Bývalá sokolovna Netolice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Jihočeský
Župa:župa Jihočeská
Okres:Prachatice
Stav objektu:existuje
Autor objektu:arch. Jan Štochl
Datace:1933–1934
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Po ukončení první světové války a vzniku samostatné Československé republiky začali členové sokolské jednoty v Netolicích usilovat o vybudování samostatné sokolovny ve městě. V roce 1927 byl zakoupen dům proti budově obecné chlapecké školy v Bavorovské ulici. Zde bylo uvažováno s výstavbou sokolovny a byly vypracovány stavební plány, které však nebyly využity. V letech 1929–1930 bylo započato s přípravnými pracemi a místní stavitel Jan Štochl vypracoval nové plány. Dne 6. července 1933 byl položen základní kámen sokolovny a 14. června 1934 se konala slavnost jejího otevření. V současné době budova slouží pro potřeby Základní umělecké školy A. Sarauera.

Jedná se o drobnou maloměstskou stavbu postavenou ve funkcionalistickém stylu, která byla na svoji dobu moderní jak architektonickým pojetím, tak i dispozičním uspořádáním jednotlivých prostor. Sokolovna je situována západním směrem od historického jádra města, v dominantní poloze, podél hlavní středové komunikace do Prachatic. Nachází se v mírně svažitém terénu a na jižní straně k ní přiléhá travnatá plocha – dnes hřiště, které je oploceno pletivem mezi kovovými sloupky na nízké betonové podezdívce s vrátky na východní straně, na kterých jsou hudební motivy, např. harfa. Sokolovna je tvořena souborem propojených patrových a přízemních kubusových budov o nestejných výškových úrovních a rozměrech, které jsou zastřešeny valbovými střechami s eternitovými šablonami a v kontrastu s nimi jsou použity rovné atikové střechy. Základním půdorysným schématem je obdélník.

Architektura sokolovny je minimalistická až jednoduchá, ale velmi kvalitní a cenná na svoji dobu. Fasády budovy jsou hladké, bez výrazných architektonických a stavebních prvků, dosedají na kamenný sokl po celém obvodě a jsou ukončeny jak výrazně předsazenou, tak atikovou oplechovanou římsou. Za zmínku stojí původní severní fasáda se vstupem a patrovým jednoduchým balkónem ustupujícím za půdorysný líc budovy, která je členěna pěti pilastry rozbíjející strohou plochu fasády. Plocha mezi pilastry je prolomena okenními převýšenými otvory osvětlující sál a dvěma kruhovými otvory nad sebou. Interiér sokolovny, v které dnes sídlí hudební škola, je z větší části zachován v autentické podobě, včetně původního dispozičního uspořádání. Některé prostory byly zmodernizovány. Prostory v sokolovně, včetně ústředního sálu, jsou plochostropé, podlahy z větší části vyměněny, pouze v sále zůstala původní parketová podlaha. V sokolovně se dochovaly téměř všechny původní truhlářské výrobky – okna i dveře, včetně kování a klik a truhlářských profilovaných zárubní. Krov vaznicový se stojatou stolicí a s pásky.

Zdroj informací, literatura

karta objektu bývalé netolické sokolovny, autorky Ing. Jana Štorková, Mgr. Eva Erbanová, říjen 2010, dostupné online

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.