatnu, větší na tělocvičnu. V roce 1922 přibyly další dva menší pokoje pro soborovnu a nářaďovnu. Místnosti byly sice pro cvičení ne zcela vhodné, i přístup k nim byl obtížný, na druhou stranu si ale jednota díky ochotě bratra Welze a jeho rodiny nemusela pronajímat sály v hostinských zařízeních. Bratr Welz poskytoval po celou dobu sokolům své prostory zdarma. Krčský Sokol zde cvičil až do roku 1934, kdy se přesunul do vlastní sokolovny. 

"Kdo neviděl, neuvěří, za jakých poměrů se cvičívalo "Ve dvoře". Malá nízká místnost v I. poschodí, pod ní ledárna, tmavá komora, co byla šatna. A ten přístup a okolí netvořily vhodné prostředí pro sokolskou činnost." Tak popsal podmínky pro cvičení na velkostatku bratr E. Knittl, jehož zásluhou došlo ke stavbě sokolovny ještě před vypuknutím druhé světové války. 

Jednota sice již nějakou dobu plán na stavbu vlastní sokolovny měla, ale milionový náklad na stavbu realizaci znemožňoval. Začalo se tedy uvažovat o skromnější budově. V roce 1933 předložil na valné hromadě bratr Knittl úpis 40 000 korun na stavbu sokolovny, což zapůsobilo na ostatní členy, kteří v krátké době jednotě upsali celkem 76 000 korun podílů a darů. Občanská záložna přislíbila půjčku ve výši 80 000 korun, zbytek do 200 000 korun měla nahradit práce členstva na stavbě. Přes léto a zimu byly učiněny přípravy, vypracovány plány a vypsána soutěž na stavbu. Z této soutěže vzešel vítězně stavitel Václav Bittner s celkovým rozpočtem 181 000 Kč. 

Na jaře roku 1934 se začalo s úpravou pozemku a hřiště a koncem dubna byly vykopány základy stavby. Základní kámen nové sokolovny byl položen 3. června 1934. Práce pokračovaly rychle a včas. Ještě před dokončením stavby se členstvo rozhodlo pro první přístavbu. Tak bylo díky dalším darům a úpisům nákladem 23 000 korun postaveno jeviště, kuchyň a výčep. K otevření došlo v říjnu 1934, kdy byl 20. října v nové sokolovně uspořádán slavnostní koncert, 27. října se tu konala akademie a dne 28. října byla budova odezvdána členstvu. 

Z celkové výměry pozemku připadlo na zastavěnou plochu 424 metrů čtverečních. Sál sokolovny měl 187 a přísálí 80 metrů čtverečních. Nová sokolovna však svou kapacitou brzy přestala dostačovat. V roce 1937 tak bylo přikročeno k další přístavbě. Stavební práce byly zadány firmě Kulhánek a Tichý v Senohrabech, další řemeslnické práce obstarali místní živnostníci. 

V noci z 12. na 13. dubna 1941 byla sokolovna a veškerý movitý i nemovitý majetek jednoty předán do úřední správy policejního ředitelství v Praze, respektive komisařství v Braníku. Sokolovna sloužila nejprve do června jako kasárna a skladiště protiletecké obrany, poté až do konce roku účelům Osvětového odboru hlavního města Prahy. Následně byla krčkská sokolovna využívána například jako sklad nábytku. Naštěstí nedošlo během války k poškození jejích prostor, jako v mnohých případech jinde, a tak mohli zdejší sokolové ihned v květnu 1945 sokolovnu a svůj majetek převzít zpět a zahájit činnost.

 

Zdroj informací, literatura

KUČERA, Al., ed., SARAPATKA, Em. J., ed. a VONDREJS, Fr., ed. Sokol Praha-Krč: 1893-1943: 15., 16. června 1946. Praha: Sokol Praha-Krč, 1946.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.