Sokolovna Spálené Poříčí

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Plzeňský
Župa:župa Plzeňská
Okres:Plzeň-jih
Stav objektu:v provozu
Datace:1929
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Ustavující valná hromada místního Sokola se konala 9. listopadu 1892 a už následujícího roku začalo cvičení v místním hostinci br. Josefa Věšína u „České Koruny“, později činnost přemístěna do sálu hostince Josefa Bočka, zde se cvičilo celých 30 let.

Sokolové obohatili i společenský život v Poříčí pořádáním plesů, šibřinek, tělocvičných akademií, letních výletů do okolí a brzy založili ochotnický spolek, který nastudoval a hrál každoročně nejméně jednu divadelní hru.

První dar na stavbu sokolovny byl 7 zlatých, vybraný 14. 3. 1893 jako výtěžek z vepřových hodů a uložen v Záložně, během let následovalo množství finančních darů od členů i veřejnosti. Po první světové válce rostly snahy členů o vybudování vlastních prostor, proto byl na Valné hromadě 18. 1. 1920 zvolen Stavební odbor pro stavbu vlastní sokolovny. Zisky z různých zábav, divadel, vystoupení Sokolského pěveckého sboru, biografu a pořádané sbírky pozvolna plnily zřízený stavební fond, probíhala jednání o stavební místo. Na mimořádné valné hromadě 2. 9. 1928 ustanovila jednota „Stavební družstvo“, jež má vykonati nejpotřebnější ku stavbě sokolovny, totiž opatření peněz a vhodné místo. 

12. května 1929 byl položen základní kámen k výstavbě místní sokolovny a už koncem tohoto roku se v ní cvičilo a hrálo i kino. Náklad na stavbu byl cca 500 000 Kčs a Občanská záložna ve Spáleném Poříčí poskytla Sokolu úvěr 350 000 Kčs. Při stavbě spotřebováno 130 000 cihel, 7 200 tašek, 213 m² dlažeb, 30 m³ žuly, 170 q cementu, velké množství stavebního dřeva atd.

Slavnostní otevření sokolovny se uskutečnilo 13. 7. 1930. Před sokolovnou se seřadili členové jednot sokolských, sbor dobrovolných hasičů a řezníků, hudba z Rožmitálu zahrála fanfáry z Libuše, v proslovu poukázal br. Václav Jankovský na snahu zbudovati vlastní dům Sokolský, což se po osmatřicetiletém trvání jednoty podařilo díky nadšenému členstvu, uvědomělých občanů zdejších i z okolí, přečetných štědrých dárců, jakož i poskytnutí úvěru Občanskou záložnou ve Spáleném Poříčí. Sokolovna bude chlouba nejen Sokolstva, ale i města a celého kraje. Následovalo slavnostní předání klíče. Po oficiálním zahájení se vydal průvod z Republikánské ulice na hřiště. Cvičení žactva, dorostu, mužů i žen se vesměs zdařila, návštěva byla dosti četná a večerní veselice zdařilá.

Spolek rodáků a přátel města Spálené Poříčí se sídlem v Praze při zájezdu do svého rodiště  8. a 9. 6. 1930 věnoval jednotě jako ocenění vybudování sokolovny nádherný prapor, uspořádána slavnost na náměstí a veselice v sokolovně.

V 90. letech došlo k obnově Sokola v tradiční formě ovšem se všemi aktivními oddíly současnosti: sokolská všestrannost, fotbal, volejbal, šachy, baseball, stolní tenis a kulturistika.

V roce 2001 se podařilo více než sedmdesátiletou sokolovnu zrekonstruovat a rozšířit nákladem cca 3,5 mil Kč. V současné době poskytuje odpovídající zázemí pro aktivity 191 členů Sokola i pro celou spálenopoříčskou veřejnost.

Zdroj informací, literatura

https://www.spaleneporici.cz/tj-sokol-spalene-porici/d-1191

archiv br. Václava Zieglera

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.