Sokolovna v Pardubicích

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Pardubický
Župa:župa Východočeská-Pippichova
Okres:Pardubice
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Václav Šantrůček, Antonín Mendl
Datace:1923
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Pardubický Sokol byl založen v červnu roku 1863, ale činnost se začala prakticky více rozvíjet až o čtyři roky později. Tehdy se starostou jednoty stal Václav Bubeník, který byl zároveň starostou města. První cvičení se odehrávala ve zdarma propůjčované chodbě městské reálky, což byly prostory naprosto nevyhovující a pardubičtí sokolové stále více pociťovali potřebu vlastní tělocvičny. Dne 21. března 1868 se mimořádná valná hromada usnesla, že požádá město o stavební místo pro vybudování sokolovny. Tím ale na nějaký čas veškeré snahy v tomto ohledu opadly. Městská rada propůjčila jednotě místnost v pravém křídle reálky s tím, že jednota uhradí polovinu nákladů vzešlých z adaptace dané místnosti ke cvičení. Zde se cvičívalo v zimním období, v létě se sokolové přesouvali na letní cvičiště "Na Olšinkách", které bylo zřízeno roku 1877. Ačkoli naléhání členstva na stavbu sokolovny neustávalo, okolnosti nebyly příznivé, náklady spojené se stavebními pracemi byly přliš vysoké, v roce 1914 vypukla první světová válka, která znemožnila jakékoliv stavební aktivity. Definitivně se o postavení sokolovny rozhodlo až v roce 1919. Jedním z hlavních důvodů bylo, že členů Sokola v Pardubicích stále přibývalo a potřeba vlastní tělocvičny byla více než naléhavá. Vzhledem ke stále stoupajícím cenám v poválečné době muselo ale Družstvo pro postavení tělocvičny Sokola postupovat obezřetně.

Již v roce 1912 věnovalo město sokolům pozemek "Na Olšinkách", kde Sokol v roce 1921 vybudoval oplocené cvičiště s běžeckou dráhou. Podle původních plánů sokolovny od architekta Kohoutka byl propočítán stavební náklad s úplným zařízením tělocvičny na 3 600 000 Kč. Při zmenšeném provedení Kohoutkova návrhu se náklad vyšplhal "jen" na 1 800 000 Kč. Nakonec se od původních plánů upustilo a jednota dala za souhlasu družstva vypracovat nový, modernější projekt tělocvičny na Olšinkách architektům Šantrůčkovi a Mendlovi v Praze. Jako stavitel byl vybrán Ferdinand Potůček. Nové plány byly schváleny i stavebním odborem ČOS. V lednu 1922 valná hromada jednoty rozhodla přistoupit k vlastní stavbě tělocvičny a byl položen základní kámen. Sokolovna byla do rukou Sokola Pardubice slavnostně předána 24. června 1923 v rámci dne žactva a dorostu.

V místě původního letního cvičiště vznikla dvoupatrová budova na půdorysu písmene H s hlavní osou orientovanou z východu na západ. Původní návrh sokolovny byl projektován velmi velkoryse. Budova měla být větší, osově souměrná. V realizovaném návrhu se nalézá hlavní sál s bazilikálním osvětlením, na který na východní straně navazuje jeviště, dále se zde nachází pohledová galerie, menší sály, pánské a dámské šatny, sborovny, zázemí pro cvičence, administrativní kanceláře a skladovací prostory.

Pardubická sokolovna je postavena ve stylu architektonické moderny s klasicizujícími prvky a je tak typickou ukázkou rozříšřeného typu sokolovny s hlavním sálem, bočními prostorami a galeriemi pro veřejnost. Budova sokolovny prošla několika stavebními úpravami, a to zejména v 50. letech 20. století, kdy byla upravena pro nově vzniklý spolek TJ Dynamo. Dílčí úpravy se prováděly i v následujících letech. Největší rekonstrukcí prošla sokolovna v letech 2013 až 2015, kdy byly citlivě opraveny vnitřní prostory i plášť budovy.

Zdroj informací, literatura

http://www.vcg.cz/architektura-pardubic-pardubicka-sokolovna/

Památník Sokola pardubického u příležitosti 60letého trvání jednoty, otevření nové tělocvičny a sletu Východočeské župy Pippichovy. Sestavil bratr J. Tejčka, 1923.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.