Opona v sokolovně v Kounově

Typ stavby: Sokolské opony
Kraj:Středočeský
Župa:župa Barákova
Okres:Rakovník
Stav objektu:existuje
Autor objektu:Oskar Brázda
Datace:1937
Vložil:Vzdělavatelé ČOS

Popis objektu

Oskar Brázda namaloval oponu v Kounově o rozměrech 650 x 390 cm bez nároku na honorář. Veřejnosti ji předal při otevření sokolovny dne 13. 6. 1937.

Opona je skvostem sokolovny v Kounově. Dochoval se popis opony dle pojetí jejího tvůrce: Levá skupina představuje český lid, pohlížející s údivem na oráče, který z tvrdé země vyoral práva i svobodu, znázorněné popelnicí a starým mečem, jímž předkové za práva svá i svobodu bojovali. Nad touto skupinkou vznáší se genius vlasti, přinášející posvátný oheň nadšení. Jej provází pár letících sokolů, jenž zobrazuje vznešenou myšlenku sokolskou, stavící se plně do služeb vlasti. Děcko v náručí ženy symbolizuje nové pokolení, které hlásí se ke svému češství. Pravá skupina zobrazuje matku Vlast, obklopenou bohyněmi umění, hudby, poesie a písemnictví. Pracující žena přináší Vlasti chléb a sůl a ji provází český lid, odhodlaný hájiti urvanou mu půdu ohněm i mečem. Postava sokolského borce, vztahující paže k blížícím se ptákům – sokolům, značí ideu Tyršovu, pronikající do území poněmčeného jako nositelka nadšení národního a vroucího vlastenectví, a hlásá naše heslo: Co Čech, to Sokol. Obraz vsazen je do typické české krajiny s vlnícími se lány obilí, dole pak namalovány jsou dary země: jablka a hrozny. Dětská postavička dole, držící sokolský erb, značí mladé, zdravé pokolení, vychované v myšlence Tyršově. Věncoví, krášlící dolní okraj opony, nese nápis "Zdar!"

O zachování opony se zasloužili čeští občané, kteří ji, spolu se sochami lvů umístěných po stranách přístupového schodiště do sokolovny, po dobu německé okupace a války ukrývali na neznámém místě.

Zdroj informací, literatura

http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=opona&id=623

Vzdělavatelské listy č. 1/březen 2016: Sokolské malované opony, str. 7. 

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.