Opona v Dolní Rovni

Typ stavby: Sokolské opony
Kraj:Pardubický
Župa:župa Východočeská-Pippichova
Okres:Pardubice
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Alois Mudruňka
Datace:asi 1932
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

V roce 1932 byla postavena nová sokolovna, dá se předpokládat, že k jejímu vybavení patřila velmi výmluvná památka – opona, která výrazně sdělovala proklamovaný program Sokola. Kompozice opony užívá každé místečko k umístění alegorických znaků sokolstva a jejího místa i významu v osvobozené vlasti.
Střední plochu opony vyplňuje centrální obraz: Sokol za pluhem taženým bělouši obdělává rodnou zemi, nad ním se vznáší anděl svobody, kolem krouží ptáci – sokolové, černé mraky jsou roztrhány a okřídlený bělouš (Pegas) rozšlapává černého havrana. Bělouše má na oprati sokol.
Pozoruhodné je rámování obrazu: Výjev obklopuje 14 medailonů, symbolizujících lidské vlastnosti, řemesla a dovednosti. V jejich středu je umístěn znak Sokola. Horní rám obrazu tvoří pás, jakoby harlekýn, s opakovaným motivem stylizovaného sokola. Mezi křídly je 7 rámečků se stopami jednotlivých slov dnes nečitelného hesla, překrytého barvou pravděpodobně v době německé okupace. 

Historie uložení opony v obdobích sokolským ideím nepřátelským zatím není zachycena. Kroniky uložené ve Státním okresním archivu v Pardubicích odpovídají zatím jen na naznačené okolonosti vzniku opony.

 

Zdroj informací, literatura

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona&id=859

Vzdělavatelské listy č. 1/březen 2016: Sokolské malované opony, str. 6.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.