Sokolovna Předslav

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Plzeňský
Župa:župa Plzeňská
Okres:Klatovy
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Josef Janovský z Klatov
Datace:1923 přestavbou reliktu původní gotické tvrze a lihovaru
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Prolog:

Obyvatelé museli pánům, kteří vlastnili tvrz na místě, kde dnes stojí sokolovna, robotovati. Ze staré tvrze lze spatřiti jen nepatrnou část. Poněvadž obyvatelé měli cestu ku tvrzi velice špatnou, hlavně v dobách deštivých blativou a příliš vzdálenou, daroval jim jeden z majitelů tvrze pozemky přímo pod tvrzí, kam obydlí svá dřevěná přestavěli. Odtud dáno nové domovině jméno „Přestava“ nynější „Předslav“.

Sokolovna

K založení jednoty Sokol v Předslavi dochází po první světové válce. První zakládající schůze spolku se konala 29. prosince 1918 v hostinci u Václava Krátkého. Hlavním řečníkem byl řídící učitel Tarantík z Klatov. Následně bylo zapsáno 5 zakládajících členů, 5 přispívajících členů, 31 činných členů a 3 dorostenci. První valná hromada spolku proběhla na jaře 1919 (19. května, podle jiného zdroje 11. května) za přítomnosti sokolů z Klatov a Měčína. V tento den vznikla samostatná jednota, která vstoupila do svazu sokolské župy Šumavské. Nejdříve sokolové cvičili v sále místního hostince, poté ve škole. Až v roce 1921 spolek odkoupil prostory bývalé tvrze a lihovaru s přilehlým pozemkem za 35 000 Kč od jistého Julia Vantocha z Nymburku. Z původní tvrze se v budově sokolovny dodnes dochovaly části polygonální věže – její zdivo nyní tvoří západní část sokolovny, je v ní umístěno sociální zařízení a sklad tělocvičného nářadí. Roku 1922 dne 7. května se konalo obecní zastupitelstvo za účasti stavitelů Jos. Janovského a Virta z Klatov a za přítomnosti zástupců „Sokola“, říd. uč. Zemana, starosty, učitele Jana Jíny, jednatele a souseda Jos. Záruby,
faráře – komisi na místě starého lihovaru čp. 3 za účelem povolení stavby sokolovny. Sokolovna proti námitkám faráře, že budou rušeny bohoslužby, klid hřbitova i proti vůli členů obec. zastupitel. Ant. Janskýho, Vác. Macháčka, Jana Votavi, Em. Pechana, Frant. Tomáška a Vác. Krause – povolena. Předslavská sokolovna byla nakonec slavnostně otevřena 29. ledna 1923.

Celkový náklad na sokolovnu činil 272 000 Kč a uplacen zápůjčkou u místní Kampeličky 35 000 Kč, subvencí ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy 30 000 Kč, dluhopisy T. J. Sokol v Předslavi asi 70 000 Kč. Mnoho získáno na darech. Stavitel Jos. Janovský z Klatov zhotovil velice vkusné a prakticky řešené plány zdarma. Dále veškerá práce bourání vysokého komínu, velké části budovy, čištění cihel, ukládání a rovnání materiálu, práce nádenická a zednická, vykonána od členstva zdarma. Občané místní i okolní poskytli četné povozy, majitelé okolních lesů darovali velikou část dříví, sklárna poskytla levné sklo a stavitel bezplatný dohled. 

Nakonec byly postaveny jen ty nejdůležitější části sokolovny, jako byly šatny, sál, jeviště a kuchyně. Bylo to způsobeno nedostatkem financí, díky kterému nemohly být realizovány všechny plány původní výstavbu. Aby spolek vydělal nějaké peníze, pořádal v budově sokolovny nejrůznější kulturní a společenské akce.

Členové místního Sokola začali již od září 2007 (nejdříve brigádnicky) s opravami sokolovny, v roce 2011 budova prošla náročnou rekonstrukcí, díky dotaci 293 000 Kč vyměněná stará, shnilá okna za nová, dřevěná, aby byl zachován původní ráz stavby. Dále byla provedena výmalba a obložení stěn dřevěným obkladem. (Po těchto pracích mohla být položena parketová podlaha na stávající, již vybudovanou podkladovou plochu). Rekonstrukcí vnitřních prostor stávající budovy sokolovny vznikly důstojné prostory pro obyvatele Předslavi i okolních obcí. K sokolovně přiléhá venkovní cvičiště i malé dětské hřiště. V těsném sousedství sokolovny se nachází památný strom zvaný Tyršův dub. 

V dnešní době je využívána k různým sportovním i kulturním akcím.

Zdroj informací, literatura

https://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/sokolove-oslavili-stolete-vyroci-20190505.html

Kronika obce Předslav, 1. Díl

http://www.masposumavi.cz/cestovni-ruch-a-regionalni-mistopis/regionalni-mistopis/realizovane-projekty-2007-2013/predslav-rekonstrukce-budovy-sokolovny-0_2548.html

https://www.geocaching.com/geocache/GC6GKYB_byvala-tvrz-predslav?guid=ef49f90f-e30f-4565-9ddf-82d044c45e84

https://www.hrady.cz/index.php?OID=4121&PARAM=11&tid=10515&pos=300

 

 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.