Databáze sokolských památek v České republice


 • Sokolovna Plzeň I.

    Stavba sokolovny pochází z dílny architekta Josefa Podhajského. Byla postavena v novorenezančním stylu v letech 1892 až 1896. V roce 1904 byla provedena instalace elektrického osvětlení. V roce 1896 byla slavnostně otevřena budova Sokola Plzeň I.(tehdy ještě jednota jsoucí jedinou jednotou v Plzni nesla název...

  Kategorie: Sokolovny

 • 'Rodný' dům Václava Šamánka – zakladatele Libereckého Sokola

  Jedná se o dům, který Václav Šamánek obýval a v kterém pracoval od roku 1884, kdy v Liberci opustil vojsko a založil si soukromou lékařskou praxi, až do osudného dne 9. 5. 1916, kdy zemřel. V domě se nacházela jeho ordinace a kancelář. Václav Šamánek paradoxně zemřel když ho cestou od pacienta postihl akutní infarkt, kterému...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Atletický stadion T. J. Sokol Říčany a Radošovice

  Kategorie: Sokolovny

 • Bendlova chata

  Sokolská župa Krušnohorská - Kukaňova chatu zakoupila v roce 1929 a pojmenovala po Dr. Václavu Bendlovi, bývalém župním starostovi.

  Kategorie: Sokolské chaty, boudy

 • Beroun – Tyršův kámen

  Sokol v Berouně již v roce 1931 dal popud k sestavení výboru pro oslavy stých narozenin dr. M. Tyrše, které vyvrcholily v září roku 1932. V tzv. Tyršově týdnu se konaly cvičební hodiny a přednášelo se o Tyršově životě. V den Tyršových narozenin se konal slavnostní večer, při kterém vedle recitace, sborového a sólového zpěvu...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • BIO Sokol v Říčanech

  Když se před rokem 1921 sokolové v Říčanech rozhodli postavit svůj biograf, založili Biografický odbor jednoty , v jehož čele stanul MUDr. Viktor Kraus. Původní biograf byl zbudován ze dvou montovaných vojenských baráků, které byly zakoupeny v Broumově, dopraveny do Říčan a postaveny na pozemku Sokola. Zděnou stavbu...

  Kategorie: Sokolské biografy

 • Biograf Elektra, někdejší majetek T. J. Sokol Plzeň I.

  Soubor bia Elektra, činžovního domu a obchodního domu ASO V únoru roku 1930 byla Tělocvičnou jednotou Sokol Plzeň I. vyhlášená architektonická soutěž na stavbu kina s obchodním a obytným domem. Pro místo v nároží Jungmannovy (dnešní Americké) třídy a Lucemburské (dnes Škroupovy) ulice. Soutěže se zúčastnilo 22...

  Kategorie: Sokolské biografy

 • Budova bývalé sokolovny v Havlíčkově Brodě

  Sokolská jednota v Havlíčkově Brodě byla oficiálně ustavena na první valné hromadě konané dne 20. září 1868. Zdejší příznivci sokolských myšlenek však cvičili už od července téhož roku, a to v místě Mahlerovy továrny. Mladá jednota si tehdy pořídila bradla, žebřík, 15 párů činek po 3 librách, po jedné 30, 40 a 50 liberní. V...

  Kategorie: Sokolovny

 • Busta Václava Šamánka – zakladatele Libereckého Sokola

  MUDr. Václava Šamánka dnes připomíná název jedné z libereckých ulic. V ní je na zahradě ZŠ 5. května umístěna busta od německého sochaře Karla Kolaczeka.   Václav Šamánek Václav Šamánek (23. října 1846 Milotice u Kyjova – 9. května 1916 Liberec) byl český lékař a politik, menšinový aktivista na Liberecku....

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Bývalá 'sokolovna' Božkov (u Plzně)

  Jednota Sokol Božkov (u Plzně) zřízena 25. 8. 1911. O sedm let dříve vzniká v Božkově DTJ, které si v roce 1923 staví tuto budovu na pozemku zakoupeném od jisté p. Kočandrlové za cenu 27 480 korun. Budova otevřena 17. října 1923. Během války v objektu působilo Kuratorium pro výchovu mládeže. Budova připadla do...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá 'sokolovna' Lenora

  S neustále narůstající členskou základnou místního Deustcher Turnvereinu začala nabývat stále na významu otázka vybudování vlastní tělocvičny. Tato myšlenka byla realizována v letech 1907-1908 díky velkému nasazení všech lenoráků a díky mimořádné podpoře majitele sklárny Heinricha Kralika von Meyrswalden. Pozemek nad...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá (původní) sokolovna Litovel

  Prostředí města Litovle v 70. letech 19. století nebylo přívětivým místem pro vznik sokolské jednoty. Česká menšina ve městě byla pasivní a nejednotná, nejbohatší a nejvlivnější měšťané, stejně jako zastupitelstvo, byli Němci, a tento stav se zdál být neměnným. Přesto však k založení jednoty v Litovli došlo. Přípravné práce...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna Božkov (u Plzně)

  Jednota Sokol Božkov (u Plzně) byla zřízena 25. 8. 1911. V roce 1913 jí bylo zapůjčeno letní cvičiště v ohradě pivovaru Světovar.  Rokem 1928 jednota zahájila podnikání v hostinci p. Žáka na Karlíně, zřídila biograf za 38 939 korun. O dva roky později zakoupila hostinec p. Žáka čp. 115 za 337 000 korun, v místě kůlny...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna Kdyně

  Nepodařilo se dohledat žádné podrobnější informace. Jednalo se zřejmě o provizorní zázemí, před dostavbou nové sokolovny. Pozice v mapě je vyznačena pouze orientačně (přesnou lokalitu neznáme).

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna Krmelín

  10. 12. 1911 na veřejné valné hromadě vzniká Tělocvičná jednota Sokol Krmelín. Předtím skupina nadšenců po vzoru okolních obcí organizovala pravidelná cvičení v pohostinství P. Máchy. Na darovaném pozemku od pana Jana Havránka se začalo stavět sportoviště, kde se později svépomocí začala stavět sokolovna. Slavnostně otevřena...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna Kroměříž

  Tělocvičná jednota Sokola Kroměříž byla založena 25. 11. 1865. Vznikla po návštěvě Dr. Miroslava Tyrše s padesáti krojovanými sokoly v Kroměříži při příležitosti národní slavnosti a svěcení praporu pěveckého spolku Moravan. Měšťané byli tak nadšeni touto návštěvou, že za dva měsíce po této události založili Sokol....

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna Pozořice

  K založení tělocvičné jednoty Sokol Pozořice dochází na počátku 20. století. Stalo se tak na valné hromadě dne 21. září 1902 v hostinci U Bílé růže pana Petra Šmerdy. Činnost nebyla snadná. Nebyla stálá místnost pro cvičení, chybělo nářadí. Majitel hostince U Bílé růže zprvu dovolil cvičení v sále pouze za nepříznivého...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna Přerov (Na Marku)

  Sokolovna Na Marku, později kino Alfa, později kino JAS V roce 1887 byl podán návrh na zbudování vlastní tělocvičny, protože ředitelství gymnázia nejevilo valné přízně sokolské jednotě. Stavební místo Na Marku, naproti nynější sokolovny, darovalo obecní zastupitelstvo, plány byly zhotoveny bezplatně. Bylo ustaveno...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna ve Vyškově

  Podnět k založení sokolské jednoty ve Vyškově vzešel od stavitele vyškovského cukrovaru Krátkého, který pro tuto myšlenku získal syna mlynáře Aloise Součka. První nadšenci začali cvičit v zahradě u Součkova mlýna v létě r. 1868. Stanovy vyškovské sokolské jednoty byly schváleny v srpnu (přípravným výborem) až listopadu (na...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá původní sokolovna Velké Těšany

  Činnost jednoty ve Velkých Těšanech byla od jejího založení v roce 1920 (jako pobočky Sokola Jarohněvice-Šelešovice) velice bohatá. Dne 10. června 1923 byla prohlášena za samostatnou jednotu Sokol. Byl pociťován nedostatek stálé, kryté tělocvičny. V roce 1925 bylo započato s její výstavbou. Místo bylo vybráno naproti...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna (Horní) Litvínov

  Česká menšina v Horním Litvínově a Chudeníně založila roku 1896 tělocvičnou jednotu Sokol. Stalo se tak v hostinci "U Vycpálků", který stával poblíž dnešní železniční stanice Litvínov. Cvičení probíhala zatím v pronajatých sálech hostinců.  V roce 1921 jednota zakoupila část zámeckého parku, kde bylo vybudováno hřiště,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna a městské lázně Vsetín

  Sokol byl ve Vsetíně založen 23. května 1893, k jeho zakladatelům patřili významní občané města, např. továrník Karel Bubela, architekt Dušan Jurkovič nebo městský stavitel Michal Urbánek. M. Urbánek stál v čele Sokola celkem 30 let. A právě on umožnil na zahradě svého domku zřízení sokolského cvičiště a domek, kde...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Blansko

  Výnosem c. k. místodržitelství v Brně ze dne 20. září 1892 byl oficiálně založen spolek Tělocvičné jednoty Sokol v Blansku. Podnět k založení jednoty dali dělníci, kteří přišli z Čech do Blanska do továrny K. & R. Ježek. Spolková místnost byla v Dělnickém domě. V roce 1893 se začaly objevovat rozpory mezi Sokolem a mezi...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Bošovice (okr. Vyškov)

  V roce 1946 byla postavena sokolovna s velkým jevištěm a moderním vybavením. Sál byl však využíván především při zkouškách a pro estrády, divadelní představení se i nadále hrála v kulturním domě nebo v přírodě Na hájku. Rekvizity a kostýmy si půjčovali ze Státního divadla v Brně. Objekt je po rekonstrukci střechy.

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Chrást u Plzně

  Tělocvičná jednota Sokol byla v Chrástu založena přičiněním několika zdejších čelnějších občanů na podzim roku 1901. Na 8. prosince byla svolána první valná hromada, na které byl zvolen správní výbor a další činovníci. Za starostu byl jednohlasně zvolen řídící učitel Viktor Dostál a za jednatele učitel Jan Mukenšnábl. Bratr...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Dobřany

  Dobřanská jednota vznikla roku 1907. Budova bývalé sokolovny v současné době prochází komplexní rekonstrukcí. Dochází k její komplexní modernizaci, včetně změny dispozice na specializovanou hernu stolního tenisu.

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Drnovice (okr. Blansko)

  Místní jednota vznikla roku 1920. Ze sokolovny je dnes obecní kulturní dům.

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Drnovice (okr. Vyškov)

  Místní jednota založena roku 1908. Sokolovna stála do roku 1950, za ní se nacházelo sokolské hřiště. Následně se přesunula činnost do kulturního domu na návsi. Na parcele původní sokolovny č.p. 313 se dnes nachází rodinný dům.

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Ervěnice

  Ervěnice – městečko pod Krušnými horami na rozhraní okresů Chomutov – Most, téměř se 6.000 obyvateli smíšené česko-německé národnosti. V těsné blízkosti se nacházel povrchový důl Hedvika (po roce 1945 postupně přejmenovaný na Velkodůl čsl. Armády – VČSA) a ervěnická elektrárna. Psal se říjen 1898, když na ustavující...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Hostomice

  Místní jednota patřívala pod župu Jungmannovu. K roku 1932 eviduje obec provoz sokolského biografu. Slavnost otevření sokolovny se konala 15.–17. 5. 1937. Původní sokolovna byla vždy jednou z dominant centra Hostomic a dlouhá léta sloužila též jako podpora místní základní škole, neboť zde celé generace dětí školou...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Hostomice nad Bílinou

  Sokolovnu a Národní dům v Hostomicích si nechali postavit místní sokolové poté, co uspořádali sbírku a opatřili si úvěr. Nová budova sokolovny byla slavnostně otevřena v roce 1922. Sokolovnu hojně využíval dramatický odbor místní jednoty, který byl založen již v roce 1907. Jedná se o volně stojící nárožní budovu se...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Kdyně

  Začátky sportovního dění začínají ve Kdyni pod hlavičkou Sokola v roce 1869. Zakládající valná hromada se uskutečnila v hostinci pana Hostaše na náměstí (dnes čp. 154), účastnilo se jí 55 členů. O rok později již kdyňská sokolská jednota měla 96 členů, a tak se začalo s hledáním vhodných prostor ke cvičení. Členové cvičili...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Kojetín

  Ustanovující výbor kojetínské jednoty se sešel dne 28. března 1888. Koncem roku 1889 měla jednota v Kojetíně již 75 členů. Důležité rozhodnutí schválila valná hromada v počátku roku 1889. Svým usnesením schválila vstup kojetínského Sokola do župní jednoty Moravské v Brně, do okrsku přerovského. Podobně jako jiné spolky a...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Kokonín

  Sokolovna byla postavena počátkem třicátých let minulého století. Byla postavena německým spolkem jehož členové si pokládali za čest přispět na výstavbu této vysoce ceněné společensko sportovní budovy v obci. Na výstavbu bylo využíváno také zdrojů z kina, které bylo zprovozněno jako první příjmy z jeho provozování byly...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Koloveč

  Místní jednota Sokola byla založena roku 1896. Jednání o stavbě sokolovny ale započala až v roce 1922. Sokolové však měli zpočátku k dispozici pouze 20 000 Kč, finančně byl projekt podpořen ze strany obce, místní cihelny a barona Dr. Pergla. Stavbu řídil zdejší mistre Antonínem Umprechtem, pozdější dlouholetým starostou...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Konice

  V roce 1921 byla v Konici vystavěna budova sokolovny. Se stavbou se započalo 11. března, 15. května bylo slavnostní odhalení základního kamene, 25. září konáno slavnostní otevření. Plány vypracoval stavitel Petr Kočíř, stavbu provedli společně stavitelé: Petr Kočíř, Jasef Daněk a Antonín Valenta. Náklad dosáhl výše 400.000...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Kopřivnice

  Myšlenka na založení Sokola v Kopřivnici se zrodila již v roce 1870. Neuskutečnila se, ale po oslavách sta let od narození Františka Palackého v roce 1898 opět ožila. Kvůli poměrům v Kopřivnici, se místní nadšenci připojili nejprve k sokolské jednotě ve Štramberku. V roce 1909 zřídili v Kopřivnici její odbočku a cvičili v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Kožlany (okr. Plzeň - sever)

  Místní jednota byla založena roku 1909. Spolková a cvičební místnost se nacházela nejprve v hostinci U Českého lva, poté v budově školy. Členové Sokola měli zájem na postavení vlastního objektu a zajímavým impulsem pro ně byl finanční dar ve výši 10 000 Kč věnovaný v roce 1918 právovárečným společenstvem, ovšem s podmínkou...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Kozolupy

  Místní jednota vznikla v roce 1910 (dle jiného údaje 1915). Základní kámen ku stavbě sokolovny položen roku 1925. V průběhu let prošla 4 etapami přístaveb a úprav, konkrétvně v letech 1928,1937,1961 a 1984. Současné využití objektu: kulturní dům s restaurací a pohostinstvím.    

