Sokolovna Plzeň-Skvrňany

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Plzeňský
Župa:župa Plzeňská
Okres:Plzeň-město
Stav objektu:existuje
Datace:1921
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Sokolovna ve Skvrňanech – T. J. Sokol Skvrňany

Do r. 1921 se cvičilo v pronajatých místnostech místní školy, později v sále restaurace "U Brantlů" a nakonec v sále restaurace "U Raisů"

V roce 1908 vzniká družstvo pro výstavbu tělocvičny a zřízení venkovního hřiště Toto družstvo skládá účty z provedených předběžných prací v letech 1919–1920 do rukou stavebního odboru. Návrh na výstavbu sokolovny byl schválen 20.11.1920. Základní kámen sokolovny byl položen 12. 6. 1921

Předběžný rozpočet na stavbu byl 730 000 Kč. Jednota měla mimo pozemku pro stavbu v hotovosti pouze 18 000 Kč. Půjčkou od členů (muž 200 Kč, žena 100 Kč) bylo získáno 80 000 Kč. Ani tato částka nestačila, a tak se členové zavázali k dobrovolné pracovní povinnosti na všech úsecích, které profesně ovládali. Odpracováno bylo 21 084 hodin. Jenom při výkopových pracích, kdy přebytečný materiál byl odvážen soukromými povozy členů – rolníků, se ušetřila částka 34 000 Kč. Celkem bylo odvezeno 684 vozů. Aby stavba mohla být dobudována tak, že by bylo možné požádat banku o půjčku, bylo nutné požádat členy o další půjčky a dary

Celkové náklady na výstavbu činily 873 000 Kč

Stavbu prováděla firma Západočeská stavební společnost se sídlem v Plzni, stavbyvedoucím byl Václav Cibulka

Budova sokolovny byla slavnostně otevřena 25. 12. 1921 v 10 hodin. 

Budova nepřetržitě sloužila od roku 1921, a to i po dobu válečného období, pouze s drobnými opravami až do roku 1976, kdy byla zahájena první etapa rekonstrukce. V této etapě byla provedena úplná přestavba umýváren, z bývalých šaten pod jevištěm byla vybudována sauna včetně odpočívárny a bazénu. Byla zrušena parní kotelna a celý objekt připojen na horkovodní přivaděč s vybudováním výměníkové stanice v prostorách bývalé prádelny. Druhá etapa rekonstrukce proběhla v letech 1981–1983, kdy byla provedena rekonstrukce celého objektu včetně krovu, střešní krytiny, venkovních omítek a sálu. Postupně se opravila také restaurace a sociální zařízení, prováděla se drobná údržba. Obě etapy rekonstrukce byly provedeny nákladem cca 2 miliony Kčs. K další velké stavební akci došlo v druhé polovině r. 2004, kdy byla provedena rekonstrukce podlahy velkého sálu nákladem cca 1 000 000 Kč.

Informace převzaty z webu www.sokolskvrnany.cz

Za sokolovnou se nacházel technický unikát – první celosvařovaný most z roku 1931, který byl v roce 2019 přenesen. 

Zdroj informací, literatura

http://www.sokolskvrnany.cz/historie.php

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

  • PavelMichalec

    Sokolovna se sice dočká v průběhu roku 2020 nové fasády, avšak realizace takzvaného přesmyku železniční trati Plzeň-Domažlice zdaleka neznamená jen zbourání mnoha domů mezi areálem býv. Škodovky a železničním přejezdem na Domažlické třídě. Součástí této stavby je i nová silnice od stoučasného mostu na Domažlické třídě až za současný železniční přejezd. Důsledkem je vybagrování terénu kolem sokolovny a její odříznutí od zástavby čtvrti Přední Skvrňany, jak je vidět na záběrech pořízených v červnu t.r. Skvrňanská jednota přišla o své venkovní cvičiště a je otázkou, jak bude město tento zákrok jednotě kompenzovat.

    PavelMichalec | 16. 07. 2020 19:02:54

Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.