Bývalá původní sokolovna Velké Těšany

Typ stavby: Sokolovny
Kraj:Zlínský
Župa:župa Hanácká
Okres:Kroměříž
Stav objektu:neexistuje
Autor objektu:projekt: stavitel Josef Netopil, realizace:těšanský stavitel Josef Zapletal
Datace:1925
Vložil:PavelMichalec

Popis objektu

Činnost jednoty ve Velkých Těšanech byla od jejího založení v roce 1920 (jako pobočky Sokola Jarohněvice-Šelešovice) velice bohatá. Dne 10. června 1923 byla prohlášena za samostatnou jednotu Sokol. Byl pociťován nedostatek stálé, kryté tělocvičny. V roce 1925 bylo započato s její výstavbou. Místo bylo vybráno naproti základní školy, aby mohly děti tělocvičnu využívat. Projekt sokolovny vypracoval stavitel Josef Netopil. Základní kámen byl slavnostně položen 24. května 1925. Členové Sokola a ostatní občané pracovali na stavbě zdarma a také na vlastní náklady provedli dovoz materiálu svými potahy. Vedoucím stavby byl pověřen těšanský stavitel Josef Zapletal. Sokolovna byla stavěna formou hrázděné stavby v tzv. německém stylu. Kostru měla dřevěnou s vyzdívanými bílými cihlami. O tom, že elán občanů byl úctyhodný, svědčí i to, že stavba byla vyhotovena do konce roku 1925. Celkové náklady na stavbu, převážně materiál, činily 90 000,- Kč. Členové Sokola a občané dobrovolně věnovali částku 34 000,- Kč.. Slavnostní otevření se konalo 27. července roku 1926.

Po otevření se rozvinula všestranná činnost a to jak tělocvičná, tak i vzdělávací a kulturní. Byla pořádána veřejná cvičení, tělocvičné akademie, dětské besídky, divadla a různé kulturní podniky. Každým rokem sokolové sehráli 2-3 divadelní představení. Po válce se již činnost na předválečnou úroveň nedostala. Byly ale stále pořádány akademie, sportovní odpoledne a divadla.

V době okupace byl majetek jednoty zabaven. V roce 1958 byla provedena přístavba přísálí. V polovině 70. let začala být sokolovna v havarijním stavu a hrozilo její zhroucení. Roku 1977 tak bylo na valné hromadě rozhodnuto o její celkové rekonstrukci. Při posouzení stávající stavby bylo usneseno, že jakékoliv rekonstrukce by byly zbytečné. Proto bylo rozhodnuto celou stávající stavbu zbourat. S bouráním se začalo ještě toho roku a během zimních měsíců byla celá sokolovna zbourána a uklizena.

Následně byla vystavěna sokolovna nová.

Zdroj informací, literatura

http://www.barice-velketesany.cz/spolky/spolky-tes-tj-sok.php

Mapa

Na mapě se zobrazí všechny objekty v okolí. Mapu lze přibližovat a oddalovat a tím přecházet mezi jednotlivými objekty v databázi.

Komentáře

    Zatím nebyly přidány žádné komentáře.


Přidat komentář

Pro přidávání komentářů musíte být přihlášen/a.