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Krnov

  Krnovská Sokolovna z roku 1932 je mistrovským dílem Leopolda Bauera, nejvýznamnějšího krnovského architekta. Slavnostní otevření tělocvičny proběhlo 19. listopadu 1933. Objekt je kulturní památkou. V současné době využívají budovu děti i dospělí pro zájmové kroužky. Leopold Bauer přizpůsobil návrh stavby železobetonové...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Kropáčova Vrutice

  7. prosince 1918 byla svolána první ustavující valná hromada k založení Sokola za účasti 51 členů. Do předsednictva byl zvolen zdejší řídící učitel František Smotlacha. Cvičilo se v nouzové tělocvičně, tj. v místnosti pro ubytování sezónního cukrovarnického dělnictva, kterou zapůjčila správa cukrovaru. Cvičební nářadí bylo...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Lhota Rapotina

  Zchátralá sokolovna určená k demolici byla prodána soukromému majiteli, který ji od roku 2016 mění v tréninkové centrum.

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Liboc

  Liboc se nachází v západní části Prahy 6 mezi oborou Hvězda a Evropskou třídou, součástí Prahy je od r. 1921. T. J. Sokol Liboc byla založena v r. 1892, tělocvičná činnost v prvních 20ti letech se provozovala v secesním dřevěném pavilonu – součásti hostince p. Kučery asi 100 m pod libockým kostelem. Tento pavilon, zakoupený...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Líně

  Nezjištěny žádné informace k původní jednotě. Objekt dnes slouží jako restaurace.

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Lysice

  V Lysicích byla založena tělocvičná jednota Sokol roku 1870. Tento spolek neměl na růžích ustláno a poté co c. k. zemským zastupitelstvem nebyly schváleny jeho stanovy pro jeho národnostní politiku, přivedla situace některé členy na myšlenku založit hasičský sbor. Proto pan Karel Šustr, dosavadní jednatel Sokola, podal v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Merklín

  Tělocvičná jednota Sokol v Merklíně vznikala v letech 1867-1868. Oficiálně však počátkem roku 1869, kdy byla schválena úřady. Ta pro nepřízeň úřadů i finanční problémy zanikla v roce 1875. Obnovena byla až v roce 1904, kdy ji svou autoritou podpořily známé osobnosti města jako MUDr. Josef Komorous, obecní tajemník Josef...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Modřice

  Jedná se o objekt postavený v 18. století rodinou Hradetzky jako zájezdní hostinec. Byl známý jako Brázdilův restaurant. Během minulého režimu byly provedeny architektonicky nepříliš hodnoté přístavby a úpravy. Až do sametové revoluce nebyly prováděny žádné zásadní investiční akce. V přízemí hlavní budovy tělocvičny je...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Most

  "Všeobecné nadšení vzbuzené II. sletem všesokolským v Praze roku 1891 zachvátilo i mostecké území dosud tiché a nevšímané, a snaha několika uvědomělých Čechů, zaříditi vlastní jednotu Sokol, brzo vyspěla v čin..." (časopis Sokol, 1902). První valná hromada Sokola Most se konala 31. ledna 1892 za přítomnosti 65 členů. Prvním...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Mosty u Jablunkova

  V roce 2018 realizovala TJ Sokol Mosty u Jablunkova, z. s. investiční akci „Rekonstrukce sportovní haly – II. etapa“. Šlo o poměrně náročnou akci, ale důležitou jak z hlediska zlepšení podmínek pro sportovce, tak z hlediska funkčnosti samotné budovy sokolovny. Výměnou střešní krytiny včetně okapového systému střechy byly...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Nalžovské Hory

  Objekt se nachází v místní části Stříbrné Hory.

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Nýřany

  Místní jednota založena 2. července 1899 v hostinci "U zlatého soudku", který se nalézal v bývalém domě pekaře Vaněčka proti hostinci "U zeleného stromu". Později se jednota přestěhovala do hostince "U Langů" (č.p. 312), kde po řadu let pěstovala činnost tělocvičnou i kulturní. Život jednoty v prvých letech nebyl dobrý. Bylo...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Obřany

  Budova sokolovny na Mlýnském nábřeží v Obřanech byla již dlouho v demoličním stavu, nakláněla se na jednu stranu a měla azbestovou střechu. „V sedmdesátém roce jsem tam cvičil naposledy, pak to statici zakázali," vzpomínal Milan Lutter z Těžkoatletického klubu Hellas, kterému objekt patří. Do konce roku půjde sokolovna k...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Olešnice (okr. Blansko)

  Olešnický kulturní dům se nachází v dolní části města na ulici Křtěnovské. Budova má dosti pohnutou historii, kdy měla mnočetné uplatnění. Byla postavena místním občanem Řehořem Sperátem v letech 1809 – 10 jako továrna na zpracování bavlny, která k dalšímu zpracování byla dovážena z Vídně. Když byla později výroba utlumena,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Ostrava-Svinov

  Místní jednota vznikla roku 1910. V roce 1919 vznikla její pobočka v nedalkých Třebovicích. Sportovní činnost se odehrávala v místech dnešního Úřadu městského obvodu Svinov. Členové toužili řadu let mít vlastní cvičiště a vlastní budovu. Získáním pozemku pod tzv. Římanovou cestou museli sice do prudkého svahu, přikoupením...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Osvračín (zámek)

  Místní sokolská jednota získala tento zámek v roce 1946. Obec zámek získala do svého držení v polovině roku 1999. Zámek nebyl nikdy uzavřen. Krátce po válce přišel o původního vlastníka, kterým byl majitel skláren Ziegler na Domažlicku. Ten památku koupil a přestavěl v roce 1845. Veškerý mobiliář byl do roku 1990...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Plánice

  Budova pochází zřejmě z první poloviny 20. let. 20. století. Sokolovna v Plánici dnež již neslouží svému původnímu účelu, ale je přeměněna na rodinný dům. Přesto je součástí plánické historie a pěkným architektonickým dílem. TJ Sokol Plánice (spadající pod ČSTV) má v současnosti 202 členů v 8 oddílech a sídlí v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Plzeň III. - Bory

  Ačkoliv bylo záměrem této jednoty postavit vlastní stánek, s příchodem války vzaly veškeré plány zasvé a to i přesto, že v lokalitě již byla naskladněna část materiálu pro stavbu. Loutkové divadlo Sokola Plzeň III. našlo po válce působiště v dřevěné boudě, která tak suplovala absenci sokolovny. Divadlu se začalo říkat Bouda....

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Plzeň-Bolevec

  Jednota Bolevec vznikla v roce 1913. V roce 1924 po získání pozemku od svého člena br. Josefa Hrůzy byla zahájena stavba sokolovny. Ta skončila v roce 1928, o rok pozdjěi zde probíhalo veřejné cvičení u příležitosti rozvinutí praporu. Po roce 2002, kdy místní jednotě vznikl významný dluh, město při odkupu sokolovny...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Plzeň-Radčice

  Jednota v Radčicích založena 20. dubna 1919 v hostinci u České Lípy č. p. 9. Zde se cvičilo přes zimu, v létě se jednota dělila s místní DTJ o plochu u řeky Mže zvanou tehdy „rejdiště“.  Roku 1932 se přestěhoval sokol do nové Staré hospody u Fišerů, původní cvičební místnost u České Lípy využila DTJ.  Po válce se...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Podbořany

  "Sokolovna" byla postavena německým tělocvičným spolkem Turnverein Podbořany. Po  2. světové válce přešla do českých rukou a byla provozována TJ Tatranem. Dnes je celý areál v majetku města Podbořany.  Sokolovnou byla tedy zřejmě jen v krátkém období mezi koncem 2. světové války a zahájením restrukturalizace...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Pohořelice

  Objekt sokolovny byl slavnostně otevřen v roce 1927. Šlo o manifestaci české a slovenské myšlenky ve městě. Na podzim roku 1938, když se Pohořelice staly součástí Třetí říše, činnost Sokola zanikla a sokolovna byla násilně zabrána. Sokol svou činnost obnovil v roce 1945, sokolovna pak sloužila České obci sokolské pouze do...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Poremba (Orlová-Poruba)

  Pozice v mapě je stanovena náhodně, přesnou lokalitu se z dostupných pramenů nepodařilo blíže dohledat. Tělocvičná jednota Sokol Poremba byla založena 3. října roku 1909 

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Praha Staré Město – Na Františku

  Ttělocvičná jednota Sokol Praha Staré Město byla založena 6. 9. 1894. Nejprve se cvičilo ve škole u sv. Kříže Většího na Jánském náměstí. Od roku 1909 cvičil mužský i ženský dorost v tělocvičně německé školy. V roce 1896 bylo založeno družstvo pro zřízení tělocvičny Sokola v Praze na Starém Městě. Dne 16. října se prvně...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Rohatec

  Po roce 1923 se v obci značně rozšířila činnost tělocvičné jednoty Sokol. Organizace měla ztížené podmínky pro svou činnost, zejména cvičení mládeže. Obecní zastupitelstvo rozhodlo tělocvičné jednotě prodat obecní hostinec č. 87 (dnes ulice Školní). Prodej se uskutečnil 18. prosince 1923 za cenu 73 100 Kč s tím, že prostory...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Rožnov pod Radhoštěm

  Vznik organizovaného tělovýchovného hnutí v Rožnově pod Radhoštěm je neoddělitelně spjat s rokem 1890. Nasvědčuje tomu místní tradice a potvrzují to i archivní dokumenty. Právě archivní doklady však dokazují, že první snahy o zřízení tělovýchovného spolku v Rožnově byly zaznamenány již o dvě desetiletí dříve. Pokus o...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Rybí

  Krásnou sokolovnu si postavila Tělovýchovná jednota Sokol Rybí. Při slavnostním otevření 14. srpna 1927 sehráli štramberští divadelní ochotníci pohádku J. Zeyera Radúz a Mahulena. Před lety ji ve špatném stavu koupila obec a do její opravy a rozšíření investovala 30 milionů korun. Lidé zde v současnosti mohou využívat...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Sedlčany

  Na tomto místě stál od roku 1418 pivovar.  V roce 1582 se tu začalo vařit pivo pro nového pána Sedlčan Jakuba Krčína, který měšťanům odebral várečné právo, aby mu nekonkurovali. Místním ovšem údajně „Krčín“ chutnal a brzy na svár zapomněli. Po přestavbě vysokochlumeckého pivovaru byl ten sedlčanský zrušen, místo něj tu byl...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Soběšice

  1896 vznikl první odbor Sokola Soběšice, o rok později uspořádal první veřejné cvičení. V roce 1900 organizace zanikla kvůli nepřízni úřadů. V roce 1901 vznikl druhý odbor Sokola Soběšice. Původní sokolovna už definitivně dosloužila. Volná plocha v těsném sousedství prapůvodního jádra příměstské obce, využívaná k...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Stará Bělá

  S myšlenkou založit jednotu ve Staré Bělé přišli starobělští mladí muži na přelomu 19. a 20. století. „Leč nebylo schopného člověka, jenž by tuto myšlenku uvedl ve skutek. Neboť tehdejší doba žádala muže staršího a požívajícího autority. Jen tomu podařilo by se něco podobného s úspěchem podniknouti. A ti mladí nadšenci si už...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Štěnovice

  Dne 9. října 1899 byl na obecním úřadu ve Štěnovicích sepsán protokol o stavebním povolení na budovu hostince s názvem Pivovarské restaurace. Podoba restaurace byla navržena tak, jak je nám známa do dnešních dnů. Hostinec měl být přízemní stavbou umístěnou na pozemcích velkostatku, tedy v areálu pivovaru. Budova samotná...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Strašice

  Nejstarší zmínka o strašických sokolech je z roku 1920, kdy měl již působit místní loutkový ochotnický odbor. Z pozdějích let pochází zmínky o sportovní činnosti - kopané. Sokolovna byla zřejmě poválečná, postavená z původního vojenského baráku.    

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Sušice

  Krásná secesní budova sokolovny v Sušici byla postavena v letech 1914–1915 dle návrhu architekta Grabingera. V meziválečném období bylo dostavěno jižní a severní křídlo objektu včetně technického zázemí. Dnes již budova neslouží svému původnímu účelu. Kulturní dům Sokolovna (dále KD Sokolovna) je dnes místem, kde se...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Švihov

  Sokol Švihov byl založen roku 1902. Od svého vzniku neměl vlastní prostory pro svoji činnost. Cvičení se odehrávala na volném prostranství na loukách v blízkosti známého hradu, schůze a kulturní akce se konaly v radničním sále.  V roce 1913 vznikl ženský odbor Sokola Švihov, do kterého se na ustavující schůzi přihlásilo...

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Tachov

  V roce 2007 bylo rozhodnuto o demolici této sokolovny, protože údržba byla pro místní sportovní složku (TJ Slavoj) již nerentabilní. Ppozději zde vyrostlo nákupní centrum Billa. Prodejem sokolovny získala TJ dle tiskové zprávy finance na opravy svých dalších sportovních zařízení. Další sokolovna se smutným osudem....

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Újezd (okr. Plzeň-město)

  Zdejší jednota založena roku 1920 coby pobočka Sokola Doubravka. Po vypovězení sokolů ze spolkové místnosti v hostinci U Tomášků v důsledku hospodářské krize 1929 začali sokolové uvažovat o stavbě vlastního pavilonu. Myšlenka se zrealizovala v roce 1931, stavba byla započata v červnu a dokončena téhož roku v prosinci....

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Zbiroh

  Původní neoklasicistní sokolovna z roku 1921, po dlouhou dobu téměř nevyužívaný, zanedbaný objekt s řadou pozdějších nesourodých přístaveb, nerespektujících a potlačujících původní formu. Z popisu záměrů a realizace rekonstrukce objektu: Architektonický návrh prošel procesem debat se zástupci města i veřejnosti....

