Bývalá sokolovna Kojetín

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Zlínský
Župa:župa Hanácká
Okres:Kroměříž
Stav objektu:existuje
Autor objektu:architekt A. Pilc z Přerova (přepracování původních plánů arch. Františka Krásného)
Datace:1927–1928
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Ustanovující výbor kojetínské jednoty se sešel dne 28. března 1888. Koncem roku 1889 měla jednota v Kojetíně již 75 členů. Důležité rozhodnutí schválila valná hromada v počátku roku 1889. Svým usnesením schválila vstup kojetínského Sokola do župní jednoty Moravské v Brně, do okrsku přerovského. Podobně jako jiné spolky a organizace i Sokol přes veškeré nadšení musel bojovat o prostory ke svému cvičení. Z počátku využíval prostor v budově Na Hrázi. V uvedeném roce se tělocvična přestěhovala z Hráze do hotelu pana Bradny na náměstí. Zajímavý byl tehdy postoj místní školní řady, která zamítla žádost Sokola o propůjčení tělocvičny ve škole chlapecké s odůvodněním: „V budovách školních jiné živly než školní mládež není dovoleno zaváděti.“ V roce 1910 městské zastupitelstvo vyhovělo žádosti jednoty a darovalo Sokolu Kojetín pozemek u silnice, vedoucí do Chropyně. Stavební fond dosáhl koncem roku 1924 výše 134 000 Kč, což byl dobrý základ pro zahájení stavby. Plány byly v tomto roce vyhotoveny projektantem architektem Františkem Krásným z Prahy. Byl v té době známý díky projektu přestavby Michnova paláce v Praze na Tyršův dům. Projekt byl velkorysý, schválil ho stavební odbor České obce sokolské a následně byl vyvěšen ke zhlédnutí v knihkupectví Boleslava Veselého. Plány nové sokolovny se všeobecně líbily a snaha všech byla zahájit příští rok stavbu. Jednání o výstavbě sokolovny se však velmi zkomplikovala. Župní stavební odbor při posuzování plánů, vypracovaných arch. Krásným upozornil na závažná pochybení a technické vady projektu a nařídil plány celkově přepracovat. Při jednáních se nakonec ukázalo, že bude jednodušší zhotovit plány úplně nové, které by lépe vyjádřily potřeby sokolské jednoty. Bylo proto vyhlášeno nové zadání a výběr, nakonec i po zkušenostech a připomínkách z ostatních jednot, které měly nové sokolovny, byl z 10 účastníků vybrán projekt vypracovaný architektem A. Pilcem z Přerova. Pracovní povinnost na výstavbě sokolovny byla stanovena na 35 hodin na člena. Hlavní slavnost otevření sokolovny, předání klíčů a celého komplexu do užívání se konalo v neděli 5. srpna 1928 za přítomnosti zástupců České obce sokolské, Hanácké župy, města Kojetína a všech členů Sokola. Přítomna byla početná veřejnost a nálada byla opravdu velmi slavnostní. Předsednictvo pod vedením starosty Ferdinanda Venclíka doslova vybojovalo pro Kojetín a otevření sokolovny župní slet a všechny odbory se zapojily do jeho přípravy. Účast 959 krojových Sokolů s 19 prapory a vlajkami ve slavnostním průvodu a nádherná vystoupení cvičících jim byla určitě tou nejlepší odměnou. I další generace nadšených členů Sokola určitě mnohokrát vyslovily všem, kdo se o krásný stánek zasloužily, své díky. Byly tak dány prostorově ideální podmínky pro rozvoj výchovy mládeže po stránce tělesné, estetické, ale i mravní.

V roce 1945 byly na fasádě sokolovny instalovány dvě pamětní desky padlým bratřím ve válce.

V minulosti byly k budově přistavovány další části, takže není architektonicky zcela sjednocená. Dominantním stylem byl funkcionalismus. Současný architekt úmyslně navrhl část nové fasády moderněji, aby byl poznat rozdíl mezi původním a přistavěným. Postupem času tak k původní budově přibyla například tělocvična nebo přísálí na balkóně zvané kavárna. Objekt Kulturního domu (sokolovny) Kojetín je součástí náměstí Republiky a v tomto území svou polohou a významem vytváří dominantu. Kulturní dům je provozován společností TECHNIS Kojetín spol. s. r. o. Celá budova je funkčně rozdělena na část provozovanou pro kulturní činnost společností TECHNIS Kojetín spol. s. r. o. a část využívanou pro sportovní a spolkovou činnost podnájemcem TJ Sokol Kojetín, z. s. Ve spojení se Sokolem nabízí budova kulturní a sportovní vyžití obyvatel města. Hlavní vstup slouží ke vstupu ke kulturním aktivitám, vstup do tělocvičen sokola je z dvorní části. Sokolovna v Kojetíně se díky rekonstrukci vrací v průběhu roku 2019 do původní podoby. 

Zdroj informací, literatura

https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/kojetinske-sokolovne-se-vraci-puvodni-vzhled-z-prvni-republiky-20190320.html

https://www.kojetin.cz/cs/volny-cas-4/

http://www.technis.kojetin.cz

http://cestamipromen.cz/promeny-2020/965-kojetin-kulturni-dum

diplomová práce Bc. Jany Rohové Sokol Kojetín a jeho vliv na výchovu mladé generace (Pedagogická fakulta univerzity Palackého v Olomouci, 2012)

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.