Bývalá sokolovna Modřice

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Jihomoravský
Župa:župa Jana Máchala
Okres:Brno-venkov
Stav objektu:v provozu
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Jedná se o objekt postavený v 18. století rodinou Hradetzky jako zájezdní hostinec. Byl známý jako Brázdilův restaurant.

Během minulého režimu byly provedeny architektonicky nepříliš hodnoté přístavby a úpravy. Až do sametové revoluce nebyly prováděny žádné zásadní investiční akce. V přízemí hlavní budovy tělocvičny je obnoven provoz restaurace. Tyto prostory dříve sloužily jako tělocvična, po vybudování nového sálu jako kanceláře n. p. Kovolit a učňovské středisko téhož podniku. Vedle tělocvičny je vystavěn první kurt na tenis a nohejbal. V roce 1997 byly také zahájeny postupné práce na opravách sálu a celého areálu tělocvičny. V první fázi dochází k opravám sociálního zařízení a střechy, pak následuje oprava staré historické fasády hlavní budovy v Benešově ulici. V červnu 2003 byla zahájena oprava tělocvičny: výměna podlah, provedení izolace, malby, nátěry, další stavební úpravy, nové ústřední topení, podhledy. Opravy jsou ukončeny v říjnu 2003. V letních měsících roku 2005 došlo k dokončení chodníků kolem tělocvičny, byl vydlážděn povrch pod druhou řadou stolů před restaurací a provedeno osvětlení. V dubnu 2007 byla schválena rekonstrukce sociálního zařízení a chodby nohejbalistů ve výši 200 tisíc korun. O měsíc později byla díky finanční dotaci vyměněna okna v restauraci, opravena kotelna a provedeny stavební rekonstrukce ve výčepu. Je evidentní, že v průběhu posledních dvaceti let, počínaje sametovou revolucí, byly v objektu sokolovny prováděny velké i menší stavební práce, opravy vybavení, technického zázemí a úpravy vlastního provozu tělocvičny.

Velký objem haly je potlačen a to rozčleněním do tří stejných hmot. Toto členění odpovídá vnitřnímu provozu – velká hala obsahuje velké hřiště, které lze rozčlenit na tři nohejbalová či volejbalová hřiště. Původní objem historického objektu restaurace U Brázdilů se stal hmotovým vzorem, jeho opakováním je vlastně zdůrazněna jeho existence. Nedošlo k vytvoření hmotového novotvaru, který by mohl při vzájemné konfrontaci s historickým objektem působit cizorodě a škodlivě. Uliční fronta je dokončena objemovým otiskem sokolovny, domem, který má do Benešovy ulice jen jeden otvor – hlavní vstup. Úroveň podlahy velké haly je zapuštěna 3,12 metru oproti vstupu do foyer. Pobytové prostory při západní straně u zahrádky jsou oživeny průhledy do sportovní haly. Fasádu domu tvoří omítka na zateplení profilovaném pohledově do horizontálních pásů výšky 80 mm. Toto členění dodá velkým plochám detail a lidské měřítko. Lze ho pokládat i za určitou reminiscenci bosáže, která člení fasádu revitalizované sokolovny. Původní objekt restaurace U Brázdilů je zrenovován do podoby, kterou ilustruje pohlednice ze začátku 20. století, obnovena bosáž v přízemí, zrenovovány ozdobné šambrány se suprafenestrami na obou viditelných průčelích tohoto objektu.

Zdroj informací, literatura

https://konstrukce.cz/architektura-a-development/historicka-budova-hostince-se-stala-hmotovym-vzorem-sportovniho-centra-v-modricich-236

https://mfkmodrice.webnode.cz/historie/obecna-historie/

http://mim.cemotel.cz/05-3/mh-foto/_05.htm

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.