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá sokolovna Zubří

  Budova byla postavena v roce 1926 z vlastních zdrojů občanů. V roce 2009 prošla celkovou rekonstrukcí. V sokolovně je velký sál s horolezeckou stěnou, malý sál, zrcadlový sál s funkční zónou a TRX konstrukcí a klubovna, které jsou využívány nejen pro sportovní účely, ale i pro pořádání kulturních a společenských akcí....

  Kategorie: Sokolovny

 • Bývalá Sokolská chata v Ostravici

  Ostravice je významná rekreační obec pod přehradou Šance s největším počtem chat v Beskydech. Vznikla spojením moravské Ostravice a slezských Hamrovic.  V severní části Ostravice se nacházela velmi známá Sokolská chata. Vedly zde trasy populárních frýdlantských dálkových pochodů.  Na místě bývalé Sokolské chaty je...

  Kategorie: Sokolské chaty, boudy

 • Bývalé cvičiště býv. Sokola Plzeň II.

  Jednota Sokol Plzeň II. vznikla roku 1920 jako odbočka Sokola Plzně V. a to především z kapacitních důvodů. Za samostatnou byla uznána 30. dubna 1921. Provizorní letní cvičiště bylo otevřeno 22. května 1921. Většinu stavebních prací na cvičišti prováděli sokolové svépomocí. Do roku 1930 bylo na pracích na cvičišti...

  Kategorie: Jiné

 • Bývalý biograf Sokola Třemošná

  Dříve U Čechůrů, později Plzeňská restaurace a Bio Sokol s benzínovou pumpou, později restaurace (spíše hospoda) U pumpy, dnes prodejna obuvi. Prosperující biograf zde třemošenští sokolové začali provozovat v roce 1920.

  Kategorie: Jiné

 • Bývalý cvičební pavilon žactva a dorostu Sokola Plzeň I.

  Plzeňská sokolská jednota, jedna z nejstarších (1863) a zároveň největších v českých zemích, vybudovala vlastní sokolovnu již v roce 1896. Ačkoliv se tento honosný novorenesanční „palác” v Pecháčkových (dnes Štruncových) sadech, stavěný podle projektu architekta Josefa Podhajského, řadil mezi nejmodernější a nejrozsáhlejší...

  Kategorie: Sokolovny

 • Čapkova sokolovna v Moravské Ostravě

  Základní kámen k Čapkově sokolovně na Sokolské třídě byl položen v červnu 1930. Nová sokolovna vznikala v Moravské Ostravě na rozdíl od starší, ještě historizující budovy na okraji tehdejší zástavby mezi vlastním centrem města a Přívozem. Jednopatrové dvojkřídlé stavbě na půdorysu ve tvaru L s plochou střechou dal...

  Kategorie: Sokolovny

 • Čapkova sokolovna – T. J. Sokol Moravská Ostrava

  Úvod Čapkova sokolovna patří mezi jedny z nejvýznamnějších prvorepublikových staveb v Ostravě. Autorem této budovy je významný brněnský architekt Miloslav Kopřiva (1894–1968), jehož tvorba byla zaměřena na funkcionalismus. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří mimo jiné Obchodní dům Brouk a Babka v Brně nebo Sokolovna...

  Kategorie: Sokolovny

 • Čečelice – dům vyzdobený bustami osob českých dějin

  V Čečelicích na čísle popisném 269 stojí zajímavý dům z roku 1912, jehož stěny zdobí busty národních osobností. Na průčelí tak na kolemjdoucího shlíží i Tyrš s Fügnerem.     

  Kategorie: Jiné

 • Chata Požár

  Chata Požár se nachází v Bílých Karpatech 792 metrů nad mořem pod vrcholem Požár v krásné krajině Valašska. K chatě vedou dvě turistické cesty a spravuje ji T. J. Sokol Valašské Klobouky.   Chata byla postavena roku 1940 německými vojsky jako celnice. Tomuto účelu sloužila ještě rok po válce. V roce 1946 ji na popud br....

  Kategorie: Sokolské chaty, boudy

 • Divadelní opona s motivem Kde domov můj v Čisté u Horek

  Opona o rozměrech 630 x 270 cm z Čisté u Horek má mezi ostatními specifické postavení. Její autor František Ulrych totiž reprodukuje obraz Josefa Soukupa Kde domov můj, který toho roku vyšel tiskem, pro povzbuzení národního sebevědomí v době okupace. Za nápisovou páskou s textem národní hymny se do dáli otevírá komponovaná...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Dobříň – pomník Dr. Miroslava Tyrše

  Pískovcový pomník zakladatele sokolstva stál na stadionu Sokola Dobříň. Při likvidaci pomníku se podařilo zachránit měděnou desku, byla uschována do rodinného hrobu. V roce 2018 byla věnována roudnickému Sokolu a je umístěna při vstupu na Tyršův stadion v Roudnici n. L.

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Dorostenecký prapor býv. Sokola Plzeň II.

  Jedná se o originál oboustranně ručně vyšívaného praporu dorostu Sokola Plzeň II. K praporu patří ještě původní žerď z tmavého dřeva a stuhy. Jeho jsou 68 x 68 cm. Prapor je v současné době ve velmi zachovalém stavu. Nachází se v depozitáři jedné z plzeňských jednot. Nápisy na stuhách: "Jen národ zdravý též...

  Kategorie: Jiné

 • Dorostenecký prapor Sokola Blovice

  Originál praporu dorostu Sokola Blovice. Momentálně se nachází ve sbírkách Muzea jižního Plzeňska.  Prapor je oboustranně vyšívaný a ve velmi dobrém stavu. Jeho výška činí 80 cm, šířka rovněž 80 cm. K praporu není k dispozici příslušenství.

  Kategorie: Jiné

 • Dorostenecký prapor Sokola Bzenec

  Prapor byl předán jednotě v roce 1936. Rozměry a místo jeho současného uložení nezjištěny.

  Kategorie: Jiné

 • Dorostenecký prapor Sokola Plzeň III. - Bory

  K praporu nejsou dostupné žádné podrobnější informace. Jedná se o originál uložený v depozitáři Západočeského muzea v Plzni.

  Kategorie: Jiné

 • Dorostenecký prapor Sokola Třemošná

  Prapor byl vyšit svépomocně sestrami Sokola Třemošná počátkem 20. let. Mezi lety 1941 až 1992 byl spolu s prapory žákovským a sokolským ukryt u br. Vladimíra Čechury. Současná lokace praporu, rozměry, technický stav a příslušenství - nezjištěno.

  Kategorie: Jiné

 • Dům Jana Podlipného v Praze

  Pamětní deska se nachází na domu v Bartolomějské ulici, kde žil a zemřel br. Jan Podlipný. U příležitosti desátého výročí jeho úmrtí v roce 1924 věnovala Československá obec sokolská na dům pamětní desku z červeného mramoru. Deska byla zhotovena podle návrhu architekta Aloise Dryáka, který byl rovněž aktivním sokolem....

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Historický prapor T. J. Sokol Zbraslav – původní prapor národní gardy z roku 1848 se Zbraslavskou madonou

  Madona na praporu Sokola Zbraslav Zbraslavský Sokol se dlouho pyšnil unikátem – neobvyklým praporem s Madonou z roku 1848, který byl původně vytvořený pro jednotku zbraslavské národní gardy a jehož autorství je připisováno mistru Josefu Mánesovi a jeho žákům. Na jaře bouřlivého roku 1848 byla na Zbraslavi...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Hodonín – sokolovna

  Sokol Hodonín – historie sokolovny Počátky cvičení V roce 1872 byl založen Sokol Hodonín. Začínal v hostinci U Lakenauera, kde měl svou spolkovou místnost. V létě se cvičilo na zahradě, v zimě v zadní místnosti domu. V roce 1884 se nepravidelně cvičilo v místnostech domu p. Fuňáka, hlavní činnost ale byly...

  Kategorie: Sokolovny

 • Horka nad Moravou – pomník M. Tyrše

  Pomník postavený a odhalený k výročí 100 let od narození dr. Miroslava Tyrše a zároveň 60 let od založení jednoty v Horce nad Moravou. Samotný pomník je ohraničen červeným nízkým plotem a nachází se kousek od železniční stanice. Pomník se skládá z kamenné mohyly, na jejímž vrcholu je socha sokola. Do popředí mohyly pod...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Hostivice – pamětní deska Fr. J. Pelzovi

  František Josef Pelz  Br. Pelz je v Sokole znám především jako skladatel neoficiální hymny Lví silou. Pamětní deska byla odhalena 2. října 1932 při příležitosti 40 let od založení Sokola v Hostivici.  F. J. Pelz (někdy též Pelc) se narodil 23. září 1848 na Zbraslavi. Vysvědčení učitelské způsobilosti získal v roce...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Hotel Sokolský dům v Domažlicích (bývalá sokolovna Domažlice)

  V době vzniku jednoty se všechna cvičení konala v obecní kramářské kůlně a v tělocvičně chlapecké školy. Historie hotelu Sokolský dům začíná v 1. polovině 19. stol., kdy pan Prášil zřídil ze svého měšťanského domu zájezdní hostinec "U Černého koně". V přízemí byly stáje pro koně, ve dvoře místa pro povozy. Mezitím od...

  Kategorie: Jiné

 • Hrob br. Antonína Emingera, náčelníka Sokola Skvrňany

  bratr Antonín Eminger (5. 8. 1891, Slaný – 23. 8. 1940, Plzeň)  povoláním soustružník a technický úředník ve Škodových závodech. Původně působil v Sokole Plzeň III. jako náčelník, později přešel do skvrňanské jednoty, kde byl roku 1938 zvolen starostou. Věnoval se i sokolskému divadlu. Aktivně zapojen do odbojové...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob druhého starosty T. J. Sokol Votice Jana Vlčka

  Jan Vlček se ve zdějších sokolských kruzích pohyboval již od založení místní jednoty. Byl jedním ze zakládajících členů a první správce pokladny, později jednatel. Poté byl několikrát zvolen starostou (1917–1933) jednoty a  později i starostou župy Blanické, když už mu nedovoloval věk zastávat úřad, zvolili jej členové za...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob Ervína Špindlera

  Místo posledního odpočinku zakladatele sokolské jednoty v Roudnici nad Labem (1868) a Sokolské župy Podřipské (1887). Hrob byl zrekonstruován v roce 2002 nákladem župy Podřipské a města Roudnice n. L.

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob Hynka Pally v Plzni

  Hrob Hynka Pally, prvního náčelníka plzeňského Sokola v letech 1864 – 1881 (činovníkem až do r. 1896), významné osobnosti spolkového života v Plzni.

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob Jana Malýpetra

  Jan Malýpetr (29. května 1815 Klobuky - 31. ledna 1899 Praha) byl učitel a nadšený propagátor tělocviku. Roku 1848 se stal prvním českým učitelem tělesné výchovy na zemské škole v Praze. Spolu s J. E. Purkyněm, F. L. Čelakovským a K. J. Erbenem vytvořil české sportovní názvosloví. Ve svých žácích povzbuzoval národní...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob Jaroslava Kollingera

  Jaroslav Kollinger byl významný gymnasta a účastník Olympijských her v roce 1936 v Berlíně, vedoucí cvičitelských škol ČOS, šéfredaktor časopisu Tělocvik.

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob prvního starosty T. J. Sokol Votice Karla Hrušky

  Náhrobek prvního starosty Sokola Votice Karla Hrušky. V prvopočátcích jednoty byl velmi aktivním členem. Nelze se tedy divit, že kromě starosty jednoty zastával několikrát také post starosty župy Blanické, či v rámci svého občanského zaměstnání též post ředitele školy. Zemřel v srpnu 1918 v Benešově, takže nové republiky se...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob sokolského dobrovolníka J. Pilze (1919)

  Hrob nejmladšího sokolského dobrovolníka J. Pilze z Prahy XV. (nar. 1904), zemřelého na následky zranění během bojů o Slovensko proti maďarským bolševikům. Hrob se má nacházet na vojenském hřbitově v Ružomberoku na Slovensku (aktuální stav neověřen). Bratr Pilz zemřel 12. července 1919 ve vojenské nemocnici v Ružomberoku na...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Hrob Václava Šamánka – zakladatele Libereckého Sokola

  Václav Šamánek zemřel na infarkt myokardu dne 9. května 1916 v Liberci cestou od pacienta. Na úmrtním oznámení je uvedeno, že si přál být zpopelněn. Obřad se konal v krematoriu v Žitavě. Urna byla nejdříve uložena na hřbitově v Ruprechtické ulici. Po zrušení hřbitova byla urna umístěna v obvodové zdi urnového háje u...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Kino SOKOL v Roudnici n. Labem

  Původní myšlenka vybudovat kinosál byla spojena se záměrem Tělocvičné jednoty Sokol získat stabilní zdroj příjmů pro výstavbu tělocvičny. Valná hromada jednoty se ke stavbě rozhodla v lednu 1927 po získání biografické koncese. Nabídková řízení na práce, spojené se stavbou, byla omezena pouze na členy a příznivce jednoty,...

  Kategorie: Jiné

 • Kounov – Tyršův vrch s jeho památníkem

  Na popud Tělocvičné jednoty v Rozkoši pojmenovalo obecní zastupitelstvo obce Kounova k uctění památky 100. narozenin Tyršových skalnatý vrch mezi Kounovem a Rozkošem – kopcem "Tyršovým". Na vrchu pak byl zhotoven nákladem jmenované jednoty památník, který byl slavnostně odhalen 23. října 1932 za mimořádně krásného podzimního...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Křivoklát – hrob Marie Čechové

  Jedním z důležitých úkolů sokolských jednot bylo podpo­rovat národní cítění svých členů a působit příkla­dem na okolí. Proto bývalo zvykem nějakým způsobem některou z významných osobností ná­rodního obrození mít trochu ve svém „okolí“. Slavný básník a spisovatel Svatopluk Čech, jehož jméno bylo v té době vyslovováno s úctou,...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Lesní běh Malá křivoklátská

  Závod probíhá v krásném prostředí údolí Rakovnického potoka pod hradem Křivoklát. Celé zázemí závodu a žákovská trať jsou na sportovišti Kolečko patřící pořádající jednotě Sokol Křivoklát. Závod má dlouhou tradici. Byl založen v roce 1973. První tři ročníky se hledala správná trať i délka závodu. Po každé byla jiná. Od roku...

