Bývalá sokolovna Jaroměř-Josefov

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Královéhradecký
Župa:župa Podkrkonošská-Jiráskova
Okres:Náchod
Stav objektu:existuje
Datace:přestavba měšťanského domu v roce 1925
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Budova sokolovny evidovaná od 3. 5. 1958 jako kulturní památka rejst. č. ÚSKP 21873/6-1771 je hodnotným dokladem vývoje architektury města Josefova a jeho stavebního vývoje v 30. letech 20. století. Mimo jiné je také zajímavým příkladem sokolské architektury vůbec.

Budova sokolovny vznikla výraznou přestavbou klasicistního měšťanského domu, hotelu U Slunce, jehož divadelní a plesový sál byl využit pro zřízení tělocvičny. Patrový řadový dům s dvorními křídly je orientován fasádou do ulice Guldova. Původní klasicistní průčelní fasáda byla zmodernizována v r. 1925 při přestavbě objektu. Původní patrové římsy, ostění oken a vápenné omítky byly odstraněny a nahrazeny v odlišném pojetí novodobou fasádou ve stylu prvorepublikového funkcionalismu s prvky národního dekorativismu. Fasáda je provedena ve dvou barevných odstínech jemnnozrnného břízolitu (šedo-okrová, bílo-šedo-okrová) a se soklem z pemrlovaného terazza. Průčelní fasáda je o pěti okenních osách s působivou atikou nad trojicí středních os průčelí. Fasáda je členěna pilastry vysokého řádu a v atikové partii členěna dvojicí sdružených pilastrů vysokého řádu, pilastry rámují atiku, hlavice pilastrů jsou ukončeny v římse atikové zdi. V původní podobě fasády pilastry nad atikou vynášely dvě sochy sokolů s roztaženými křídly, dnes chybí. V přízemí jsou pravé a levé boční okenní osy členěny lisénami, pod hlavní římsou se nachází kvádrové mutuli (konce trámů). Nad okny přízemí čtvercové výplně, nad okny patra trojúhelníkové výplně. Atiková zeď je s konkávními výžlabky v polích mezi pilastry. Na středové konkávní ose je umístěn plechový znak SOKOLA. Hlavní vchod do budovy se nachází na 1. okenní ose. Tvoří jej dvoukřídlé kazetové dveře s oválnými prosklenými výplněmi a proskleným nadsvětlíkem v rubínové barvě. Na středové ose domu byl dodatečně proražen další vchod pro obchodní účely prodejny. Vstupní dveře jsou novodobé z r. 2012 a vycházejí z podoby dveří na 1 ose. Nad tímto vchodem se nachází prosklená schránka ve tvaru kalichu s prstí od Zborova s reliéfem meče, okolo orámování. Střecha je sedlová, hřeben souběžný s ulicí. Atika je lemována z každé strany obloukovým plechovým vikýřem. Boční dvorní křídla, z nichž levé dvorní křídlo má v přízemí arkády.

Zdroj informací, literatura

https://pamatkovykatalog.cz/sokolovna-telocvicna-12481120

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josefov_(Jarom%C4%9B%C5%99)

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.