Prapor Sokola Žatec

Typ stavby: Jiné
Kraj:Ústecký
Župa:župa Podřipská
Okres:Louny
Stav objektu:existuje
Datace:1927
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Prapor byl slavnostně předán 26. června 1927 při cvičení ve Vlastislavi. Roku 1937 byla vyslána delegace s praporem zahaleným černou látkou na pohřeb prezidenta Masaryka. Prapor byl později, kdy situace již spěla k restrickím a válečným událostem, zazděn v mezipatru Tyršova domu v Praze a odtud neporušený vyjmut až v lednu 1946.

Popis praporu

Prapor Sokola Žatec s dochovanými stuhami je zhotoven z hedvábného rypsu v národních barvách. Obě strany slavnostního praporu jsou bohatě zdobené technikou výšivky a textilní aplikace. Výzdobným prvkem lícové strany praporu je zejména rozměrný sokol, který se jako jeden z hlavních symbolů spolku objevuje i v zakončení žerdi (kovová špice). Místní příslušnost je vyjádřena žateckým městským znakem, na kterém sokol s rozepjatými křídly spočívá a rovněž středovým nápisem ŽATEC v dolním okraji. Sokolské heslo NA STRÁŽ! je vyšito ve středu horního okraje. Rubovou stranu ve středu plochy tvoří aplikace sokolského znaku s typickým prolínáním písmen S a O, další zdobné aplikace v národních barvách jsou doplněné slavnostní zlatou. Textové výšivky reversu připomínají dataci a původ praporu: VĚNUJE SOKOL LOUNY (horní okraj) a 1927 (dolní okraj). Celý prapor je lemován kroucenou tkanicí, stejný typ tkanic v červenomodrobílých odstínech slouží i k upevnění praporu k žerdi. K praporu náleží pět hedvábných stuh se sokolskými hesly: "V srdci smělost!" "Čím větší myšlenka, tím větší síla." "V paži sílu!" "V mysli vlast!" Jedna stuha svým textem odkazuje na spřízněný tělovýchovný spolek v blízkých Lounech: "Sokol Louny".

Stav před restaurováním

Před restaurátorským zásahem byl prapor silně zašpiněný, lokálně skvrnitý a deformovaný. Hedvábné aplikace byly na mnoha místech silně poškozeny degradací a rozvlákněním tkaniny. Stejná poškození byla zřejmá v různé míře i u všech stuh. Nejzávažnější degradace, místy i ztráty, byly patrny u bílého hedvábného materiálu.

Postup restaurování

Precizní restaurování praporu a stuh provedla restaurátorka Lenka Dolanská roku 2016. Přípravné práce spočívaly v podrobném dokumentování, identifikaci materiálů včetně stanovení pH, textilně technologickém rozboru a stanovení procenta poškození. Pak bylo možné přistoupit k výběru a barvení pomocného materiálu a demontáži jednotlivých prvků. Ty byly jednotlivě čištěny nejprve suchou cestou pomocí štětců, jemného kartáčování a odsávání. Na základě provedených rozborů bylo možno přistoupit i k čištění většiny dílů praním s použitím deionizované vody s detergentem i organických rozpouštědel. Po vyrovnání, odsátí přebytků čistících médií a vytvarování byly díly pomalu dosušeny. Vlastní restaurátorské práce spočívaly v překrytí a fixaci poškozených míst pomocí krepelíny, další poškození byla opravena urovnáním flotujících vazebních nití a fixací šitou skeletáží. Některá místa vyžadovala sejmutí poškozených zbytků aplikace a vložení plomb barveného hedvábí, případně podložení poškozené aplikace, překrytí krepelínou, zpevnění tzv. šitým sendvičem a poté navrácení zpět na původní místo. Kroucené tkanice vyžadovaly jen čištění a přichycení v uvolněných místech.

Uložení

Restaurovaný prapor je uložen v depozitáři s regulovaným klimatem bez přístupu denního světla v prostorné kovové zásuvce v obalu z neběleného plátna.

Zdroj informací, literatura

https://www.muzeumzatec.cz/clanky-zachraneny-exponat.html [text konzervátorka Ing. J. Kubíková, historička PhDr. Milada Krausová, Ph.D.)]

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.