  Kategorie: Události

 • Litovel ulice Šmakalova

  Ulice pojmenovaná po Josefu Šmakalovi Jedna z hlavních ulic východní vilové čtvrti vychází z křižovatky a směřuje k lesu. Odtud dostala v roce 1930 název Lesní, v letech 1940–1945 Waldgasse. Po válce byl schválen název ulice Josefa Šmakala, brzy se začal užívat zkrácený název Šmakalova.  Josef Šmakal...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Litovel – pomník Vácslava Sochy

  Pomník Vácslavu Sochovi Vácslav Socha byl prvním českým starostou města Litovle, šest let byl i starostou Sokola. Pomník mu v roce 1932 ještě za jeho života odhalil Okrašlovací spolek. Jedná se o hrubě otesaný kámen, na kterém je připěvněna mramorová deska s nápisem, před kamenem je malý okrasný záhonek.  Nápis:...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Litovel – socha Frištenského

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Loutková scéna v sokolovně Luhačovice

  Opona loutkového divadla Sokola v  Luhačovicích vznikla v roce 1930, kdy soubor získal stálou scénu v nové sokolovně. Jejím autorem je František Zápeca. Pro soubor, který hrál výhradně pro děti, se pokusil na oponě zobrazit jakousi kvintesenci pohádkových příběhů a jejich typických postav: na pozadí krajiny s pohádkovým...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Mělnické Vtelno – pamětní deska M. Tyrše

  Budova školy z roku 1819, kterou navštěvoval v letech 1838–1840 Dr. Miroslav Tyrš.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Mirošov – pomník u sokolovny věnovaný M. Tyršovi

  Pamětní kámen s reliéfem Miroslava Tyrše, který se nachází v parku u sokolovny.  Nápis: Dr. Mir. Tyrš, 1884–1832. Na reliéfu je pozoruhodná právě chyba (pokud to tedy nebyl úmysl) v letopočtech, kdy se nejdříve uvádí úmrtí, teprve pak narození. 

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Mirovice – hrob B. Šupčíka – první československý olympijský vítěz

  U příležitosti 100. výročí narození Bedřicha Šupčíka, prvního československého olympijského vítěze z roku 1924 (VII. OH, Paříž, šplh na laně bez přírazu do výšky), se uskutečníl v Mirovicích u jeho hrobu peitní akt. O renovaci náhrobku a instalaci pamětního štítku se zasloužily Tělocvičná jednota Sokol Příbram a Český...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Místek – pomník Miroslava Tyrše

  Pomník dr. Miroslava Tyrše v Místku je signovaným výtvarným dílem významného českého sochaře Ladislava Šalouna z roku 1932, jehož pamětní bronzovou desku odlil přední český šperkař, kovolitec a podnikatel František Anýž. Tyršův pomník s pamětní deskou byl odhalen v neděli 11. září 1832 ve výročním roce 100 let od...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Mramorová busta Miroslava Tyrše v Bratislavě

  Mezi nejtěžší sbírkové předměty Muzea tělesné kultury v Bratislavě patří bezpochyby mramorová busta zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, která patří mezi kvalitní ukázku tvorby sochaře Josefa Pospíšila (29. 4. 1897 Siladice – 15. 7. 1976 Bratislava), představitele meziválečného sochařství na Slovensku. V letech 1920 až...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Myslivna Na Králi – zde se setkal Tyrš s Fügnerem

  První setkání Miroslava Tyrše s Jindřichem Fügnerem Na památku jejich setkání byla na myslivně Král umístěna pamětní deska: "Z přátelství, které uzavřel pod tímto krovem Jindřich Fügner s Dr. Miroslavem Tyršem vzešlo sokolstvo spojující slovanský svět." Po velké přestavbě myslivny je pamětní deska umístěna na plotě....

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Nápis co čech, to sokol na zámku Kolštejn

  V roce 1622 připadl renesanční zámek Kolštejn Lichtenštejnům, kteří zde nikdy nesídlili a ze zámku udělali administrační centrum pro své rozsáhlé panství v okolí. Tento velký šlechtický rod vlastnil zámek až do roku 1941, kdy jej František Josef z Lichtenštejna prodal obci. Dnešní Branná (dříve Goldenstein) byla německým...

  Kategorie: Jiné

 • Nová sokolovna Přerov (Brabansko)

  V roce 1921 sokolové vybudovali sokolský stadion na Brabansku. 13. září 1936 byla slavnostně otevřena za účasti sokolstva téměř z celé republiky nová sokolovna na Brabansku, která dodnes slouží svému účelu. V roce 1997 sokolovnu zasáhla povodeň, musela být tedy následně rekonstruována. Budova nese statut kulturní památky...

  Kategorie: Sokolovny

 • Novodobý prapor Sokola Spálené Poříčí

  Novodobý prapor jednota pořídila u příležitosti Všesokolského sletu 2006.

  Kategorie: Jiné

 • Olomou-Černovír pamětní deska br. Peřinovi

  Bratr Edvard Peřina "Za týden se vrátím," tak loučil se s námi br. starosta. A vrátil se z Prahy. Ale jak! Jen tělo ztuhlé a vychladlé s nepatrným záchvěvem úsměvu v té milé tváři vnesli jsme naposled do tělocvičny k devítihodinovému pobytu v naší sokolské rodině.  Tak začíná smutná zpáva o skonu černovírského...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Olomouc – busta Miroslava Tyrše u sokolovny

  Busta u sokolovny. 

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Olomouc – Nové Sady, pamětní deska na sokolovně

  Z ulice Republikánské vede boční vchod do sokolovny v Olomouci – Nových Sadech. Z této strany na zdi se nachází pamětní deska se jmény padlých ze II. světové války.  Nápis: VLAST ŽIJE Z KRVE DĚTÍ SVÝCH       DOSTÁL FRANTIŠEK                           MIŠÁK JOSEF ML. HLAVICA ANTONÍN...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Olomouc-Černovír hrob br. Peřiny

  Na Černovírském hřbitově se nachází hrob br. Peřiny, který byl starostou župy a zdejší jednoty. V Černovíru má na škole pamětní desku, neboť zde většinu svého života učil, a kousek od školy je pojmenována po něm i jedna z ulic.  Hrob je zajímavý tím, že se na něm nachází plaketa Na stráž. Je vidět, že pod ní bylo něco...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Opočno – pamětní kámen

  U příležitosti 150.výročí založení spolku v roce 2018 byl ohalen pamětní kámen umístěný na dětském hřišti, které bylo vybudováno za Sokolským domem z vlastních prostředků a otevřeno také při oslavách 150. výročí. V blízkosti je lípa vysazená ke 100. výročí vzniku ČSR.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Opočno sokolovna

  Sokolský dům T. J. Sokol Opočno získal po roce 1990 jako náhradu za sousední kulturní dům města. Budova ze 16. století je památkově chráněna. V minulém století zde bývala školka. V domě se narodil spisovatel Trnobranský, který složil libreto ke Smetanově opeře "Rolnická". V budově má své zázemí 5 oddílů ze 14 a kancelář s...

  Kategorie: Sokolovny

 • Opona divadelního souboru Sokol Poniklá (Přívlaky)

  Opona sokolského spolku založeného 9. 1. 1921 v tehdy samostatné obci Přívlaka. Motivem opony je věštící Libuše podle předlohy obrazu Josefa Mathausera. Opona i kulisy byly zakoupeny v roce 1924 po přestěhování sokolských ochotníků do sálu hostince U Enklerů od pana Lva z Jilemnice. V současné době je vlastníkem jednota...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona divadelního spolku Sokola Bystřec

  Divadelní spolek bystřického Sokola, založený roku 1920, si už o rok později vybudoval v místním hostinci U Špičáků nové jeviště. Vybavení mělo být pořízeno u firmy Franitška Ferta z Brna. Kromě poklopu na nápovědu a dekkorace to byla snad opona s námětem Kde domov můj. To svědčí pro variantu známého obrazu A. Liebschera,...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona dramatického odboru Sokol Lanžov

  Motivem opony (580 x 280 cm) v Lanžově je Přemysl Oráč (Libušino poselství). Malba Františka Ženíška Povolání Přemysla Oráče od pluhu pro pražské Národním muzeum byla na českém venkově jako motiv široce rozšířená, a to zejména v podobě reprodukcí pro školní účely. Jako předloha sloužila také profesionálním malířům dekorací,...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona dramatického odboru Sokola v Dlouhomilově

  Malíř František Flasar (1903–1989) se vyučil u dekoratéra Aloise Macha v Litovli a od roku 1929 pracoval samostatně. V pozdějších letech vytvářel sgrafita, maloval nástěnné malby i oltářní obrazy. Divadelní dekorace tvořily pouze malou část jeho práce, ačkoli jeho vztah k divadlu byl velmi silný.  Sokolové z...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona Kde domov můj v Korouhvi

  Opona z Korouhve na Svitavsku je jedním z dokladů velké popularity malířského a reprodukovaného díla Adolfa Liebschera (1857–1919). Díky tisku se stávalo vhodným zdrojem inspirace zejména pro venskovské učitele, což je příklad i učitele Oty Brože, autora opony v Korouhvi.  Liebscher svým tiskem Kde domov můj prakticky...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona LD Sokola Ostrava–Zábřeh

  Ve 20. letech 20. století spolupracoval malíř Václav Kottan (1886 – 1941) s loutkovým divadlem Sokola v Zábřehu nad Odrou (od roku 1924 v Ostravě–Zábřehu). Pro divadlo maloval zejména dekorace. Kromě toho byl autorem malby na železné protipožární oponě zábřežského sokolského loutkového divadla. Vyzdobil ji postavou Kašpárka...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona loutkového divadla Sokol Třemošná

  Oponu namaloval učitel František Hrabák z Plzně v roce 1949 a sloužila na stálém jevišti pro marionety v přístavbě sokolského pavilonu v Třemošné, který je na ní v pozadí zobrazen. Vlevo je zástup pohádkových bytostí, vítaný mladými sokoly v krojích. Opona byla namalována na plátně a upevněna byla v dřevěném rámu. V...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona loutkového divadla Sokola Pardubice I

  O existenci i činnosti loutkářského souboru Sokola Pardubice I se nezachovaly téměř žádné informace. Krátkou zprávu obsahuje například Památník Sokola pardubického vydaný roku 1923. Loutkové divadlo zde vzniklo patrně ve stejném roce v souvislosti s postavením nové sokolovny, kde pak loutkáři působili. Zachoval se popis...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona loutkového divadla Sokola Strakonice

  Jihočeské Strakonice patří do regionu s mimořádně živou loutkářskou tradicí již od 19. století. V roce 1930 vzniklo ve strakonickém Sokole stálé loutkové divadlo. S přerušením za druhé světové války činnost této scény trvala až do roku 1949. Pravděpodobným podnětem k zahájení divadla bylo otevření nové sokolovny, kde tak pro...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona loutkového divadla Suchovršice

  Motivem opony, která byla vytvořena pro loutkové divadlo Sokola Suchovršice, je princ s přemoženým drakem. Jedná se o lidovou malbu.  Na oponách loutkových divadel, hrajících nejpozději od přelomu 19. a 20. století stále častěji pro děti spíš než pro dospělé, se také stále častěji objevovaly pohádkové motivy. Hlavní...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona loutkového divadla v Benešově u Semil

  V roce 1930, v době velkého rozmachu sokolského loutkového divadelnictví, si IV. semilský sokolský okrsek zřídil putovní loutkové divadlo. Většinou na něm hráli loutkáři z Benešova u Semil, kteří si roku 1935 toto divadélko zakoupili. Činnost loutkářů z místního Sokola byla ukončena ve 40. letech se zákazem sokolské...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona ochotníků v Tříči

  Na oponě tříčských ochotníků je vyobrazeno kázání Mistra Jana Husa. Oponu zhotovila firma František Fert z Brna-Husovic v roce 1936 a v 50. letech 20. století ji také restaurovala. Opona o rozměru 500 x 300 cm je navinuta na válci o průměru 30 cm, ve spodní části je poškozená, ale funkční. Přesto by bylo žádoucí oponu...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona pro sokolovnu v Tišnově

  Pro nově zřízené divadlo v tišnovské sokolovně navrhl oponu Jožka Uprka, který v té době stál na prahu svého největšího věhlasu. V roce 1929 ale opona shořela při požáru sokolovny a nedochovala se ani její dokumentace. Přesto došlo k publikování dvou fotografií, které jsou ale velmi nejasné a nedovolují učnit si představu o...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona s vedutou města LD Sokola Přibyslav

  Tradice ochotnického loutkového divadla sahá v Přibyslavi do konce 19. století. Od počátku 20. století se několikrát přibyslavští loutkáři, zejména sokolové, pokoušeli o zřízení stálé scény. Toho dosáhlo loutkové divadlo místního Sokola někdy v meziválečném období, nejspíše ve 30. letech, kdy byl zdejší soubor již velmi...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona Sokola Činěves

  Téma Libuše věštící slávu Prahy se objevuje na desítkách venkovských opon. Opona v obci Činěves však svým provedením silně vybočuje. Jejím autorem je rožďalovický fotograf Josef Voseček, který namaloval také oponu pro divadelní spolek v Podlužanech. Jako autor činěveské opony byl určen až v únoru roku 2018. Inovoval na ní...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona Sokola Frenštát pod Radhoštěm

  Motivem opony o rozměrech 600 x 330 cm je kojící matka s dětmi, otec za pluhem taženým volem, jeden ze synů sází štěp, druhý hraje na housle, v pozadí je veduta města a nad ním se tyčí vrcholy Beskyd. Postranice dávají tušit, že na nich pokračují výtvarné motivy opony. Než byla roku 1906 ve Frenštátě otevřena nová...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona Sokola Zásada

  Autorem opony z roku 1912 je akademický malíř Bohumil Šourek. Námět opony je převzat z Moravského Slovácka. Uprostřed opony je zachycena dvojice Slováků tančící šátečkový tanec. Napravo před domem je skupina zpěváků a vlevo ji potulný Vlach pod lípou doprovází na housle. Vpravo v popředí vyšívá selka ornamenty na národní...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v berounské sokolovně

  Opona v berounské sokolovně z roku 1936 je dílem člena zdejší jednoty, malíře Pavla Vyhnanovského. Je na ní veduta města v rámu uprostřed tmavě zeleného pozadí, znak Sokola, po stranách v ornamentech vlevo dívčí postava a vpravo dudák. Dnes je opona nefunkční, poškozená povodněmi. Je uložena nad nově instalovanou oponou na...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Července

  Oponu o rozměrech 600 x 300 cm pro Sokol v Července vytovořil František Flasar 1903–1989). Oproti jiným jeho dílům se tato opona vyznačuje daleko nižší kvalitou výtvarného zpracování. Tematicky je ale výjev velmi zajímavý. Středem kompozice je sloupové uskupení s myšlenkou Josefa Kajetána Tyla: "Divadlo je život a jde zas do...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v České Bělé

  Oponu v České Bělé používal pravděpodobně divadelní soubor Sokola, který si v roce 1924 zřídil vlastní jeviště v místním hostinci. Jeviště bylo zakoupeno od firmy Eichler za 1500 Kč. Motivem je pohled na obec Česká Bělá. Autor není znám. Fragment opony je nyní umístěn ve vestibulu základní školy. 

