Bývalá sokolovna Měšice (u Prahy)

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Středočeský
Župa:župa Barákova
Okres:Praha-Východ
Stav objektu:existuje
Datace:přestavba pozdně barokní jízdárny v roce 1945
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Jedná se o objekt bývalé zámecké jízdárny vystavěné v pozdně barokním stylu.

Zámecký areál Měšice nechal zbudovat František Václav Nostic-Rieneck jako nové hlavní rodové sídlo Nosticů v blízkostí nevyhovující tvrze, která stála asi 300 m jižně od dnešního zámku. Architekta neznáme, je doložena pouze práce předních spolupracovníků Kiliána Ignáce Dientzenhofera – hradního tesaře Josefa Löfflera a kameníka Františka Lauermanna. Rokokový zámek si nechal zbudovat František Antonín Nostic-Rieneck. Rodu Nosticů v té době kromě Měšic patřilo také celé tzv. pakoměřické panství. Právě z nedalekých Pakoměřic sem Nosticové po dostavbě zámku přestěhovali své hlavní sídlo. Výstavba zámku probíhala ve dvou etapách. V letech 1767–1775 byl vystavěn hlavní trakt a průčelní obdélníková dvoupatrová budova a v letech 1780–1790 se pokračovalo výstavbou bočních křídel. V sousedství samotného zámku byl původně vytvořen francouzský park, který přirozeně navazoval na velký a dle barokních pravidel zbudovaný komplex hospodářských budov a vodních ploch (2 hospodářské budovy, 2 bažantnice, jízdárna, sady). Park přiléhající k zámku později získal podobu anglických parků s pestrým souborem květin a stromů.

Po smrti Františka Antonína Nostice zámek a přilehlé pozemky zůstaly i nadále ve vlastnictví jeho potomků a to až do roku 1945, kdy byl zámek a komplex budov na základě Benešových dekretů Nosticům zkonfiskován a majitelé odsunuti do Rakouska. Zdejší zámecká knihovna s mnoha spisy světové literatury či dokumentující např. vývoj obce a četné vybavení byly po druhé světové válce zničeny případně rozkradeny. V zámku byla nejdříve Slovanská kolej jako školní zařízení spadající pod Ministerstvo školství a osvěty, které se zabývalo všeobecným a jazykovým vzděláváním dívek. V místě původní zahrady a sadu v severní části areálu bylo vytvořeno fotbalové hřiště a z jízdárny pak v roce 1945 tělocvična pro TJ Sokol (založen v obci v roce 1919) a potřeby Slovanské koleje. Jízdárna má charakter zámečku, avšak sloužila jako stáje, obydlí pro zahradníky a ošetřovatele zvířat.

Sokolovna je po zámku druhou nejvýznamnější budovou v obci. I v minulosti sloužila jako společenský sál na zábavy. Závažnost stavu budovy byla v lednu 2018 potvrzena odborným posudkem. Staticky byl objekt toho času v pořádku, ale hrozilo nebezpečí praskání provlhlého zdiva při mrazech. Bylo nutno zajistit vysušení a odizolování zdiva. V objektu byly v posledních letech provedeny potřebné rekonstrukční práce a je zde v současnosti provozováno pohostinství.

Zdroj informací, literatura

http://www.mesice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9344&id=6971&n=toulky%2Dmesickou%2Dminulosti

https://www.mesickykruh.cz/sokolovna-spolecenske-centrum

https://www.lidovky.cz/nazory/mesice-starostove-chatrajici-pamatky.A170327_211722_ln_nazory_jhe

wikipedie

ppt prezentace Vítězslava Müllera "Využití objektu č.p.20 SOKOLOVNA"

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.