Socha Miroslava Tyrše u turnovské sokolovny

Typ stavby: Pomníky, sochy, památníky
Kraj:Liberecký
Župa:župa Ještědská
Okres:Semily
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Josef Drahoňovský
Datace:1932
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Socha Miroslava Tyrše se skládá z žulového podstavce nesoucího bronzovou sochu zakladatele Sokola, nalezneme ve Skálově ulici u turnovské sokolovny v sadu. Pomník tvoří protějšek pomníku padlým z roku 1927. Autorem pomníku odhaleného roku 1932 (100 let od narození Tyrše) je profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, Josef Drahoňovský. Celý pomník má výšku 6 m. 

Vznik pomníku je spojen s oslavami 100. výročí Tyršova narození, které vyvrcholily IX. všesokolským sletem v Praze. Ze dvou navržených modelů byl nakonec vybrán ten, kde je Tyršova postava bez sokolské čapky a náčelnické stuhy, aby byl zdůrazněn obecnější význam jeho díla. Kniha v pravé ruce s třemi lipovými listy je symbolem Tyršovy vzdělanosti. Drahoňovský jej navrhl v této podobě i díky tomu, že právě Tyršovy statě o umění pomohly k tomu, že se dal na dráhu umělce. Tyršův postoj s opřenou rukou v bok je charakteristickým prvkem pro Tyrše, který takto vystupoval na veřejnosti. Hlava Tyršova je vyhotovena na základě známého profilu od Ženíška. 

Podstavec z mrákotínské žuly vyrobila firma za Slaného, betonovou výplň V. Soukup z Turnova. Odlití bronzového pomníku bylo zadáno firmě Anýž a spol. v Praze. Celkový finanční náklad činil téměř 60 tisíc korun a na jeho uhrazení se vedle Sokola (župy Ještědské) podílela turnovská spořitelna, město Turnov, mnoho místních spolků a občanů. Pamětní listina s popisem všech příprav byla uložena v měděné schránce do základů pomníku, který byl slavnostně odhalen 18. září 1932. 

Za nacistické okupace byla socha z předpolí sokolovny jako symbol hrdosti českého národa odstraněna, a to hned v březnu 1939. Do Skálovy ulice se pomník vrátil po skončení války.

Památkově chráněna jakožto kulturní památka rejst. č. ÚSKP 20904/6-2823 - pomník Miroslava Tyrše od 3.5.1958.

 

Věstník sokolský 1932, č. 36:
Sokolská župa Ještědská uspořádala 18. záři slavnostní odhalení pomníku tvůrce sokolstva dr. Mir. Tyrše v Turnově. Slavnosti předcházela v sobotu akademies programem hudebnímpěveckým a tělocvičným. V neděli zahájeny závody ve hrách, které se protáhly až do hodiny polední. Ve 13 hod. byl sraz spolků, korporací a vojska u nádraží к seřaděni průvodu. V prvé části průvodu pochodovalo 17 spolků v počtu 579 osob, včetně zástupců vojska, státních úřadů a městské rady, s 11 prapory. V krojích zúčastnili se průvodu legionáři, hasiči, DTJ, ozbrojený sbor a řezníci. V sokolské části průvodu bylo 982 účastníku s 19 prapory a vlajkami, z nich 296 mužů a 114 žen, 293 žáků a 193 žákyň, 28 dorostenek a 37 dorostenců. Sokolská jízda byla zastoupena 21 a selská jízda 8 jezdci. Než průvod došel к pomníku, stála na prostranství čestná rota 47. pěš. pluku, trčastniky uvítal br. župní starosta Mlejnek jako předseda výboru pro postavení pomníku. Zpěvácký spolek »Dvořák« zapěl Smetanův »Slavnostní sbor«. Po proslovu zástupce ČOS, člena předsednictva br. Vondráka, nastalo vlastni odhalení pomníku a položení věnce. Jakmile doznělo Smetanovo »Věno« zazpívané »Dvořákem«, odevzdal br. župní starosta Mlejnek pomník do ochrany města а к opatrování Sokolu v Turnově. Po slavnosti předvedena na cvičišti u sokolovny půlhodinka vo- jenské posádky, pětiboj mužů a trojboj lžen. Večer světelnou fontánou zdařilá slavnost skončena. Pomník sám (v stejné asi velikosti jako šalounův »Tyrš« v Tyršově domě), dílo rodáka turnovského kraje p. prof. Drahoňovského, představuje Tyrše bez čapky a náčelnické stuhy, bez meče, ale s knihou a ratolestí v ruce (aby bylo projeveno celonárodní dílo Tyršovo), jest, jistě ke cti svého Mistra, který s velikou láskou sochu Tyršovu vytvořil, jest také к ozdobě kraje a města a nejvhodnějším protějškem pomníku národního osvobození v těchto sadech, které pojmenovány městem Turnovem sady Tyršovými; dřívější ulice Sokolská nazvána ulicí Tyršovou. Nutno připomenouti, že sochu v bronzu odlila firma Franta Anýž a spol. v Praze. Betonovou výplň podstavce provedl stavitel V. Soukup z Turnova a kamenické práce firma J. Pejs a G. Fric ze Slaného. Celkový náklad činí 60.000 Kč. Tak v roce jubilea stých narozenin zakladatele a tvůrce sokolstva dr. Mir. Tyrše byl mu postaven v Turnově pomník sokolskou župou Ještědskou s přispěním městské spořitelny v Turnově i ostatních peněžních ústavů a občanstva z oblastí žup.

 

Zdroj informací, literatura

https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-miroslava-tyrse-14962439

https://www.turnovskovakci.cz/zapisnik-vse/zapisnik/symbolika-nebo-recese-tyrs-ma-na-hlave-plynovou-masku/

mapy.cz

turistika.cz

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.