Sokolovna Janovice nad Úhlavou

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Plzeňský
Župa:župa Plzeňská
Okres:Klatovy
Stav objektu:existuje
Datace:1924
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Místní jednota sokolská byla v Janovicích založena v roce 1898.

Zprvu místní sokolové cvičili na „place u papírny“ nebo na „kolejišti“. V zimě se dlouhých 20 let scházeli a cvičili v hostinci „U Šumavy“.

Už v roce 1906 však začali sokolové uvažovat o stavbě vlastní budovy – sokolovny. Ještě dlouho se však o tom jen hovořilo a teprve v roce 1922 tento záměr nabyl konkrétní podoby. Majitelé lesů v okolí uvažovaného staveniště byli požádání, aby darovali dříví. Vlastními silami začali sokolové lámat kámen v lomu u židovského hřbitova. V roce 1923 získal Sokol státní podporu 10 000 Kč na stavbu. Další peníze na její výstavbu se daly dohromady od obyvatel Janovic díky bezúročným půjčkám (51.000 Kč) a darům (14.000 Kč) a v neposlední řadě pomohla místní kampelička, která poskytla bezúročný úvěr (60.000 Kč) na 5 let. Po mimořádné valné hromadě se usoudilo, že stavba může začít. Pracovní povinnost u mužů byla stanovena na 100 hodin a u žen na 50 hodin. Kdo by pracovní povinnost nevykonal, musel by zaplatit 250 Kč za nevykonanou hodinu. Byl také založen stavební výbor (R. Kovalčík, V. Kubec, K. Mikuláš, J. Pavlík). 19. května 1924 započato s kopáním základů, stavba probíhala podle plánu a 30. listopadu 1924 proběhlo slavnostní otevření sokolovny provedením tělocvičné akademie. Restauračním zařízením vybavil sokolovnu Plzeňský „Světovar“ za podmínky 10ti let odebírání piva na akce, které budou v sokolovně pořádané. Celkový náklad na výstavbu sokolovny činil 287.500 Kč.

Posléze se svou činnost přesunuli i místní ochotníci.

V roce 1940 byly pořízeny k sokolovně nová vrata, opraveno zatemnění sokolovny a na letním cvičišti zřízeno doskočiště naplněné pískem a nová závodní dráha. 12. dubna 1941 přijala četnická stanice v Janovicích fonogram o zastavení činnosti jednoty Sokol a o zabavení majetku jednoty. Bratři Vlček, Pokorný, Heidler, Pešek a Pavlík se ihned po obdržení této zprávy dali do těžké a hlavně nebezpečné práce a to přepracování účetních knih. Za tímto účelem byla v noci navštívena i místní kampelička, kde se taktéž upravovaly vkladní knížky, aby vše sedělo. V noci se muselo také do sokolovny, aby se zajistil cenný a pro Sokoly „nebezpečný“ materiál. Tímto konáním se „ušetřilo“ okolo 25.000 Kč. Druhý den v 8 hodin ráno na boží hod velikonoční přijela na četnickou stanici komise a sepsala protokol o zabaveném majetku. Pro jistotu byla sepsána ještě jedna kronika tzv. „správná kronika“, která by Janovickým Sokolům neuškodila pokud by ji museli předložit. Ta
pravá, stará kronika byla uložena do včelína bratra Novotného.

V roce 1946 se Sokolovna rozšiřovala o přístavek na západní a východní straně. V roce 1964 se sokolovna dočkala nového ústředního topení. V sokolovně byla roku 1987 zřízena posilovna a v obci začala být oblíbená kulturistika. 11. října 1991 byla navrácena sokolovna janovických Sokolům. V roce 1994 dostala jednota dotaci 600.000 Kč z fondu ministerstva školství a tělovýchovy na obnovu TV majetku.

Překrásná budova, podle některých zdrojů  nejzdobnější "sokolovna" v šumavském kraji, štít budovy evokuje tradiční selskou architekturu. Sokolovna je v provozu, organizačně je místní jednota začleněna do Šumavské župy. K objektu sokolovny náleží i areál s kurty.

Zdroj informací, literatura

https://www.geocaching.com/geocache/GC5YC46_sokolovna-janovice

https://rambajs3.webnode.cz/

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.