Opona s vedutou města LD Sokola Přibyslav

Typ stavby: Sokolské opony
Kraj:Vysočina
Župa:župa Havlíčkova
Okres:Havlíčkův Brod
Stav objektu:neexistuje
Autor objektu:neznámý
Datace:30. léta 20. století
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Tradice ochotnického loutkového divadla sahá v Přibyslavi do konce 19. století. Od počátku 20. století se několikrát přibyslavští loutkáři, zejména sokolové, pokoušeli o zřízení stálé scény. Toho dosáhlo loutkové divadlo místního Sokola někdy v meziválečném období, nejspíše ve 30. letech, kdy byl zdejší soubor již velmi početný. Na jeho rozvoj mělo vliv získání trvalého působiště ve zdejší sokolovně, v které se poté hrálo až do začátku 60. let 20. století. Pravděpodobně začátkem 30. let vznikla pro stálou scénu opona. Do dnešních dnů se však nedochovala, dnes je zachycena na černobílé fotografii, na níž stojí asi čtyřicet mladých dívek a chlapců (není však jasné, zda jde právě o členy loutkového souboru) slavnostně oděných do lidových krojů před proscéniem scény se spuštěnou oponou. Na plátně uprostřed opony je ve velkém oválu zobrazena veduta města Přibyslav. Na pravé straně v popředí je namalována na břehu řeky Sázavy, která protéká městem, štíhlá bříza, na druhé straně řeky se rýsuje město s dominantou v podobě barokního kostela Narození sv. Jana Křtitele, který je dnes chráněnou kulturní památkou. Zcela podobnou vedutu lze nalézt také na pohlednici města Přibyslav z roku 1932. Z fotografie nelze posoudit barevnost veduty, spíše se zdá, že podobně jako na pohlednici, i tady převládaly jemné barvy. Protože veduta nebyla namalována na celé oponě, ale jen ve středním oválu, lze uvažovat i o možnosti, že ovál s vedutou byl zezadu osvětlován. Odpovídalo by to experimentům se světlem některých loutkových scén ve druhé polovině 30. let, ale nelze to nijak prokázat, jde pouze o hypotézu. 

Zdroj informací, literatura

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona&id=852

STROTZER, Milan. Malované opony divadel českých zemí II. Praha: NIPOS, 2017. str. 311. Komentář Alice Dubská.

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.