Sokolovna Ostrava-Poruba

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Moravskoslezský
Župa:župa Moravskoslezská
Okres:Ostrava-město
Stav objektu:v provozu
Datace:1901
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Jedná se o nejstarší sokolovnu v regionu Slezska.

Tělocvičná jednota Sokol Poruba je po Sokolu Opava druhou nejstarší sokolskou jednotou ve Slezsku. Byla založena 10. června 1894 v době vlády Rakousko-Uherské monarchie. Její vznik inicioval mladý učitel Jan Dědek, kterému se podařilo pro svůj záměr získat vlivné osobnosti v obci. Cílem nově ustavené jednoty bylo šířit mezi lidmi vlastenecké uvědomění a pěstovat u členů tělesnou zdatnost již v době, kdy nebylo možno hlasitě mluvit o existenci samostatného českého státu. Šlo o vlastnosti, bez nichž si budování státní svéprávnosti nebylo možno představit.

Sokol v Porubě nebyl pouze místní záležitostí, ale jeho význam přesáhl za hranice obce. Potvrzuje to skutečnost, že víc než polovina tehdejších členů, převážně mužů, jejichž počet se v prvopočátku pohyboval mezi 30 až 50, docházela do Sokola také z okolních obcí, z  Klimkovic, Svinova, Vřesiny, Polanky a Krásného Pole. Vždy v neděli odpoledne cvičili muži v hostinském sále, později také ve stolařské dílně.

Významným mezníkem v činnosti tělocvičné jednoty se stal rok 1901, kdy došlo k vybudování vlastní sokolovny, což umožnilo členům cvičit 3x týdně. K původní sokolovně byl pak v letech 1911 a 1920 přistavěn malý sál, jeviště a restaurace. Ta se stala, vedle finančních příspěvků členů, zdrojem příjmů tělocvičné jednoty. Takto získané peněžní prostředky přispívají po celou dobu trvání porubského Sokola na úhradu nákladů spojených s jeho činností.

V této souvislosti nelze opomenout založení ochotnického divadelního souboru, který zde hrál svá představení v období první Československé republiky. Sokolovna se tak stala významným centrem nejen sportovního, ale i společenského dění v obci.

Protože porubští sokolové nechtěli v době okupace přijít o pracně získaný sokolský majetek, založili v té době společnost s ručením omezeným s názvem „Družstvo sokolský dům“, která udržovala sokolovnu včetně uzavřené restaurace. Osvoboditelům pak sokolovna  posloužila jako vojenský lazaret pro raněné vojáky.

Zdroj informací, literatura

http://www.staraporuba.cz/Historie/historieD.htm

http://www.sokolporuba.wz.cz/cz/vznik_sokol_poruba.html

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.