Bývalá sokolovna Zbiroh

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Plzeňský
Župa:župa Rokycanova
Okres:Rokycany
Stav objektu:existuje
Datace:1921
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Původní neoklasicistní sokolovna z roku 1921, po dlouhou dobu téměř nevyužívaný, zanedbaný objekt s řadou pozdějších nesourodých přístaveb, nerespektujících a potlačujících původní formu.

Z popisu záměrů a realizace rekonstrukce objektu:

Architektonický návrh prošel procesem debat se zástupci města i veřejnosti. Bylo představeno a projednáno několik variant, od prosté obnovy, po variantu vývojovou s přístavbami do budoucna. Po debatách bylo rozhodnuto pustit se do razantnější varianty – odbourání přístavků a patra dostavby, přesunutí schodiště v hlavní budově, zvětšení foyer, využití dnes prázdného suterénu. Hlavním principem rekonstrukce bylo opětovné „vystavení“ prvotní neoklasicistní formy, tj. odstranění nehodnotných „náletů“. Pro zachování celkového charakteru je důležité materiálové a barevné řešení v stratigrafickém uspořádání: sokl – kámen, stěny korpusu – omítka, střecha – plochá krytina.  U přístavby („původní“, avšak po odbourání patra) proto také zasunutí vstupní fasády a její materiálové řešení, odlišné a novodobé, hlásící se k době svého vzniku (rekonstrukce). Sokolovna je situována poněkud mimo centrum, avšak v pohodlné docházkové vzdálenosti, což předurčuje zařízení pro aktivity komunitní a aktivity s širším nejen lokálním dopadem. Podmínkou je kvalitní propojení se stěžejními urbánními ohnisky ve městě (zámek, náměstí, škola). Původní Tyršovská sokolovna („tělocvična“) dnes má sloužit více společenským cílům, a tak již zanikla potřeba vysokých parapetů oken v sále (cca 2m), tato jsme tudíž snížili na úroveň podlahy. Skýtají tak přímý pohled z oken na venkovní krajinu a propojení s ní. V přízemí rozšířené foyer, hlavní sál, umožňující propojení posuvnými stěnami s přilehlým přísálím, které je možno dále propojit či oddělit od restaurace, vybavenou kuchyní a zázemím pro personál. Jeviště je nově doplněno forbínou. Je umožněn průchod domem a výstup na protější straně směrem na terasu a do zahrad. V patře se nachází galerie s kanceláří. V suterénu je navržena prostorná šatna s toaletami, zázemím pro venkovní aktivity, šatnou pro účinkující a technické zázemí. Krov bude využíván pro vzduchotechniku.

Za zmínku stojí ještě opona od Alfonse Muchy, která byla od druhé světové války smotaná a zapomenutá v místní sokolovně. V roce 1988 budovu převzala armáda. Posléze byla objevená opona zapsána do seznamu kulturních památek a roku 1998 restaurována. Dnes je součástí expozic v místním zámku.

Místní jednota existuje v rámci Sokolské župy Rokycanovy, jednota působí v tělocvičně zbirožské základní školy, sokolovna se nachází v majetku a správě MěÚ.

Zdroj informací, literatura

http://arvaki.cz/portfolio/sokolovna-zbiroh/

https://rokycansky.denik.cz/zpravy_region/se-sokolovnou-uz-zbiroh-neceka-20191024.html

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.