Opona Kde domov můj v Korouhvi

Typ stavby: Sokolské opony
Kraj:Pardubický
Župa:župa Východočeská-Pippichova
Okres:Svitavy
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Ota Brož
Datace:1893
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Opona z Korouhve na Svitavsku je jedním z dokladů velké popularity malířského a reprodukovaného díla Adolfa Liebschera (1857–1919). Díky tisku se stávalo vhodným zdrojem inspirace zejména pro venskovské učitele, což je příklad i učitele Oty Brože, autora opony v Korouhvi. 

Liebscher svým tiskem Kde domov můj prakticky kodifikoval vizuální vyjádření budoucí české hymny. Přes zdánlivou popisnost zde najdeme takřka sumarizující zkrakty zobrazení české krajiny, typů českého lidu i národních symbolů (Hradčany, Říp), které zobecněly. Proto větší množství opon, opírajících se o tento vzor, nelze hodnotit jinak, než jako věrný přepis dané předlohy, omezený nanejvýš vlastní výtvarnou mohoucností autora. 

Opona z Korouhve má rozměry 430 x 215 cm. Přepis Liebscherova díla je v tomto případě zcela přesný, pouze celkový kolorit je temnější a kresba figur daleko méně jistá. Po obou stranách výjevu jsou zavěšeny těžké rámující ilusivní drapérie. 

Opona byla nejprve umístěna v hostinci Na Rychtě, poté byla v sokolovně. Dnes je vystavena v klubovně sokolovny a je v majetku Sokola Korouhev. 

Zdroj informací, literatura

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona&id=883

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.