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Dolní Rovni

  V roce 1932 byla postavena nová sokolovna, dá se předpokládat, že k jejímu vybavení patřila velmi výmluvná památka – opona, která výrazně sdělovala proklamovaný program Sokola. Kompozice opony užívá každé místečko k umístění alegorických znaků sokolstva a jejího místa i významu v osvobozené vlasti. Střední plochu opony...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Jehnědí

  Opona o rozměrech 500 x 250 cm vyobrazuje panorama Karlova mostu a Hradčan. Autorem je malíř dekorací z Vysokého Mýta Antonín Hubálek. Opona byla nalezena na půdě sokolovny v Jehnědí, kde ležela spolu s dalšími památkami na místní sokolské divadlo. Rekvizity byly v dezolátním stavu, téměř zázrakem z nich nejlépe přežila léta...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Krnsku

  Opona v Krnsku (okres Mladá Boleslav), spojená s činností dramatického odboru místního Sokola, je dnes známá pouze z černobílé fotografie. Celková kompozice je méně obvyklá – "obraz v rámu" lemovaný po všech stranách rozvilinou. Námět je pojatý ve výpravném historizujícím stylu. V pozadí je vidět Pražský hrad v pohledu od...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Lipnici nad Sázavou

  Na starší ze dvou dohledaných lipnickcýh opon o rozměrech 390 x 240 cm byl zachycen pohled na městečko s hradem od jihu tak, jak vypadalo v lednu roku 1869, ještě před velkým požárem. Ten vypkukl v roce 1871, kdy údajně opona vznikla. Zachycení města a hradu před požárem mohlo, ale nemuselo být připomínkou dřívější situace;...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Loužnici

  Sokolské ochotnické divadlo v obci Loužnice (okres Jablonec nad Nisou) dnes připomíná pouze malovaná opona.  Autorem opony o rozměrech 700 x 320 cm s motivem lva a múz je Alois Otahal. Alois Otahal (1871–1952) byl malíř autodidakt, rodák z Litovle, který se roku 1898 usadil v Držkově. Pro Držkov namaloval oponu tamního...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Metylovicích

  Opona s vyobrazením alegorie Vlasti a díkuvzdání sokolů (pravděpodobně na bílém koni alegorie Vlasti, v ruce možná znak republiky, díkuvzdání sokolů, v pozadí možná veduta obce, rámováno obloukem větvoví) se do současnosti nedochovala, byla zničena během druhé světové války. Dokumentována je na dvou černobílých fotografiích,...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v Mníšku pod Brdy

  Opona o rozměrech 500 x 400 cm s motivem Kde domov můj sloužila pro divadelní ochotníky v Mníšku pod Brdy. Umístěna byla při jevišti v sále zdejší sokolovny. Oponu namaloval neznámý malíř pravděpodobně mezi lety 1940–1945. Jedná se o reprodukci obrazu Josefa Soukupa z roku 1940. Vzhledem k odlišnému formátu autor opony...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v obci Světnov

  Modrá opona o rozměrech 350 x 250 cm znázorňující město Žďár nad Sázavou a zdejší zámek. Dále je na ní vyobrazen znak Sokola a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vzácná opona ležela na půdě bývalé hospody půl století. Namalovaná je podle pohlednice vydané mezi roky 1897 až 1905. Tato unikátní opona se přestala...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona v sokolovně v Kounově

  Oskar Brázda namaloval oponu v Kounově o rozměrech 650 x 390 cm bez nároku na honorář. Veřejnosti ji předal při otevření sokolovny dne 13. 6. 1937. Opona je skvostem sokolovny v Kounově. Dochoval se popis opony dle pojetí jejího tvůrce: Levá skupina představuje český lid, pohlížející s údivem na oráče, který z tvrdé...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona ve Štěpánovicích

  Alegorický výjev se sokolskou tematikou namaloval neznámý autor na oponu pro jeviště v hostinci U Chalupů ve Štěpánovicích (dnes místní část obce Výčapy v okrese Třebíč). Opona z 20. let 20. století byla bezesporu majetkem dramatického odboru Sokola, dnes je v soukromém vlastnictví. Na oponě je použit motiv z pohlednice...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona ve Strakonicích

  Oponu pro strakonickou sokolovnu o rozměrech 800 x 445 cm namaloval v roce 1898 strakonický rodák, malíř a dekoratér Alois Hanš. Malovat se učil v Písku u dekoračního malíře Mikuleho spolešně s Mikolášem Alšem. Pro nedostatek prostředků nešel s Alšem na akademii, ale vydal se do světa. Zakotvil na čas v Brazílii v Buenos...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona ve Svratce

  V roce 1928 se ve Svratce otevřela pro veřejnost sokolovna. Na tehdejší dobu to byla opravdu moderní budova pro účely tělovýchovné, kulturní a společenské. Návštěvníci mohli zhlédnout na jevišti oponu o rozměrech 700 x 450 cm,  dílo umělců Josefa Fialy, Jindřicha (dle signatury jde o Otu Bubeníčka) a Cíny Jelínka. V současné...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona ve vlastibořské sokolovně

  U opony ve vlastibořské sokolovně se nepodařilo zjistit autora ani rok jejího vzniku. Tvůrce opony vytvořil parafrázi slavného obrazu malíře Adolfa Liebschnera (1857–1919), příslušníka generace Národního divadla, jednoho z našich nejpopulárnějších výtvarných umělců 80. a 90. let 19. století. "Na bočnicích plátna vidíme...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona ve Vodňaněch

  Neznámý tvůrce opony loutkového divadla Sokola ve Vodňanech se inspiroval obrazem malíře Emanuela Boháče z roku 1925 Proroctví Libušino. Středový obraz věštící Libuše je rámován architektonickou dekorací. V levém oblouku tančící dívka v kroji, v pravém oblouku jinoch hrající na housle. V dolním pásu po stranách v medailonech...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Opona ve Zbirohu

  Opona je dílem Alfonse Muchy. Vznikla za jeho pobytu na zámku Colloredo-Mansfeldů v letech 1923–1924. Opona byla zhotovena na objednávku sokolského spolku pro jeviště v budově sokolovny, kde byla v roce 1924 nainstalována. Oponu Mucha vytvořil v ateliéru na zámku Zbiroh, kde pracoval od roku 1910 na Slovanské epopeji. Jedná...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Památná bronzová socha Antonína Švehly

  Říčanská socha Antonína Švehly pochází z roku 1936. Původní místo jejího odhalení bylo u radnice. Po Mnichovu byla za nacistů ihned v březnu 1939 odstraněna, ale nezničena. Díky úsilí rolníků byla v roce 1946 opět instalována a to již na své nynější místo – do parku nedaleko nádraží. Poválečná republika neměla s...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Památník Emilu Tšídovi na vrchu Ráj u Kdyně

  Emil Tšída žil v letech 1862–1926, byl hlavním zakladatelem Sokola ve Kdyni a od roku 1884 i jeho starostou. V roce 1886 stál u kolébky župy Plzeňské a byl také jejím zástupcem na Výboru ČOS. V roce 1913 se stal starostou Sokolské župy Šumavské. Důležitá byla i jeho činnost coby významného sokolského a vlastivědného...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Pamětní deska Augustinu Pechlátovi, popravenému náčelníkovi čs. obce sokolské

  Na domě čp.1247 v Revoluční třídě 26 v Praze 1 Nové Město je bronzová pamětní deska s reliéfním dekorem a textem:  „V tomto domě žil pokračovatel v díle Tyršově Dr.Augustin Pechlát, náčelník Čs.obce sokolské popraven 30.IX.1941. Svému náčelníku tělocvičná jednota Sokol Praha I “. Augustin Pechlát (26. srpna 1877 Praha –...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska boleveckým sokolům padlým za 1. světové války

  Pamětní deska je spolu s deskou vzpomínající bratry padlé v 2. světové válce umístěna na stěně někdejší bolevecké sokolovny.  Je evidována v rámci Centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany ČR pod označením CZE3209-28201.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska boleveckým sokolům padlým za 2. světové války

  Pamětní deska je spolu s deskou vzpomínající bratry padlé v 1. světové válce umístěna na stěně někdejší bolevecké sokolovny.  Je evidována v rámci Centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany ČR pod označením CZE3209-28201.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Antonínu Brázdovi, umučenému dorostenci ze Sokola Troubky

  Pamětní deska Antonínu Brázdovi. Jednoduchá obdélná deska s rytým nápisem je osazena na symbolickém hrobě na obecním hřbitově. Původně byla osazena na fasádě sokolovny, která vyhořela a byla srovnána se zemí v šedesátých letech. Nápis: VZPOMÍNÁME NAŠEHO DOROSTENCE ANTONÍNA BRÁZDY UMUČENÉHO NĚM. OKUPANTY V...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Františku Oliveriusovi, radnickému sokolovi a rozvědčíkovi padlému v 1. světové válce

  7.XII.1893 1.II.1916 V TOMTO DOMĚ SE NARODIL SOKOL- STARODRUŽINÍK FRANTIŠEK OLIVERIUS OBĚTOVAL SE PŘI HISTORICKÉ ROZVĚDCE PRAP. J. SYROVÉHO ZA SVOBODU MILOVANÉ VLASTI NA VĚČNOU PAMĚT VĚNOVÁNO JEDN. ČSL. OBCE LEGIONÁŘSKÉ A TĚL. JEDN. SOKOL V RADNICÍCH 1937 Poznámka: Oliverius František, narozen...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Františku Oliveriusovi, radnickému sokolu a legionáři

  Nápis: 7. XII. 1893 1. II. 1916 V TOMTO DOMĚ SE NARODIL SOKOL-STARODRUŽINÍK FRANTIŠEK OLIVERIUS OBĚTOVAL SE PŘI HISTORICKÉ ROZVĚDCE PRAP. J. SYROVÉHO ZA SVOBODU MILOVANÉ VLASTI NA VĚČNOU PAMĚT VĚNOVÁNO JEDN. ČSL. OBCE LEGIONÁŘSKÉ A TĚL. JEDN. SOKOL V RADNICÍCH 1937 Poznámka:  Oliverius...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Janu Čapkovi, významnému legionáři a sokolskému činovníkovi

  Bronzová pamětní deska připomínající českého legionáře Jana Čapka byla slavnostně odhalena 12. 6. 1926 v rámci oslav VII. všesokolského sletu. Jejím autorem je akademický sochař Jaroslav Hruška a arch. Rössler. Deska je umístěna na domě čp. 176 v Čapkově ulici 5 v Praze 4 Michli, kde se Čapek narodil. Po odhalení michelský...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Jaroslava Starého a jeho manželky Marie – pomocníků výsadku Anthropoid

  Pamětní deska věnovaná bratru Jaroslavu Starému a jeho manželce Marii se nachází v Šestajovicích na plotě domu čp. 182, kde společně od roku 1928 žili, a kde byl br. Jaroslav Starý dne 15. 7. 1942 zatčen gestapem. Poprvé zde byla umístněna šestajovickými sokoly při oslavách prvního roku osvobození v květnu 1946. V padesátých...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Jaroslavu Koukolíkovi, hrdinovi odboje

  Málo známá pamětní deska na zdi sokolovny v Plzni na Bílé Hoře. Jedná se o žulovou pamětní desku připomínající bratra Jaroslava Koukolíka (1916–1943), člena bělohorského Sokola a policejního úředníka, který byl zapojen do odbojové organizace ÚVOD. Jeho úkolem bylo zajišťování potravinových lístků pro odbojáře, osobám...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Jaroslavu Pešatovi, náčelníkovi župy Krušnohorské-Kukaňovy

  Deska z černého leštěného mramoru byla odhalena na zadní části budovy sokolovny v Duchcově v roce 2004 z iniciativy Konfederace politických vězňů a sokolské obce. Město Duchcov se ke svému rodákovi přihlásilo prvním pietním aktem u jeho hrobu na duchcovském hřbitově již v březnu 1990 a přejmenováním ulice Gottwaldovy na...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Rudolfu Lukaštíkovi, účastníkovi 1. a 2. odboje

  Nápis: NA PAMĚŤ BRATRA RUDOLFA LUKAŠTÍKA *23. 11. 1894 BEŇOV +21. 1. 1979 PŘEROV VÝZNAMNÉHO PRACOVNÍKA STŘEDOMORAVSKÝCH ENERGETICKÝCH ZÁVODŮ, ZASLOUŽILÉHO ČLENA SOKOLA. ODSOUZEN V 1. ODBOJI, JAKO JEDNATEL SOKOLSKÉ ŽUPY ZAHRANIČNÍ SE PODÍLEL NA 2. ODBOJI, VĚZNĚN VE 3. ODBOJI. VĚNUJE r. 2000...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska br. Slavomíru Kratochvilovi

  Pamětní deska na sokolovně v Přerově je věnována členu přerovského Sokola bratru Slavomíru Kratochvilovi. Deska je součástí Centrální evidence válečných hrobů ministerstva obrany ČR pod ozn. CZE-7109-07370. Nápis na desce: SLAVOMÍRU KRATOCHVILOVI členu Sokola přerovského první oběti českého vlastenectví za...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska bratru Janu Šenkovi, starostovi Sokola Kojetín

  Nápis: NÁRODNÍMU MUČEDNÍKU BRATRU JANU ŠENKOVI UMUČENÉMU V OSVĚČIMĚ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI SOKOLSKOU NA NEHYNOUCÍ PAMĚŤ věnuje IV. okrsek sokolské župy Hanácké r. 1945 Starosta kojetínské jednoty Jan Šenk *27. 5. 1890 Bukovany u Olomouce – †13. 6. 1942 Osvětim; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský;...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska členům kojetínského Sokola padlým za okupace

  Nápis: ZEMŘELI, ABY NÁROD ŽIL. ŠENK JAN, starosta Sokola nar. 27. V. 1890, umučen 13. VI. 1942 v Osvětimi. RIEGL JINDŘICH, náměstek starosty, nar. 7. VII. 1893, umučen 13. II. 1942 v Osvětimi. BAJER JOSEF, nar. 13. III. 1888 – umučen 26. III. 1942 v Osvětimi. MLČOCH LEOPOLD, nar. 10. XI. 1900 – popraven 3. X....

