Sokolovna Veselí nad Moravou

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Jihomoravský
Župa:župa Slovácká
Okres:Hodonín
Stav objektu:existuje
Autor objektu:brněnský architekt Jaroslav Syřiště
Datace:1924
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Tělocvičná jednota Sokol Veselí nad Moravou byla založena 1. února 1897. Cvičilo se tehdy 2-3 krát týdně v sále hotelu Přikryl pod vedením bratra F. Tyllicha. Po dvou letech se stal dočasně veselský Sokol odborem Sokola Uherský Ostroh, ale v dubnu 1905 se opět osamostatnil. V roce 1906 začaly cvičit i ženy. V roce 1914 čítala jednota už 66 mužů a 19 žen, později se začalo cvičit v tělocvičně obecné školy.

Po skončení války v roce 1918 došlo k výraznému rozmachu sokolského hnutí a v roce 1920 se počet členů zvýšil na 160 mužů a 64 žen. Časové možnosti využívání školní tělocvičny byly již nedostatečné, a proto se uvažovalo o vybudování vlastní sokolovny.

V roce 1922 získala sokolská jednota v rámci pozemkové reformy vhodný pozemek naproti parku na tzv. Láně z majetku panství veselského hraběte B. Chorinského. Projekt sokolovny navrhl zdarma Ing. Arch. J. Syřiště, profesor Vysoké školy technické v Brně, neboť se během první světové války spřátelil na italské frontě s pozdějším náčelníkem jednoty J. Procházkou. Dne 6. července 1924 byl položen základní kámen a v něm uložen památný spis. Bylo proto nezbytné vyhlásit pro všechny členy jednoty pracovní povinnost a každý měl odpracovat během 4 měsíců 120 hodin nebo zaplatit 1,20 Kč za nesplněnou hodinu. Členy bylo odpracováno celkem 12.373 hodin a skutečné náklady oproti předpokládaným 340 tisícům Kč dosáhly necelých 269 tisíc Kč.

Z řeky Moravy se získával písek, který byl dopravován do areálu sokolovny na „kačenkách“. Ručně byla vykopána také patnáctimetrová studna, jáma na vápno a základy budovy.

Všechny objednávky byly řešeny s maximální šetrností, s využíváním všech možných slev při nákupech a při domluvě potřebných řemeslných prací. Většina dodavatelů byla dosti vstřícná, někteří často pracovali i zdarma.  Ušetřený materiál se nakonec podařilo odprodat.

15. prosince 1924 se uskutečnila v nové budově již první schůze stavebního odboru a po týdnu byly ukončeny veškeré stavební práce. Od začátku roku 1925 začaly v sokolovně pravidelně cvičit všechny složky. Pokračovalo se sice dále v realizaci vnitřního vybavení – velmi aktivní divadelní odbor pokračoval v budování jeviště a dalších nezbytných rekvizit a opony. V březnu 1925 vyzdobil sokolovnu štukatérskými pracemi sochař Amort a jeho dílo přetrvává až do dnešní doby. Dokončovalo se budování cvičiště včetně atletické dráhy a br. Polách zajistil zahradní úpravy parčíku a výsadbu stromů v celém areálu. 

Slavnostní otevření veselské sokolovny se uskutečnilo 24. května 1925 v rámci župního veřejného cvičení.

Podařilo se zajistit svážení hostů a diváků využitím úzkokolejné dráhy, která přivážela účastníky z Tasova, Lipova, Hroznové Lhoty, ale také z Moravského Písku. Všem se sokolovna líbila a stala se dominantou města Veselí. Bylo to zásluhou desítek a desítek bratří a sester, kteří sokolovně věnovali stovky, někteří i tisíce hodin a poskytli nemalé finanční částky. Nakonec byla stavba pořízena ještě levněji, než zněly původní rozpočty a nabídky dodavatelských firem. Nezbytnými půjčkami se jednota přesto zadlužila.

Vybudováním sokolovny byla umožněna vedle tělocvičné také kulturní a společenská činnost. Velmi aktivní byl divadelní soubor. V roce 1926 jednota získala licenci k provozování filmových představení a v roce 1931 byla zakoupena zvuková aparatura. Areál sokolovny se stal místem pořádání veřejných cvičení, některých župních sletů, ale také akademií, koncertů, tanečních zábav, plesů a republikových oslav. Na hřišti sokolovny se uskutečnilo také první utkání v kopané a v roce 1926 začaly hrát ženy českou házenou. Uskutečňovaly se zde také závody v lehké atletice, zápasy ve volejbale a byly vybudovány dva tenisové kurty. Sokol také pořádal turistické výlety a lyžařské zájezdy. Příslušníci Sokola vybudovali ke konci třicátých let v prostoru mezi zámkem a Baťovým kanálem rozsáhlé koupaliště, které v zimě sloužilo jako kluziště.

Po osvobození města 24. dubna 1945 se činnost Sokola rychle obnovila a v roce 1947 měla jednota již 245 mužů a 222 žen.

Po osvobození se plánovalo rozšířit sokolovnu o další společenský sál, ale rozpuštěním Sokola v roce 1948 k realizaci nedošlo. 

Krátkodobě se tělocvičná a sportovní činnost uskutečňovala pod hlavičkou Sokol ČSD, pak Lokomotiva, dále TJ Železárny a nakonec TJ Veselí nad Moravou. Sportovní činnost ve Veselí se přesunula do jednotlivých sportů: na kopanou, českou (národní) házenou, na oddíly lehké atletiky, kanoistiky, lyžování a volejbalu.

17. listopad 1989 umožnil obnovit sokolskou činnost počtvrté. Zástupci jednoty se zúčastnili v Praze obnovujícího sjezdu ČOS dne 7. ledna 1990 a 1. března se uskutečnila ustavující schůze Sokola Veselí za účasti 87 členů včetně zástupců z okolních sokolských jednot. 

Objekt sokolovny byl však dosti zdevastován. Do sokolovny zatékalo, v žalostném stavu bylo sociální zařízení, chybělo náčiní a nářadí tvořilo jen zbytky původního vybavení. Díky dvěma dotacím ČOS a podpory města Veselí v letech 1992 a 1994 se podařilo sokolovnu opravit, včetně plynofikace topení a omítnutí budovy. Venkovní areál se podařilo zmodernizovat v roce 2001. Město vybudovalo v roce 2013 na sokolovně dětské hřiště a v roce 2015 se podařilo získat z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci 4. mil. Kč a za vydatné finanční podpory města v rozsahu 4,8 mil. Kč proběhla rekonstrukce celého areálu včetně házenkářského hřiště, atletické dráhy, basketbalového a volejbalových hřišť.

Kromě sokolovny je hned vedle její budovy krásně a nově zrekonstruované hřiště pro házenou s atletickým oválem, dále pak volejbalová a basketbalová hřiště a nechybí ani krásné dětské hřiště, kam mají přístup maminky a tatínkové se svými ratolestmi.

Místní jednota je důležitou složkou Slovácké župy.

Zdroj informací, literatura

https://www.veseli-nad-moravou.info/

https://www.tjsokolveseli.cz/

periodikum Veselské listy, duben 2016

https://m.veseli-nad-moravou.cz/veselska-sokolovna-slouzi-jiz-90-let/d-598151

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.