Sokolovna Lišov

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Jihočeský
Župa:župa Jihočeská
Okres:České Budějovice
Stav objektu:existuje
Datace:přestavba pivovaru z 16 století na sokolský objekt k roku 1900
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Podobně jako mnoho jiných jednot, musela si také ta lišovská na svou vlastní sokolovnu několik let počkat. Ustavující valná hromada, která se uskutečnila 24. února 1894, čítala třicet členů. Díky tomuto počátečnímu kroku vznikla Tělocvičná jednota Sokol Lišov. Scházeli se v sále hostince u Bohoňků. Jako letní cvičiště jim sloužila zahrada v radnici. Za první uspořené peníze byla koupena hrazda, kůň a žíněnka, na splátky byla pořízena bradla. Po účasti na všesokolském sletu v roce 1895 nabídl bratr Bohoněk ke cvičení pozemek u cihelny a sám ho oplotil. Na valné hromadě v roce 1896 tak byl i kvůli nárůstu členů ustanoven fond pro stavbu vlastní tělocvičny. O dva roky později už Lišovští vážně uvažovali o stavbě. Jednota písemně požádala Českou obec sokolskou o zapůjčení plánů a vzorů. K výstavbě vlastní tělocvičny však nikdy nedošlo. V roce 1899 lišovská jednota požádala obec o zapůjčení varny v bývalém pivovaru. Obec nakonec předala v roce 1900 lišovské tělocvičné jednotě nejen varnu, ale i spilky a stáje v bývalém pivovaru. Z varny tak vznikla tělocvična, ze stájí sborovna a ze spilky šatny. Část nákladů pokryla pokladní hotovost a ostatní náklady byly hrazeny půjčkou.

Činnost sokolů v Lišově narušily obě světové války. Po skončení 1. světové války se činnost sokolská v Lišově opět zdárně rozběhla. Obnovilo se pravidelné cvičení i divadlo, pořádaly se oslavy i taneční zábavy. V roce 1933 obec Lišov prodala lišovské sokolské jednotě objekt bývalého pivovaru, ve kterém měli sokolové zřízenou tělocvičnu. Po zrušení Sokola po druhé světové válce sokolovnu převzala Tělovýchovná jednota Jitona Lišov, ale nikdy se k ní nechovala jako řádný hospodář. Kromě toho převzala také letní cvičiště Slabec, výčep i hřiště. Přestože se činnost Sokola v devadesátých letech nerozběhla v tak masové míře jako před rokem 1948, podařilo se získat zpět historický majetek, opravit tělocvičnu, obnovit tradici pohárových turnajů, akademií a šibřinek. Od roku 1992 byly do sokolovny investovány více než tři miliony korun. Další investice budou nutností, budova už potřebuje novou fasádu, je potřeba vyřešit i problém s vlhkostí.

Historický vývoj objektu:

Jedná se o objekt ze 16. století na půdorysu tvaru L, který si do současnosti zachoval svou hmotu a historickou parcelaci a přes četné přestavby a provozní úpravy i svou autentickou památkovou hodnotu tohoto typu technické památky.

Pivovar v Lišově byl založen roku 1535 zástavním držitelem hlubockého panství Ondřejem Ungnadem ze Suneku. V roce 1598 udělil Jáchym Ondřej z Hradce městečku Lišovu právo vařit pivo a prodávat jej v sedmi určeným krčmách v okolí. Od té doby byl lišovský pivovar provozován v režii města. Během 19. století již byl ustálen zvyk pronajímat pivovar vždy na dobu šesti let nájemcům, kteří pak bez ohledu na skutečné výdělky odváděli do obecní pokladny předem stanovený obnos. Kolem r. 1870 se nájemci začali potýkat s nemalými finančními problémy, které způsobovala silná konkurence budějovického a především třeboňského piva. Opakovaně proto žádali obec o snížení nájemného. Představitelé městečka se snažili udržet provoz pivovaru i za zhoršených podmínek a teprve koncem roku 1898 rozhodli o zrušení tohoto neperspektivního podniku, když je o jeho neudržitelnosti přesvědčil poslední nájemce Jiří Závodník. Na schůzi obecního výboru 9. května 1899 byla budova pronajata za 240 zlatých ročního nájmu knížecímu schwarzenberskému pivovaru v Třeboni, který ji hodlal přeměnit na sklad svého piva. Avšak již v následujícím roce se objekt zrušeného obecního pivovaru dočkal jiného využití. Do užívání ji převzala zdejší tělocvičná jednota Sokol. Přestavbu se podařilo dokončit ještě během roku 1900 podle plánů, které zdarma vytvořil zdejší stavitel Norbert Bendík. Slavnostní otevření sokolovny, spojené s veřejným cvičením II. okrsku sokolské župy Husovy, proběhlo 9. září 1900. Byl vypracován jakýsi provozní řád tělocvičny a její prostory si v případě potřeby mohly půjčovat i další zdejší spolky. V roce 1900 byla též ve východní části severního křídla zřízena pekařská dílna Karla Bohoňka, která se do dnešní doby nedochovala, namísto ní je tu dnes vinárna. Protože po první světové válce se lišovským Sokolům podařilo zakoupit část lesa Slabce a do roku 1923 tam zřídili hřiště i se šatnami, zůstala sokolovna v bývalém pivovaře vyhrazena pro běžné cvičení, stolní tenis a představení loutkového divadla. Prostor tělocvičny a zasedací místnosti se dochovaly dodnes.

Zdroj informací, literatura

https://www.pamatkovykatalog.cz/pivovar-671529

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/telocvicnu-si-chteli-postavit-nakonec-vznikla-v-pivovaru-20150615.html

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.