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska členům Sokola Plzeň IV. padlým za 2. světové války

  Reprezentativní funkci měla kromě hlavního sálu i hala v suterénu, propojující hlavní schodiště a šatny. Na přání svého starosty zde sokolská obec nechala instalovat rozměrný památník. Stéla předstupující před zeď a dosahující od podlahy až ke stropu nese jedno ze sokolských hesel a malou bustu T. G. Masaryka s citátem,...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska dubickým sokolům padlým ve 2. světové válce

  Pamětní deska obětem 2. světové války je v Dubicku umístěna na budově sokolovny. Je opatřena státním znakem a nese nápis: BRATŘÍM A SESTRÁM OBĚTEM VÁLKY 1938–45. SOKOL. URBÁŠEK FRANTIŠEK VRTEK SEVERIN PLHÁK JIŘÍ STRYKOVÁ TEREZIE KUPKOVÁ MARIE KUPKA JIŘÍ M. J. HUS: PROSÍM VÁS ABYSTE SE MILOVALI,...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska Ervínu Špindlerovi

  Pamětní deska zakladatele roudnického Sokola a župy Podřipské na jeho úmrtním domě byla odhalena 28. října 1935. O její vznik se zasloužil Sokol a Spolek pro postavení historických pomníků a Jednota Říp. Autorem desky je roudnický sochař a kameník Jan Brabec a odlitek vyrobila karlínská firma Fr. Matouška. Dům čp.164 byl v...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska Jana Zelenky-Hajského a jeho rodiny

  Pamětní deska věnovaná památce Jana Zelenky-Hajského a jeho rodiny byla odhalena na domě v Biskupcově ulici č.p. 1837/4 v Praze, kde Zelenka žil, v roce 2012. Deska nese následující nápis:  "V tomto domě žili: Jan Zelenka-Hajský , říd. učitel s manželkou Františkou a synem Milíčem. Poštovní úředník Václav Ruta s manželkou...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska k Tyršovu skonu v Oetzu

  Pamětní deska s reliéfem Miroslava Tyrše od Bohumila Kafky Tato pamětní deska byla původně určena pro rakouský Oetz na památku tragické smrti Miroslava Tyrše v roce 1884 v řece Acha. Autorem je Bohumil Kafka, který se vydal někdy na konci roku 1913 do Oetzu, aby si prohlédl, kam by se deska mohla osadit. Následujícího...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska k založení Sokola roku 1862 na domě čp. 3 v Panské ulici v Praze – Novém Městě

  V Panské ulici čp. 3 byl 16. 2. 1862  oficiálně založen český tělocvičný spolek Sokol. Stalo se tak při první valné hromadě, které se účastnilo celkem 75 osob. Starostou Sokola zde byl zvolen Jindřich Fügner (12. 9. 1822 – 15. 11. 1865), mezi členy prvního výboru se objevila jména Miroslava Tyrše, pozdějšího náčelníka Sokola...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska Martina Tupého náčelníka župy Hanácké, který tragicky zahynul.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska Miroslava Tyrše v Ostravě

  Jedná se o brnozový reliéf o velikosti 1,45 x 1,20 m je ukotven na zdi obložené žulovými deskami z dílny Bohumila Kafky.  Tato pamětní deska byla v roce 1914 vyrobena pro místo skonu M. Tyrše v Oetzu. Vlivem 1. světové války a jejích následků, byla nakonec zasazena do zdi Tyršova domu v roce 1925. V roce 1932 (100 let...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Pamětní deska Miroslavu Tyršovi na kunratické sokolovně

  Na fasádě kunratické sokolovny je osazena pamětní deska s textem: "Výbor pro oslavu 100 narozenin Dr. Miroslava Tyrše utvořený z místních spolků a organizací uctil tuto památku zasazením pamětní desky a podnětem k jmenování hlavní ulice jménem Tyršovým". Věstník sokolský 1932, č. 40: V Kunraticích u Prahy byla na...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska moravičanským bratřím padlým za 2. světové války

  Na budově je vestavěna i pamětní deska bratrů Rostislava Ambrože a Františka Kruše. Nápis: ZA NAŠÍ SVOBODU – DALI SVÉ ŽIVOTY BRATŘI ROSTISLAV AMBROŽ UMUČEN V OSVĚTIMI 6. 3. 1942 FRANTIŠEK KRUŠ ZASTŘELEN GESTAPEM 14. 1. 1944 VDĚČNOST A LÁSKU VÁM Mj. František Kruš (1898 - 14. 1. 1944) je moravičanský...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska na domě, kde bydlel 1841–1852 M. Tyrš

  Pamětní deska v Karmelitské ulici připomíná pobyt Miroslava Tyrše v rodině svého strýce Antonína Kirschbauma. Desku věnovala Občanská záložna na Malé straně a Malostranský Sokol ji slavnostně zasadil v předsletových dnech roku 1932, tedy v roce výročí 100 let od Tyršova narození. Pamětní deska je bronzová od autorů – Rudolfa...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska na domě, kde se narodil Jindřich Fügner

  Na domě čp.970 v Růžové ulici 5 Praha 1 Nové Město je černá syenitová deska s bronzovým dekorem osazená v roce 1885 Sokolem s textem:  „Zde narodil se Jindřich Fügner dne 12.září 1822“ Více zde:  https://www.pametni-desky-v-praze.cz/products/fugner-jindrich-na-dome-cp-970-v-ruzove-ulici-2-v-praze-2-/ Jindřich...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska Obětem 2. světové války z ostravského Sokola

  V Čapkově sokolovně se nachází pamětní deska s tímto nápisem: SOKOLSKÁ ŽUPA MORAVSKOSLEZSKÁ SVÝM 333 OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY 1939 1945 Pamětní deska ze slezské žuly 136 x 226 cm je věnována 333 obětem z řad členů Sokolské župy moravskoslezské, odhalena byla 2. 11. 1947. V jedné třetině od podlahy je deska...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska obětem 2. světové války z přeštického Sokola

  Na jinží stěně přeštické sokolovny se nachází pamětní deska s tímto nápisem: Nápis: SVÝM MUČEDNÍKŮM 1938–45: ČERMÁK JAN FIALA GUSTAV HRUBÝ VÁCLAV HODL EMAN HANÁK KAREL HANÁKOVÁ ELLA HANÁK JIŘÍ JANDA FRANT. SKÁLA VÁCLAV TICHOTA JOSEF NA VĚČNOU PAMĚŤ – "SOKOL" Deska figuruje v Centrální...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska obětem 2. světové války ze skvrňanského Sokola

  Bronzová pamětní deska obětem 2. světové války se znakem Sokola v trnové koruně. Nápis: NEZAPOMENEME / / VAŠICH OBĚTÍ ZA SVOBODU / /              EMINGER ANT. / /              KOUBEK JOS. / / 1939     PYTLÍK BOH. ŠTKP.       1945/ /              ŠTRUNC EMIL / / Instalována na chodbě v 1. patře....

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska Obětem 2. světové války ze Sokola Mosty u Jablunkova

  Nápis: TJ SOKOL MOSTY PADLÝM HRDINŮM SVÝM ČLENŮM NA VĚČNOU PAMÁTKU por. ALOIS BENEK 17. 3. 1916 MOSTY 20. 3. 1945 DUKLA – ŠUMPERK por. ALOIS DRONG 5. 5. 1915 MOSTY 11. 9. 1944 DUKLA – KOBYLANY NEZAPOMENEME Benek Alois, nar. 17. 3. 1916, Mosty, kmenové číslo 4.283/M a 1.223/D. Odveden 8. 11. 1943, Buzuluk,...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska obětem 2. světové války ze Sokola Plzeň I.

  V mezipatře schodiště na galerii v sokolovně Plzeň I. je instalována tato pamětní deska padlým bratřím.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska padlým bratrům a sestrám Sokola Valašské Meziříčí

  Deska je umístěna na fasádě meziříčské sokolovny. Je evidována v Centrální evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR pod označením CZE-7210-01293. Nápis: ZA SVOBODU NÁRODA V LETECH 1939–1945 OBĚTOVALI ŽIVOT TITO ČLENOVÉ SOKOLA VE VAL. MEZIŘÍČÍ PADL V BOJI: IVAN KOLAŘÍK POPRAVENI BYLI: JAROSLAV...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska plzeňskému sokolskému činovníkovi br. Emilu Štruncovi

  Br. Emil Štrunc (* 20. 12. 1887 Mirošov – † 29. 1. 1942 Osvětim), náčelník plzeňské sokolské župy. Vyučen typografem, pracoval jako faktor v tiskárně. Od roku 1905 zapojen do sokolské jednoty ve Skvrňanech, od roku 1914 župní náčelník Sokola ve Skvrňanech. 1918–1919 vedl IV. pluk Stráže svobody v Plzni. Zatčen při...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska třebíčským sokolům padlým za 2. světové války

  V roce 1947 se rozhodl výbor Sokola Třebíč pořídit bronzovou pamětní desku svým 15 umučeným členům nacistickými okupanty v letech 1939–1945. Dílo bylo zadáno akademickému sochaři Vlastimilu Večeřovi z Nového Veselí, žáku profesora Laudy. Desku odlila firma František Anýž z Prahy nákladem 26 000 Kč.  Dne 23. května 1948...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska Vratislavu Jandovi (Sokol Mnichovo Hradiště)

  Deska s rytým textem věnovaná Vratislavu Jandovi je umístěna na podstavci ve vstupní hale sokolovny v Mnichově Hradišti. Je zde umístěna společně s pamětními deskami připomínajícími prvního náčelníka Sokola a oběti druhé světové války z řad místních sokolů. Deska byla instalována v roce 1993. Nápis na desce: PLK. IN...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní deska vsetínským sokolům, obětem 2. světové války

  Nápis: TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NA VSETÍNĚ, OBĚTEM NĚMECKÉ PERSEKUCE 1939–1945. MUDr. BÁRTEK ADOLF COCHLAR OTAKAR ČECH EMIL DRÁPALA VLADIMÍR FAJKUS JAROSLAV FALDA ŠTĚPÁN FRÖHLICH JAROSLAV KUBIČÍK KAREL RAJNOCH RUDOLF SMÍLEK MIROSLAV SOUSEDÍK JOSEF STEINLAUF FERDINAND SUCHÝ FRANTIŠEK...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní desky obětem 1. a 2. světové války z jinonického sokola

  Ve vestibulu budovy Sokola Jinonice jsou osazeny tři pamětní desky. Nápis: Památce padlých bratří 1914 – 1918 JOSEF KORDA JAN ADAM JOSEF BÍBA TOMÁŠ DOLEJŠ VÁCLAV JÁNSKÝ FRANTIŠEK JAVŮREK KAREL MILDORF ČENĚK ŠKARDA věnuje výbor Sokola Jinonice 1993 ZDE BYLI PŘÍTOMNI V DEN VYSÍLÁNÍ Z...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní kámen br. B. Baumana a jeho manželky Emílie – pomahatelů výsadku Anthropoid

  Pamětní kámen s deskou věnovaný bratru Břetislavu Baumanovi (3. 12. 1905 – 24. 10. 1942) a jeho manželce Emílii (17. 2. 1916 – 24. 10. 1942), se nachází v Horoušanech v křižovatce ulic Baumanova x U Mlýna. Dům pod ním je bývalá stodola, jenž náležela k mlýnu čp. 11, ve kterém manželé Baumanovi před, a v průběhu druhé světové...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pamětní listina říčanských sokolů

  Pamětní listina odkazující na říčanské sokoly Šouleje (starosta jednoty) a Šolce (pokladník) – oba sokolští činovníci v letech 1924–1939. Nalezena při demolici klubovny, která probíhala v rámci výstavby nového atletického stadionu T.J. Sokol Říčany a Radošovice.

  Kategorie: Jiné

 • Pamětní tablo roudnických mučedníků

  Pamětní tablo s 37 umučenými, popravenými či při náletu zahynuvšími bratry a sestrami z T. J. Sokol Roudnice n. L. Původně bylo vystaveno v zasedací místnosti v kině Sokol. Naposledy bylo k vidění na výstavě ke 100. výročí roudnického Sokola v roce 1968, poté zmizelo.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Plzeň – Štruncovy sady

  Štruncovy sady jsou pojmenovány po náčelníku Plzeňské župy br. Emilu Štruncovi. Narodil se v roce 1887 v Mirošově a zemřel v koncentračním táboře 29. ledna 1942 v Osvětimi. V únoru 1919, kdy se ustanovil IV. pluk stráže svobody, který hlídal pořádek v nově vzniklém Československu, stal se br. Štrunc jeho velitelem. Napsal...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Pomník božkovským sokolům padlým za 2. světové války

  Pomník sestávající z šesti kamenů, kde největší je uprostřed a je na něm napsáno: " Oběti německé persekuce Václav Skalický, Josef Lukáš". Před ním je menší kámen s deskou a věnováním od sokolů Zbývající kameny jsou umístěny po dvojicích z každé strany a nesou vždy jedno jméno. 1939-1945 Těl. jednota v Božkově...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Pomník br. JUDr. Václava Petáka, purkmistra král. města Plzně a sokolského činovníka

  JUDr. Václav Peták (* 24.9.1842, Rosovice – † 19.11.1917, Plzeň): právník, od roku 1874 provoz vlastní advokátní kanceláře v Plzni. V téže době již politicky činný - napřed jako člen obecního zastupitelstva, posléze člen městské rady, od roku 1892 purkmistr, souběžně také poslanec zemského sněmu Království českého,...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Pomník Emila Tšídy

  Starosta župy Plzeňské Emil Tšída, bývalý starosta župy Šumavské, který se přestěhoval do Plzně. Byl redaktorem časopisu „Sokol na českém západě“ a členem předsednictva ČOS. Župa postavila Tšídovi spolu se Sokolem Kdyně, odkud pocházel, pomník na vrchu Ráj. Pomník Němci po záboru pohraničí zlikvidovali. Zásluhou města Kdyně...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Pomník Obětem 1. světové války z křižanovického sokola

  Černý vysoký žulový pomník s fotografiemi a jmény 19 padlých a reliéfy T. G. Masaryka a M. R. Štefánika zhotovila za 23 tisíc Kč firma Semerák z Olomouce. Odhalení pomníku bylo přítomno i 26 legionářů. Nejmladším padlým ve válce byl teprve 18letý František Fröhlich z čísla 51, nejstaršímu Františkovi Růžičkovi z čísla 110...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Pomník PhDr. Miroslavu Tyršovi v lokalitě býv. cvičiště Sokola Plzeň II.

