Bývalá sokolovna Stará Pazova (Srbsko)

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:
Župa:
Okres:
Stav objektu:existuje
Autor objektu:architekti Momir Korunović a Predrag Zrnić
Datace:1930–1931
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Ve Staré Pazově dodnes žije početná slovenská komunita, která si zachovává a pěstuje svůj jazyk a kulturu. Před více než 200 lety v rámci kolonizace osídlili pustou oblast ležící na tzv. vojenské hranici rakousko-uherské monarchie.

 

Sokolský dům krále Petra I. Osvoboditele:

Sokolské spolky byly založeny s myšlenkou tělesného a morálního vzdělávání komunity a propagace slovanské solidarity. Srbský Sokol byl založen 15. srpna 1906. Každoročně organizoval veřejná cvičení a lidovou zábavu v místě a jeho okolí za účasti sousedních sokolských jednot. Začátkem roku 1914 rakousko-uherská vláda zrušila Sokol, tudíž ustala i sokolská činnost ve Staré Pazově.

Slovenský Sokol ve Staré Pazově funguje od roku 1912 a byla to první slovenská sokolská jednota založená v rakousko-uherské monarchii. Po skončení první světové války sokolské spolky obnovily své činnosti a v roce 1919 se sloučily do jedné pod jménem Srbsko-slovenská společnost Sokola, která se připojila k jugoslávskému Sokolu, a na konci roku 1929 vznikl Sokol Jugoslávského království.

Ve své práci dosáhla významného úspěchu a zúčastnila se mnoha veřejných festivalů a setkání jak v Jugoslávii, tak v zahraničí: Lublaň, Sarajevo, Záhřeb, Praha, Sofie. Rovněž vystoupila na mnoha celostátních sletech včetně všeslovanského sletu v Praze 1926.

Společnost neměla svůj vlastní prostor, takže sokolové museli cvičit ve špatných podmínkách, v budovách, které nevyhovovaly jejich potřebám. Díky laskavosti čestného člena společnosti, Nikola Petroviće, dostali v roce 1911 sokolové velký sál hotelu Petrović za účelem školení a setkávání. Problém nedostatečného prostoru byl však neustále přítomen a vyvrcholil v roce 1928, kdy bylo zrušeno místo pro cvičení, které do té doby využívali. Ve stejném roce se společnost rozhodla postavit sokolský dům. Dostávají povolení k výstavbě domu, finanční pomoc ve formě bezúročného úvěru a díky porozumění a závazku obecních rad, vedených bratry Rupovými, získala společnost v centru Stara Pazova také pozemky na stavbu domu.

Významný architekt z první poloviny 20. století a vedoucí ministerstva výstavby Momir Korunović vypracoval návrh budovy zdarma a projekt vypracoval architekt Predrag Zrnić. Základní kámen byl vysvěcen 5. října 1930 a při této příležitosti společnost uspořádala velký obřad za účasti pravoslavných, katolických a evangelických  knězů.

Sokolský dům byl vystavěn v moderním srbsko-byzantském stylu, jako jediný objekt tohoto druhu v oblasti. Dům sestává se z vysokého, vyčnívajícího obdélníkového bloku s tělocvičnou výměry 14 x 10 metrů a spodních částí s dalšími menšími místnostmi. Dnes v budově sídlí KUD "Branko Radičević" a hudební škola.

Zdroj informací, literatura

https://www.virtuelnimuzejpazova.rs/kulturno-istorijski-spomenici/stara-pazova/sokolski-dom-kralja-petra-prvog-oslobodioca

https://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/kulturna-mapa/mesta/2276

https://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Pazova

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/683-slovaci-v-starej-pazove-preili-a-preiju

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.