Sokolovna Dačice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Jihočeský
Župa:župa Jihočeská
Okres:Jindřichův Hradec
Stav objektu:v provozu
Datace:1923
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Sokol v Dačicích byl založen 25. března 1871. Zasloužili se o to především členové Čtenářského spolku Dyje v Dačicích. Sokolové se hlásili k Tyršovým ideálům zdravého a čestného života a byli také velkými vlastenci.

Družstva pro vybudování tělocvičny bylo zřízeno dne 26. února 1910. Starostou Družstva byl zvolen odborný učitel Antonín Podsedník, náměstkem učitel Antonín Kesner a jednatelem berní kontrolor Jan Solař. Osobností, která se zřejmě nejvíce zasadila o rozkvět tohoto spolku, byl okresní hejtman Jaroslav Friedrich, který byl v roce 1919 zvolen novým starostou Družstva (po Janu Solařovi, v letech 1914–1919). Jak již bylo zmíněno, založení Družstva si vynutila situace, kdy členové Sokola neměli dostatečné a vhodné prostory pro cvičení.

1919–1920 byl městský stavební úřad prostřednictvím župy a České obce sokolské požádán o vyvlastnění pozemku o rozloze téměř 43 arů, který by byl využit na stavbu sokolovny v obci. Byla také podána žádost o podporu na ministerstvo veřejného zdraví a tělesné výchovy a za tím účelem byl vypracován plán stavby. Sice podle něj tělocvična nakonec postavena nebyla, ale zaručil obdržení vyžádané státní podpory. O další finanční pomoc členové žádali na přelomu let 1920/1921. V roce 1922 povolilo ministerstvo subvenci 50.000 Kč splatnou v 5 ročních lhůtách po 10.000 Kč, což byly neobvykle dobré podmínky, na které mnoho jiných jednot ve své době nedosáhlo. Dačická tělocvičná jednota tak získala dostatek finančních prostředků, aby se mohlo začít se sháněním materiálu. Část ho dovezli sami občané Dačic a okolí, kteří sokoly v jejich snaze podporovali.

Sokol v této době disponoval jměním ve výši 171.256 korun. Aby bylo možno stavbu s úspěchem dokončit, vypsalo Družstvo nezúročitelnou půjčku na dlužní úpisy po 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč, které měly být spláceny v závislosti na finančních možnostech.

Sokolovna byla po dlouhém dvanáctiletém úsilí úspěšně dokončena koncem roku 1922 a kolaudační prohlídka byla Okresní politickou správou v Dačicích stanovena na 18. prosince 1923. V zakládací listině sokolovny v Dačicích zástupci Sokola i Družstva vyslovili svoji touhu, aby byl tento stánek tělesné kultury zachován i pro další generace, dále sloužil svému účelu a aby jejich potomci nezapomněli na své předky, kteří tak pevně a vytrvale odolávali všem nezdarům a zůstávali vlastenci.

Zdroj informací, literatura

diplomová práce Ivany Sedláčkové Spolkový život v Dačicích v letech 1918 – 1948 (se zaměřením na kulturní a tělovýchovné spolky) (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2009)

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.