Sokolovna Plzeň-Koterov

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Plzeňský
Župa:župa Plzeňská
Okres:Plzeň-město
Stav objektu:existuje
Autor objektu:návrh: arch.František Krásný, stavitel F. Vacek z Božkova
Datace:1929 (původní stavení ze 70. let 19. století)
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Sokol v Koterově byl založen v květnu roku 1919 jako odbočka Sokola – Starý Plzenec. V roce 1929 koupila jednota hostinec na návsi se zahradou od občana M. Otty ze 70. let 19. století, a přestavěla jej podle plánů Koterovského rodáka architekta Františka Krásného, oddaného sokola, na vzorný sokolský stánek s jevištěm a spolkovými místnostmi. Sokolovně se dostalo názvu Malý Tyršův dům. Jedná se o meziválečnou architekturu začleněnou do zástavby lidové architektury návsi.

V roce 2006 byl zahájen provoz přístavby původní sokolovny. Důvodem k vybudování přístavby byla doposud neodpovídající hygienická zařízení, nedostatek šaten pro cvičící a nutný skladový prostor. Přístavba má v přízemí šatny pro muže a ženy, každá vybavená hygienickým zařízením včetně sprch. Dále je v přízemí místnost pro uložení nářadí a náčiní a sklad oddílu tenisu. V prvním poschodí je společenská místnost, výborovna a kuchyňka.

Sál se využívá jako jediná společenská místnost v obci, jsou zde pořádány plesy, taneční zábavy a ochotnická divadelní představení. V budově sokolovny je umístěna pobočka městské knihovny v Plzni a Hostinec u Šneka. Jednota je součástí Plzeňské župy.

Objekt sokolovny je evidován jako kulturní památka č. ÚSKP 100144 - Sokolovna, památkově chráněn je od 20. 3. 2003.

Dílo vynikajícího architekta F. Krásného, místního rodáka z Koterova působícího v Praze, dochované včetně detailů v původním stavu. Vzniklo přestavbou staršího domu ve 20. letech 20. století pro potřeby společenského života vesnice v blízkosti Plzně.

POPIS

Sokolovna stojí uprostřed západní fronty koterovské návsi, v zástavbě mezi zemědělskými usedlostmi. Do návsi je orientována štítovým průčelím, po pravé straně navazuje brána vjezdu do nádvoří, na které navazuje hřiště (cvičiště).
Koterovská náves patří mezi památkově chráněné oblasti a nejvíce zachovalé návsi na Plzeňsku.

Zdroj informací, literatura

https://www.pamatkovykatalog.cz/sokolovna-18642366

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kr%C3%A1sn%C3%BD

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.