Bývalá sokolovna Hrdlovka – Nová Ves

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Ústecký
Župa:župa Krušnohorská-Kukaňova
Okres:Teplice
Stav objektu:neexistuje
Datace:1923–1925
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Zaniklá obec Hrdlovka se nacházela v podhůří Krušných hor asi 2 km jižně od Oseka. V roce 1919 ve vsi žilo 937 Něm­ců a 2 866 Čechů a z obce se stalo malé prů­myslové městečko. Původně malé zemědělské obce Nová Ves a Hrdlovka zažívaly díky rozmachu hornictví společně s celým Podkrušnohořím bouřlivý rozvoj. Díky hornictví přicházelo za prací mnoho Čechů a úplně se měnil ráz celé krajiny. S přílivem českého obyvatelstva začaly vznikat i první české spolky. Měsíc před úředním spojením obou obcí se z iniciativy br. Jana Kozojeda (1879–1950) schází 22. 1. 1899 ustavující valná hromada spolku s názvem Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves – Hrdlovka.

Starosta Sokola Kozojed se v říjnu 1918 stal předsedou revolučního Národního výboru a od roku 1919 byl prvním českým starostou. V nově vzniklé republice Sokol zakoupil v roce 1922 pozemek pro stavbu vlastní sokolovny a příští rok byly zahájeny stavební práce. Hrdlovský Sokol v té době podporovala ochranitelka Sokol Střešovice. Už 27. 6. 1925 byla sokolovna slavnostně otevřena. Vedle pravidelného cvičení zde probíhaly schůze, hrálo se divadlo a podobně. Od roku 1926 byla novou ochranitelkou TJ Sokol na Menším městě Pražském.

Za okupace sloužila sokolovna jako sklad potravin a zeleniny a byla v dezolátním stavu. Z iniciativy Josefa Bárky se 8. 6. 1945 sešla obnovující valná hromada. Ačkoliv se místní MNV zcela absurdně postavilo proti vydání sokolského majetku, došlo na základě intervence Čs. obce sokolské v Praze k jeho vydání. Místní funkcionáři však Sokol nenechali na pokoji a už na podzim 1945 vyvíjeli tlak za tzv. sjednocení tělovýchovy (ve skutečnosti šlo o ovládnutí sokolského majetku). V roce 1947 proběhla přestavba sokolovny a začaly přípravy na župní i všesokolský slet. Do historie se zapsala valná hromada z 18. 1. 1948 se zásadním projevem župního starosty JUDr. Aloise Palečka. Nikdo v té době netušil, že je to valná hromada poslední. Za měsíc došlo ke komunistickému puči. Už 4. 4. 1948 se Hrdlovka opět zapsala do historie – jako v první obci v republice zde dochází k tzv. sjednocení tělovýchovy. Sokol, Dělnická tělocvičná jednota a Hornický sportovní klub byly násilím spojeny do jedné organizace. 

Nový režim se konečně zmocnil sokolovny a novou organizaci naoko ještě nazval Závodní sokolská jednota dolu president Gottwald, ale ta už neměla s původním Sokolem vůbec nic společného. Sokol v Hrdlovce se už neobnovil ani v nadějném roce 1968 a v důsledku likvidace obce pro expandující těžbu uhlí ani po roce 1989.

Zdroj informací, literatura

https://www.geocaching.com/geocache/GC1EY8N_hrdlovka?guid=2e1b36b0-e636-477b-be18-3e3ebd4705cc

http://historie.osek.cz/encyklopedie/vseobecna-encyklopedie/hrdlovka

článek 110 LET SOKOLA NOVÁ VES - HRDLOVKA, Osecké noviny 13. ročník, ČERVENEC-SRPEN 2009

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.