Sokolovna T. J. Sokol Turnov

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Liberecký
Župa:župa Ještědská
Okres:Semily
Stav objektu:v provozu
Autor objektu:Jan Alois Čenský
Datace:29. května 1898
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Sokolská jednota v Turnově byla založena už 29. dubna 1863, a i když je místní sokolovna jednou z deseti nejstarších v České republice, museli si na ni Turnovští přes třicet let počkat.

Jejím autorem byl berounský rodák Jan Alois Čenský (1868–1954). Tento architekt, profesor i děkan na pražské technice mimo jiné navrhl také Králodvorskou sokolovnu, Měšťanskou besedu v Plzni či Městské divadlo na Královských Vinohradech v Praze.

V roce 1895 sokolové koupili pozemek v „hlinovníku“. Na stavbu dokázali sami nashromáždit přes 12 tisíc zlatých, dalších dvacet tisíc půjčila městská spořitelna. 25. října 1896 byl za doprovodu oslavných akcí položen základní kámen. Spoustu materiálu na stavbu, písek, cihly, věnovali místní. V průběhu realizace architekt projekt přepracovával, a sokolové si proto na dostavbu museli vzít ještě jednu půjčku. Sokolská kronika se zmiňuje i o ceně nejvyšší, kterou bylo třeba zaplatit – zámečníka Daniela Náhlovského na stavbě zabil padající trám. Sokolovna byla slavnostně otevřena 28. a 29. května 1898.

Novorenesanční budova víc než sokolovnu připomíná útulný zámeček. Její pravý účel je patrný snad jen ze sochy sokola na špici čelního štítu a soch Tyrše s Fügnerem ve výklencích nad vchodem. Z hlediska scénologie místního veřejného prostoru je zajímavá hlavně sousední neorenesančně-secesní budova Jaroslava Valečka. Původně chlapecká obecná škola z roku 1907 přejímá od sokolovny způsob členění oken, rýhovanou fasádu, obvodové římsy i tvar štítů střešních vikýřů. Tvoří tak společně jakési vizuální sepětí, komunikují.

Tělocvičný sál v přízemí má rozměry 20 x 14 metrů, výšku 9 metrů. Nachází se zde jeviště oddělené od cvičebního prostoru výškově i portálem s nápisem: „Z LÁSKY K NÁRODU A VLASTI“. Výzdobu interiérů včetně malovaného kazetového stropu provedl místní akademický malíř a člen jednoty Jan Prousek. V prvním patře se nacházela ještě reprezentační místnost, zasedací síň, archiv, knihovna a malý sál.

Budova si zevnitř i zvenku uchovala původní ráz. V roce 2020 proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiéru, byly vyměněny střešní trámy a došlo i k citlivé restauraci původních maleb na stropě tělocvičného sálu. Sokolovna dodnes slouží místní jednotě ke sportovním a kulturním účelům.

Zdroj informací, literatura

HAKEN, Mirek a kol.: SBORNÍK TJ SOKOL TURNOV. Turnov: TJ Sokol Turnov, 1998. 39 s.

PLÍVOVÁ, Lenka: Renovace turnovské sokolovny, In: Nazdar! Sokolské souzvuky, říjen 2020, roč. 10, č. 10, Dostupné z: sokolznojmo.cz/wp-content/uploads/2020/11/říjen2020-1.pdf

PULŠČAKOVÁ, Barbora: ZALOŽENÍ A VÝVOJ SPOLKU SOKOL V TURNOVĚ 1863 – 1918, Bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. 68 s. Dostupné online z: https://sokol.webnode.cz/_files/200002921-1573a17679/ZALOŽENÍ%20A%20VÝVOJ%20SPOLKU%20SOKOL%20V%20TURNOVĚ%201863%20-%201918%20-%20bakalářská%20práce.pdf

biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/ČENSKÝ_Alois_Jan_22.6.1868-29.12.1954

https://www.sokolturnov.cz

https://www.facebook.com/sokolturnov/

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.