  Pomník neznámého autora se nachází v těsné blízkosti dnešní budovy TJ Slavoj, nástupnické organizace býv. Sokola Plzeň II., který v těchto místech míval své letní cvičiště a zázemí. Nápis je dnes prakticky nečitelný, odkazuje na sto let od narození zakladatele Sokola Dr. Tyrše.

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Pomník s pamětní deskou umučeným Sokolům ve Frýdlantu nad Ostravicí

  Pamětní deska umučeným Sokolům byla odhalena 28. září 1947 před budovou sokolovny. V úvodu zapěl pěvecký sbor Förstrova Oráče, po zahajovacím proslovu starosty Sokola p. Roubinka byl zazpíván chorál Velký Bože, na to předneseny básně, promluvil předseda MNV Kudělka a pietní slavnost vyvrcholila překrásnými slovy prof....

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Pomník Tyrše a Fügnera na Olšanských hřbitovech

  Pomník byl původně vystaven na počest Jindřicha Fügnera (12. 9. 1822 – 15. 11. 1865), jednoho ze zakladatelů Sokola. Místo na Olšanských hřbitovech, kde pomník stojí, zakoupila Česká obec sokolská v únoru 1866 a pro realizaci stavby byla utvořena speciální komise. Se stavbou se začalo na konci 60. let 19. století, a to podle...

  Kategorie: Hroby, náhrobky

 • Pomník zbirožskému sokolovi a odbojáři br. Ladislavu Šmídovi a jeho rodině

  Šmídův mlýn u "Čápa" poblíž Zbiroha připomíná smutnou historii z doby německé okupace a současně je spjat s počátky protifašistického odboje na Zbirožsku, konkrétně s činností odbojové skupiny Severní Zbirožsko patřící do širšího rámce skupiny Obrana Národa. Z tohoto mlýna pocházel Jaroslav Šmíd, demobilizovaný poručík...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Praha ulice Vaníčkova

  Ulice pojmenovaná po náčelníku ČOS Jindru Vaníčkovi, 8. 10. 2019 zde byla slavnostně odhalena dodatková cedule Jindřich Vaníček byl ve 20. letech minulého století jako náčelník Československé obce sokolské jedním z hlavních iniciátorů vybudování strahovského Masarykova stadionu. V roce 1935 byla ulice obepínající...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Prapor býv. Sokola Kozolupy

  Vyšívaný prapor neznámých rozměrů a nepotvrzené současné existence.

  Kategorie: Jiné

 • Prapor dorostenců Sokola Plzeň V.

  Originální vyšívaný prapor dorostenců Sokola Plzeň V. Nápis: DOROST PLZEŇ V. / VLASTNÍ SILOU Prapor má rozměry 80x80 cm, náleží k němu původní červeně lakovaná žerď délky 184 cm. K praporu náleží dvě původní stuhy s nápisy: TUŽME SE (a letopočet 1931) DOROSTENKY DOROSTENCŮM Prapor se nachází v...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor dorostenek Sokola Plzeň V.

  Originální vyšívaný prapor dorostenek Sokola Plzeň V. Nápis: DOROSTENKY PLZEŇ V. / VE ZDRAVÉM MLÁDÍ JE NESMRTELNOST NÁRODA Prapor má rozměry 86x76 cm, náleží k němu původní červeně lakovaná žerď délky 184 cm. K praporu náleží tři původní stuhy s nápisy: TUŽME SE NEDEJME SE MILUJME SE Prapor...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokol Plzeň Lobzy Petřín

  3. 8.1924 se konalo slavnostní rozvinutí praporu. V 9 hodin dopoledne konána slavnostní Valná hromada, o 3. hodině odpolední předání praporu zhotoveného sestrami z naší jednoty – slavnostní rozvinutí spojené s proslovem br. E. Tšídy. Na pořadu tělocvičná scéna Sen káněte, cvičení žen v národních krojích, recitace. Účastnilo...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor Sokola Běšiny

  Vyšívaný prapor Sokola Běšiny s datací 1923. Blížší informace k historii praporu, jeho současnému spočinutí a k podrobnostem o jeho příslušenství nezjištěny.

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Blovice

  Originál praporu blovického Sokola se momentálně nachází ve sbírkách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.  Prapor je oboustranně vyšívaný a ve velmi dobrém stavu. Jeho výška činí 103 cm, šírka 117 cm. K praporu není k dispozici příslušenství. Existuje věrná replika praporu, kterou užívají členové T. J. Sokol...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Brno I.

  Prapor Sokol Brno I je v pořadí třetím praporem představitelů místního sokolského sdružení a slavnostně byl předán při otevření nově vybudovaného stadionu v Kounicově ulici v Brně v roce 1929. Prapor nechala na vlastní náklady vyrobit tehdejší známá brněnská mecenáška Luisa Šílená. Návrh pochází z dílny brněnského...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Mnichovo Hradiště 19. stol

  Nejstarší dochovaný a zároveň první prapor T. J. Sokol Mnichovo Hradiště. Pochází z konce 19. století. Na hlavní straně je červený nápis na bílém poli "SOKOL MNICH. - HRADIŠŤSKÝ" na druhé straně nápis bílý na červeném poli "TUŽME SE"  Rozměr praporu je 145cm x 140cm.

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor Sokola Mnichovo Hradiště 1945

  Prapor, který nechala znovu ustanovená jednota po konci války vytvořit. Prapor je zdobný a těžký. Přední strana je bílá s červeným okrajem. Je na ní vyšitý zlatý znak Sokola a také nápis "TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA MNICHOVO HRADIŠTĚ", který je vyšitý červeně. Nalezneme tam i dvacet lipových lístků. Zadní strana je červená s...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor Sokola Mnichovo Hradiště dorostenci

  Prapor je menší a decentní. Přední strana je bílá, v horní a spodní části je našitá trikolora, uprostřed je vyšitý modrý znak Sokola. Dále je zde vyšitý červený nápis "DOROSTENCI MICHOVO HRADIŠTĚ". Zadní strana je červená opět v horní a spodní části s trikolorou. Uprostřed je modře vyšitý zámek Mnichovo Hradiště a kolem něj...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor Sokola Plzeň - Skvrňany

  Originál praporu je uložen ve skvrňanské sokolovně. Rozměr cca 120x120 cm. Podrobnější informace připravujeme.

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Plzeň III. - Bory

  K praporu nejsou dostupné žádné podrobnější informace. Jedná se o originál uložený v depozitáři Západočeského muzea v Plzni.

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Plzeň V.

  V průběhu roku 1992 nechala jednota vyrobit repliku praporu podle dochovaného originálu. Tento artefakt je s největší pravděpodobností onou replikou, avšak je opatřen zřejmě původní žerdí. Nápisy na praporu: PLZEŇ V / TUŽME SE K praporu náleží soubor stuh dokládajících přítomnost praporu na významných akcích...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Spálené Poříčí

  Prapor pochází z roku 1930, kdy Spolek rodáků a přátel města Spálené Poříčí se sídlem v Praze při zájezdu do svého rodiště 8. a 9. června 1930 prapor věnoval jednotě coby projev úcty za vybudování sokolovny. Autorem návrhu byl br. František Barták, toho času úředník čsl. státníh drah v Praze. Prapor je s ohledem na...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Strážov

  Vyšívaný prapor Sokola Strážov s neznámou datací. Blížší informace k historii praporu, jeho současnému spočinutí a k podrobnostem o jeho příslušenství nezjištěny.

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Třemošná

  Prapor byl vyšit svépomocně sestrami Sokola Třemošná počátkem 20. let. Mezi lety 1941 až 1992 byl spolu s prapory žákovským a dorosteneckým ukryt u br. Vladimíra Čechury. K praporu náleží původní dvoudílná zdobená žerď z tmavého dřeva opatřená hlavicí se soškou sokola, a také stuha s nápisem V MÍRU ZA PLUHEM, V...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Zbiroh

  Původní prapor byl v roce 1943 při zatčení Josefa Svobody z čp. 32 převezen na gestapo v Plzni a tam zničen. Po národním osvobození byla nalezena pouze žerď. Protože členové Sokola chtěli mít nový prapor, uspořádali za tímto účelem mezi sebou a příznivci jednoty sbírku. Malíř Jára Pik místní rodák, zhotovil ochotně zdarma...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokola Žinkovy

  Originální prapor neupřesněných rozměrů klasického formátu 2:3 je umístěn v přístupné expozici Vlastivědné sbírky Žinkovska. Ručně vyšívaný sokolský prapor vytvořený pravděpodobně svépomocně sestrami z žinkovské jednoty zůstal po dobu minulého režimu ukryt na půdě jednoho z místních obyvatel, následně byl svěřen do péče...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Sokolské župy Plzeňské

  Prapor je z roku 1932, byl vytvořen a poprvé použit u příležitosti IX. sletu. Je zajímavé, že vítězný návrh vytvořil Svatopluk Máchal, syn Jana Máchala, podle kterého je pojmenována jedna z moravských žup. Návrh pana Svatopluka Máchala zvítězil v konkurenci známých plzeňských výtvarníků jako byl Hodek, Krs nebo Janke. Navíc...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor Sokolské župy Podřipské

  Prapor byl rozvinut při příležitosti Krajského sletu v Roudnici n. L. dne 27. 5. 2006. Na základě sbírky pro pořízení praporu bylo vybráno celkem třináct tisíc Kč. Kmotrou praporu byla ses. Blažena Vavřenová.

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor sokolských káňat býv. Sokola Kozolupy

  Vyšívaný prapor neznámých rozměrů a nepotvrzené současné existence.

  Kategorie: Jiné

 • Prapor Svornosti pražské z roku 1848

  Prapor Svornosti pražské z r. 1848. Sokol Roudnice n. L. jej zakoupil v roce 1870 od vdovy komisara, který ho r. 1848 konfiskoval v Teplicích. Rozměry: 142 x 170 cm. Firma Trenkvald Praha jej upravila: původní znak Malé Strany přeměněn ve znak města Roudnice n. L. a monogram FJI za sokolský znak. V roce 1898 byl prapor...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor T. J. Sokol Křivoklát

  Prapor Tělocvičné jednoty Sokol Křivoklát Prapor jednoty byla důležitá součást identity každé jednoty. Praporem se jednota prezentovala na veřejnosti jako silná, dobře vedená a významná v rámci celé sokolské obce. V počátcích Sokola obzvlášť, kdy se pořádaly okázalé výlety a prapor se nesl v čele spořádaného útvaru při...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T. J. Sokol Liberec 1 – Členský

  Jeden z našich nejcennějších a nejstarších praporů, pochází přibližně z roku 1926, starší záznam se nepodařilo nalézt. V roce 2016 proběhlo Zuzanou Červenkovou nákladné restaurování poté co byl prapor skoro až fatálně zničen. Došlo k jeho znečištění a poškození nevhodným manipulováním – byl vyprán v automatické pračce!!!!...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T. J. Sokol Liberec 1 – Dorostenecký (Původní a Současný)

  Výroční zpráva Tělocvičné jednoty Sokol Liberec 1 za rok 1946 – výpis k předání Dorosteneckého praporu Dne 17. srpna 1946 se konalo cvičení k oslavám 60 let trvaní naší jednoty. Cvičilo se na Sokolském stadionu v Pavlovicích. K předání praporu našemu dorostu nastupují všichni dorostenci a po obou stranách je útvar...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T. J. Sokol Liberec 1 – Jednotový (původní)

  První prapor T. J. Sokol Liberec 1 Jan Durych 1936 Z našeho archivu je možno zjistiti, že ještě dříve, než jednota měla potvrzeny stanovy, mluvilo a jednalo se o pořízení praporu. Mezi „Cvičící omladinou“ jistě byli radikální členové, kteří i viditelně chtěli ukázati protivníkům svůj odboj a vzdor. Všechny...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T. J. Sokol Liberec 1 – Jednotový (Současný)

  Rozvinutí praporu proběhlo v roce 1926 při oslavách 40letého trvání jednoty, přenesena byla na něj hlavice žerdě ze starého praporu, který již byl ve velmi špatném, nedůstojném stavu.

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T. J. Sokol Liberec 1 – Žákovský

  Rozvinutí praporu proběhlo v roce 1926 při oslavách 40letého trvání jednoty spolu s novodobým praporem jednoty. Prapor je vyveden ve stejné grafické podobě jako prapor jednotový a z toho je možné usuzovati, že byl zhotoven stejným člověkem.

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T. J. Sokol Roudnice n.L.

  Prapor byl rozvinut při příležitosti Slavnostního koncertu ke 150. výročí založení Sokola v Roudnici n.L. a Památného dne Sokolstva dne 8. 10. 2018. Na jeho pořízení finančně přispěli někteří členové Sokola. Kmotrem praporu je br. Petr Jirků.

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T. J. Sokol Votice

  Prapor jednoty Sokol Votice zhotovený k výročí 106 let od založení jednoty. Lícovou stranu zdobí sokol s roztaženými křídly a heslo "Tužme se".  Na rubu můžeme vidět zdobně vyšívané logo sokola, název naší jednoty, rok jejího založení, a také rok vzniku praporu. Vše je ručně vyšívané na hedvábnou látku. Prapor slouží k...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor T.J. Sokol Unhošť

  Nový prapor byl pravděpodobně pořízen k 40. výročí jednoty v roce 1927. Nyní je uložen ve sbírkách Melicharova vlastivědného muzea Unhošť. Původní prapor byl objednán již na jaře 1889 a ještě téhož roku byl i firmou Trenkwald z Prahy dodán. Cena praporu byla 45 zl. a na jeho pořízení se složilo členstvo jednoty. Plnou...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapor tělocvično-hasičské jednoty Sokol v Strakonicích

  Po podepsání státoprávní deklarace v roce 1868 byly sokolské jednoty rozpouštěny. Místo nich vznikaly různé jiné uniformované spolky s cílem vytlačit sokolský kroj, např. veteránské, hasičské, ostrostřelecké apod. Také Sokol strakonický se přeměnil v Hasičskou tělocvičnou jednotu Sokol. První valná hromada tohoto spolku se...

