Bývalá sokolovna Liboc

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Hlavní město Praha
Župa:župa Podbělohorská
Okres:Hlavní město Praha
Stav objektu:existuje
Datace:1921–1922
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Liboc se nachází v západní části Prahy 6 mezi oborou Hvězda a Evropskou třídou, součástí Prahy je od r. 1921. T. J. Sokol Liboc byla založena v r. 1892, tělocvičná činnost v prvních 20ti letech se provozovala v secesním dřevěném pavilonu – součásti hostince p. Kučery asi 100 m pod libockým kostelem. Tento pavilon, zakoupený po skončení národopisné výstavy v pražské Stromovce v r. 1891, dosud stojí, zděný hostinec již dávno ne. Veřejná vystoupení se konala na dvorech místních statků, v oboře Hvězda a jinde.

V r. 1896 bylo ustaveno „Družstvo pro výstavbu tělocvičny“ a začaly se konat sbírky a pořádat různé akce na získání finančních prostředků jako taneční zábavy, divadelní představení (od 1906) aj.

V roce 1921 byl zakoupen pozemek o rozloze 3779 m2, podařilo se získat úvěr 400 000 Kč (ručeno bylo pozemky a stavbou, ale i rodinnými domky některých členů, ba i věnem jejich dcer). Pro slavnostní zahájení stavby byl vybrán den 21. 6. 1921 – 300 leté výročí popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Stavaři byli členové Sokola Liboc, místní sedláci poskytovali zdarma své povozy. stavba rychle pokračovala díky nadšení a elánu členstva, takže za 7 měsíců mohla být sokolovna dne 29. 1. 1922 uvedena do provozu s rozměrem tělocvičny 22×12x8 m, jeviště 12×6x5 m. Na pomoc pro splácení úvěru byl pořízen promítací přístroj, o sobotách a nedělích fungoval biograf zprvu s němými filmy doprovázenými živou hudbou, posléze se zvukovými. Přízemí bylo pronajato pro hospodu.  Pokračovalo se v dobrovolných sbírkách, v organizování zábav, hraním ochotnického divadla aj. Přesto ještě v roce 1939 nebylo z dluhu uhrazeno 206 tis. Kč, v roce 1946 128tis. Kčs, zbytek dluhu byl uhrazen státem po sjednocení tělovýchovy do ČSTV v r. 1949.

Činnost T. J. Sokol Liboc byla 2krát násilně přerušena, v r. 1916 z nařízení c.k. rakouských úřadů a v r. 1941 z nařízení říše. V sokolovně se nemohlo cvičit od října 1938 do května 1939, neboť sloužila pro ubytování uprchlíků z pohraničí, několik měsíců po květnu 1945 zde byly umístěny jednotky Rudé armády.

Rychlost výstavby sokolovny nadšenými amatéry a nemožnost údržby v letech 2. světové války a po ní se projevila v 50. a 60. letech minulého století. V r. 1954 musela být sokolovna uzavřena, byly provedeny nezbytné opravy a od 1956 se opět začalo cvičit. Tyto dílčí opravy nemohly zabránit zhoršování stavu a v r. 1965 byl její stav prohlášen za havarijní. Následovala anabáze shánění finančních prostředků a získání stavební kapacity. Nakonec se vše podařilo a až do r. 1975 probíhala rozsáhlá rekonstrukce, na kterou ČSTV poskytlo 2,7 mil. Kčs. V létě 1975 byl znovu zahájen provoz i když na stavbě bylo na 120 stavebních závad (jedna z nich, že do střechy na 28 místech zatékalo, ústřední topení bylo připojeno opačně atd). Při rekonstrukci byly přistavěny šatny se sociálním zařízením. Odstraňování závad bylo zajišťováno vlastními prostředky. V souvislosti s přemístěním Ruzyňské ulice a výstavbou panelového minisídliště byly získány nové prostory východním směrem, dobrovolnou prací členů byly vybudovány 3 tenisové kurty a 1 nohejbalový, postavena cvičná tenisová stěna. Vlastními silami byla rovněž provedena generální oprava ruiny domku č. 5 v přilehlé Únětické ulici. Po dobu rekonstrukce sokolovny byla tělovýchovná činnost nutně omezována, cvičilo se např. v okolních školách apod.

Po roce 1989 se TJ Sokol Liboc nestala součástí obnovené České obce sokolské. Soudní spor o majetek se táhl řadu let, žaloba sokolské obce byla soudem zamítnuta a stávající tělovýchovný a sportovní areál je proto v současné době majetkem členů TJ Sokol Liboc. Jednota je členem Asociace tělovýchovných jednot. Po řadě jednání s ministerstvem financí ČR se TJ Sokol Liboc v roce 2005 stala i vlastníkem domku v Únětické ulici.

Zdroj informací, literatura

http://www.sokol-liboc.cz/page/o-nas/

https://www.periferieprahy.cz/1_zivnosti.htm

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.