Sokolovna Volyně

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Jihočeský
Župa:župa Jihočeská
Okres:Strakonice
Stav objektu:v provozu
Autor objektu:br. architekt František Průša
Datace:1927–1929
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Sokol ve Volyni byl založen již v roce 1869. Podle vyprávění samotného bratra a starosty Fialy navštívil Volyni Tyrš, ubytoval se v Záhořovském domě pod radnicí a podnikl spolu se sokoly výlet na Helfenburk. Bohužel sokolská jednota ve Volyni přestala na nějaký čas pracovat a v roce 1890 se znovu objevila snaha obnovit její činnost. Přípravný výbor se sešel 25. července 1890, ustavující valná hromada se konala však až 18. ledna 1891. Sokolové pak vyvíjeli pestrou činnost, při jednotě byl zřízen pěvecký odbor, veřejná knihovna. Jednota podporovala místní ochotnický divadelní spolek Bozděch. Kromě pravidelného cvičení pořádali výlety, veřejná cvičení, jezdili na soutěže a na slety. V roce 1899 se ve Volyni konal župní slet. Největší rozmach zaznamenala jednota, stejně jako jiné, v meziválečném období – sokolové cvičili, jezdili cvičit a pomáhat do jiných jednot, zpívali, hráli divadlo, jezdili na výlety, nacvičovali na slety, účastnili se různých závodů, pořádali šibřinky, besídky. Nejvýznamnějším rokem v historii se ale stal rok 1919, kdy došlo ke koupi pozemku pro sokolovnu od velkostatku kapituly svatovítské. V r. 1924 půjčila zdejší jednota na přestavbu Tyršova domu v Praze 25.000 Kč. Jednota uvažovala o pořízení vlastní tělocvičny od r. 1892 – již tehdy od studujících z města dostala prvý dar na její stavbu, a to 10 zlatých.

Dne 15. listopadu 1927 bylo rozhodnuto o stavbě sokolovny. Jednota ustanovila finanční, stavební a pracovní odbor, byly přijaty plány jednoho z členů Sokola a zároveň architekta, učitele na průmyslové škole ve Volyni, Františka Průši. Měšťanský pivovar daroval jednotě 25 000 korun, občané ji darovali dříví a byla vrácena půjčka na Tyršův dům. Jednota tak už měla jmění okolo 300 000 korun. Stavba sokolovny začala v únoru 1928 stavbou základů a studny. Každý z členů musel odpracovat 50 hodin měsíčně, nebo se mohl z povinnosti za 80 korun vykoupit. Nakonec jednota přesunula dokončení stavby na rok 1929. Zastupitelstvo jednoty zůstalo v roce 1929 beze změny, aby započatou práci sokolovny dokončilo. Povinnost každého člena bylo pracovat 20 hodin měsíčně na stavbě sokolovny nebo zaplatit 40 korun. Sokolovna byla otevřena 21. července 1929. Celou stavbu podpořila Občanská záložna, Městská spořitelna, Okresní hospodářské záložny a také Měšťanský pivovar. Stavba vyšla dohromady na 400 000 Kč, ale kdyby se na stavbě nepodíleli členové Sokola, suma by byla až dvojnásobná.

Kvůli válce byla sokolovna zabavena, předána k dispozici nemocnici a nikdo z členů neměl do sokolovny přístup. Tento stav trval do roku 1945. Protože sokolovna byla po válce ve špatném stavu, probíhaly tréninky na hřišti SK. Archiv Sokola byl během války odeslán do Prahy na Vermöngensamt, ale zpět se Sokolu nic nevrátilo. 

Úpravy oproti původní meziválečné podobě sokolovně značně ubraly na kráse a majestátnosti. 

Zdroj informací, literatura

https://www.geocaching.com/geocache/GC6NDE7_t-j-sokol-volyne-020?guid=246fa9a1-4259-4d93-8341-28cce1cd91bd

http://www.sumava.cz/objekt_az/4262-sokol-volyne/

https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/sokolove-z-volyne-vystavuji-svoji-historii-v-mestskem-muzeu-20190522.html

https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/st_20090528_sokol_vyroci.html

Bakalářská práce Jana Říhy Historie tělesné výchovy a sportu ve Volyni (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017)

 

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.