  Kategorie: Jiné

 • Prapor župy Blanické

  Prapor zhotovený ke kulatému výročí  120. let od založení župy Blanické.  Na lícové straně múžeme vidět sokola nesoucího činku a lipovou ratolest. Též je zde vyšit název župy a roky založení a znovuobnovení. Na rubové straně je vyobrazen bájný vrchol Velký Blaník i s jeho dominantou-rozhlednou.  Prapor byl v tomto roce...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Prapory morkovského Sokola 1872, 1931

  Historie praporu jednoty Sokola morkovského. Vzhledem k čilým stykům s okolními jednotami pořídily morkovské dívky Marie Knapová a Josefa Pěnčíková jednotě prapor. Vyšit byl v r. 1872 na látce, kterou darovali divadelní ochotníci podle praporu jednoty kroměřížské. Na svěcení nebylo však ani pomyšlení a proto náš prapor...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • První sokolovna v Liberci – Na Rybníčku

  Dne 26. 5. 1928 vykoupen pozemek a dům číslo popisné 3 Na Rybníčku od Československé republiky. V roce 1934 pořízen projekt na výstavbu nové sokolovny br. Františkem Zejdlem. V roce 1939 vše zkonfiskováno jakožto německý majetek.

  Kategorie: Sokolovny

 • Putovní vlajka (prapor) dorostu Sokolské župy Plzeňské

  K praporu nejsou dostupné žádné podrobnější informace. Jedná se o originál uložený v depozitáři Západočeského muzea v Plzni.

  Kategorie: Jiné

 • Původní sokolovna v Moravských Budějovicích (u sv. Jana)

  Sokolská jednota v Moravských Budějovicích byla založena roku 1889. Myšlenka na stavbu sokolovny se objevila o pár let později, v roce 1895. Důvodem byla nevyhovující velikost školní tělocvičny, kde jednota tehdy cvičívala. U tělocvičny chyběly šatny i společenská místnost, což bylo překážkou v rozvoji společenského života....

  Kategorie: Sokolovny

 • Replika praporu Sokola Plzeň Lobzy Petřín

  V roce 2018 se začalo jednat o ztraceném praporu jednoty Sokol Plzeň Petřín. Originál byl ztracen nebo zničen, nikdo z pamětníků o jeho osudu nevěděl nic bližšího. Proto bylo zahájeno jednání o výrobě repliky praporu. Z osmi kandidátů byla na základě doporučení vybrána firma z Ostravy. Prapor byl dokončen v lednu 2019....

  Kategorie: Jiné

 • Řevnice – místo narození Antonína Hřebíka

  Pamětní deska umístěna na domě, kde se narodil významný sokol Antonín Hřebík – starosta Československé obce sokolské 1945–1948, poté emigroval do zahraničí, kde byl starostou celosvětového sokolstva.  Více informací informací o jeho životě viz wikipedie.  https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_H%C5%99eb%C3%ADk...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Říčany – park Antonína Švehly

  Park Antonína Švehly je pojmenován po československém politikovi Antonínu Švehlovi. Nachází se v dochozí vzdálenosti od říčanského vlakového nádraží. Parku dominuje památná bronzová socha A.Švehly, jejímž autorem je akademický sochař Antonín Bučánek. Odlévání provedl umělec Karel Barták z Prahy-Žižkova (síla odlitku je půl...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Roudnice nad Labem – budova bývalé sokolovny

  Sokolovna postavena v roce 1886. Kompletně dostavěna, vybavena a slavnostně otevřena byla až v roce 1888 u příležitosti 20. výročí roudnického Sokola. V květnu 1918 byla prodána za 60 000 korun a dnes v ní sídlí Základní umělecká škola.

  Kategorie: Sokolovny

 • Roudnice nad Labem – pamětní deska sokolským obětem nacismu

  Pamětní deska sokolským obětem nacismu. Umístění: vestibul Kina Sokol, Masarykova 1212, Roudnice nad Labem. Pamětní deska věnovaná 37 sokolským obětem nacismu, kteří byli popraveni, umučeni či padli během náletu ruských letadel na Roudnici n. L. dne 9. května 1945. Odhalena 2 .června 1946, ale v 50. letech přemístěna...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Roudnice nad Labem – reliéf Dr. M. Tyrše

  Reliéf Dr. Miroslava Tyrše . Umístění: vestibul kina Sokol, Masarykova 1212, Roudnice nad Labem. Tento reliéf byl umístěn na Tyršově kameni v Tyršově parku, kde byl v roce 2011 zachráněn před zcizením. Od roku 2013 je umístěn ve vestibulu kina Sokol a na Tyršův kámen byla umístěna kopie.

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Roudnice nad Labem – sádrový reliéf a měděná deska – Dr. Miroslav Tyrš

  Reliéf a deska Dr. Miroslav Tyrš. Umístění: Vstup na Tyršův stadion, Sokolská 1284, Roudnice nad Labem. Reliéf dr. Miroslava Tyrše od neznámého umělce s iniciály J. Č. byl umístěn v 70. letech na popud sokolského cvičitele Jožky Malčíka. V roce 2018 k němu přibyla měděná deska s nápisem Dr. Miroslav Tyrš 1832 – 1884,...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Roudnice nad Labem – Tyršův kámen

  Tyršův kámen . Umístění: Tyršův park u ulice K Řípu, Roudnice nad Labem. Kámen s kovovým reliéfem byl odhalen v říjnu 1935. Během nacistické okupace byl reliéf uschován a po válce ho sokolové opět instalovali. V roce 2011 byl zachráněn před zcizením, vznikla jeho kopie, která s informační tabulkou byla odhalena 8....

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Rozhledna Máminka – jeden schod věnovaný sokolkami

  V roce 2015 na Krušné hoře u obcí Hudlice a Nový Jáchymov, na okraji hlubokých křivoklátských lesů, vyrostla rozhledna Máminka, která nabízí turistům krásný výhled na nádhernou okolní krajinu. Na rozhlednu přispěli různí donátoři, kteří pak mohli mít text umístěn na schodu. I zde se Sokol finančně podílel – konkrétně...

  Kategorie: Jiné

 • Socha Gustava Frištenského před litovelskou sokolovnou

  Legendární silák a zápasník Gustav FrIštenský (1879–1957) býval členem místní jednoty. Osobně přispěl i na stavbu místní sokolovny. Mistr Čech v hodu diskem roku 1900, mistr Moravy v řeckořímském zápasu v roce 1901, o rok později vítěz mistrovství Rakouska, zlatý medailista z amatérského mistrovství Evropy 1903. Za pět let...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Socha Jana Podlipného

  Pomník prvního starosty České obce sokolské se nachází v parku před Libeňským zámečkem, na  Elsnicově náměstí. Vystavěn byl v roce 1935 podle návrhu sochaře Jaroslava Brůhy, který sám měl k Sokolu velice blízko, a architekta Jana Bloudka. V roce 2009 byl pomník renovován.  Jan Podlipný se narodil 23. srpna 1848 v obci...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Socha M. Tyrše u kyjovské sokolovny

  Z významnějších událostí kulturních a společenských v Kyjově roku 1933 sluší se vzpomenouti Tyršových oslav. Kyjovský Sokol jako důkaz vděku Miroslavu Tyršovi dal poříditi z výnosu dobrovolných příspěvků členstva a přátel Jednoty jeho sochu, kterou podle modelu akademického sochaře Jana Znoje, profesora na státní keramické...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Socha M. Tyrše v Českém Brodě

  Socha sedícího Miroslava Tyrše původně stále u koupaliště, dnes se nachází severněji u tenisových kurtů. Byla postavena ke 100 letům výročí od narození Miroslava Tyrše. Socha nění dnes umístěna na původním soklu.  Pomník dr. Mír. Tyršovi v českém Brodě ke 100 letům od narození  IV. okrsek sokolské župy...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Socha Miroslava Tyrše na děčínském nábřeží

  Když se v roce 1932 blížilo 100. výročí od narození Miroslava Tyrše, bylo rozhodnuto umístit v jeho děčínském rodišti sochu. Za tímto účelem byla zvolena kopie sochy od Ladislava Śalouna, která byla roku 1926 slavnostně odhalena na I. nádvoří Tyršova domu.  Informace o datu odhalení sochy v Děčíně se ale různí. Zatímco...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Socha Miroslava Tyrše na I. nádvoří Tyršova domu

  Již při otevření Tyršova domu na jaře roku 1925 zde stál na žulovém podstavci model sochy Miroslava Tyrše, kterou vytvořil významný český sochař a člen Sokola Ladislav Šaloun. Předsednictvo Československé obce sokolské posléze rozhodlo, aby byla na I. nádvoří Tyršova domu umístěna přímo bronzová socha. K jejímu slavnostnímu...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Socha Miroslava Tyrše u turnovské sokolovny

  Socha Miroslava Tyrše se skládá z žulového podstavce nesoucího bronzovou sochu zakladatele Sokola, nalezneme ve Skálově ulici u turnovské sokolovny v sadu. Pomník tvoří protějšek pomníku padlým z roku 1927. Autorem pomníku odhaleného roku 1932 (100 let od narození Tyrše) je profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, Josef...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Socha Miroslava Tyrše ve vestibulu vinohradské sokolovny

  Autorem Tyršovy sochy v nadživotní velikosti umístěné ve vestibulu vinohradské sokolovny v Riegrových sadech je Ladislav Šaloun. Po druhé světové válce začala Československá obec sokolská uvažovat o tom, že vytvoří kopii sochy Miroslava Tyrše, která od roku 1926 stála na I. nádvoří Tyršova domu, a která byla za války...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Sokol Plzeň Petřín – pamětní deska členům padlým členům za Protektorátu Čechy a Morava

  Pamětní deska je instalovaná na jižní stěně přístavby petřínské sokolovny, evidována jako válečný hrob ozn. CZE 3209-5653 pod správou Ministerstva obrany České republiky. Odboj v jednotě: domácí odboj – Václav Krofta a Adolf Hrček, v zahraničním odboji jsme zastoupení neměli. Bratři Pecháček a Zámek se odboje...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • sokolovna T.J. Sokol Praha VII

  Stavitel Josef Vaňha, stavební dozor vykonával V. Knakal.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna (původní Spolkový dům) Strakonice

  K založení strakonické sokolské jednoty došlo v květnu 1885 coby členské jednoty župy Jeronýmovy (ve skutečnosti došlo k založení prapůvodní sokolské jednoty již o 17 dříve, ale peripetie  a různé formy existence jednoty napřed jako jednota tělocvično-hasičská, posléze jako jednota Tyrš neměly delšího trvání). Následně 30....

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna a bývalé sokolské kino Nymburk

  Sokol v Nymburce vznikl roku 1868. Od počátků jednoty se jako existenční nutnost jevilo zřízení vlastního střediska s tělocvičnou a hřištěm, kde by se mohl rozvíjet sokolský život. Z počátku se cvičilo "na Střelnici" (dnešní "Ostrov"). Tehdy měla jednota 56 členů, z nichž 30 cvičilo ve dvou družstvech. V podzimním období...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Albrechtičky

  V roce 1911 byla založena jednota Sokol. Osvobození obce předcházela průzkumná činnost ruského letectva. Mezi Albrechtičkami a Mošnovem se rozkládalo polní vojenské letiště. S blížící se frontou se stupňoval počet přeletů a na vesnici začaly dopadat letecké zápalné a tříštivé pumy. Těžká bomba dopadla mezi sokolovnou a...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Babice nad Svitavou

  základní kámen 17. 6.1906  otevřena 2. 7. 1907  slavnostní předání veřejnosti 1. 9. 1907

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Běšiny

  Na jaře roku 1921 sokolové začali stavět svoji vlastní tělocvičnu za pomoci Jindřicha Kolowrata, majitele velkostatku, který jim daroval jak již výše zmíněný pozemek včetně školního cvičiště, tak i všechen stavební materiál, který ke stavbě potřebovali.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Blovice

  Ustavující valná hromada bloviské jednoty se konala 1. června 1889. Na schůzi byl zvolen dr. J. Karlík starostou, jednatelem dr. J. Březina, pokladníkem K. Čapek a náčelníkem byl zvolen K. Klement, současně byla navržena výše členského příspěvku na 20 korun. Místnost pro letní i zimní cvičení propůjčil jednotě A. Klement v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Bludov

  V neděli 19. září 1897 odpoledne se sešlo 19 občanů, z nichž jeden byl ze Šumperka, ostatní z Bludova, a založili Tělovýchovnou jednotu Sokol v Bludově. Místnost pro potřeby spolku si pronajali naproti dnešní sokolovně (tehdy ještě nestála) u řezníka a hostinského Entra, později Sourala za 20 zl. ročně (do r. 1945 Rekův...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Bohuňovice (Moravské Loděnice, okr. Olomouc)

  Moravská Loděnice je bývalá obec, nyní katastrální území obce Bohuňovice v Olomouckém kraji, okres Olomouc. V roce 1898 byl v Moravské Loděnici založen Sokol, který si roku 1913 vybudoval sokolovnu, jež svého času sloužila i jako kino. Jedná o jediná kulturně-historickou významnou necírkevní stavbu a architektonicky...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Boskovice

  Historická budova sokolovny se svým velkým sálem, jevištěm a přísálím je hlavním kulturním a společenským střediskem. Pořádají se zde divadelní představení, koncerty, plesy, firemní a soukromé akce. V budově je umístěna Restaurace Sokolovna. V roce 1909 bylo tělocvičnou jednotou Sokol ustaveno Družstvo pro zřízení...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Brandýs nad Orlicí

  VILA LUDMILA, později SOKOLOVNA. Jedná se o bezesporu jednou z nejkrásnějších staveb ve městě. Původně se jednalo o honosnou vilu postavenou na místě požárem zničených chalup pro Ludmilu, manželku rytíře Jana Horského). Vila číslo popisné 117 byla postavena Janem Horským na místě domů čp. 119 , 120, 121, 122 a 124,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Břasy

  Místní jednota založena roku 1873 měla původně své sídlo v hostinci U České koruny. "Když se po roce 1880 počaly jednoty sokolské organisovati ve svazky župní, a tyto pak v Českou obec sokolskou, počaly se stavěti po vzoru Sokola pražského prvé sokolské tělocvičny. A již v této době vznikla u nás myšlenka založení fondu pro...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Brno-Královo pole

  Tělocvičná jednota Sokol v Králově Poli byla založena v roce 1891. Nejprve se cvičení a další akce odehrávaly v hostincích. Proto členové začali sbírat prostředky na stavbu vlastní sokolovny. V roce 1899 bylo založeno Družstvo ku zřízení tělocvičny pro TJ Sokol v Králově Poli. Sokolovna se stavěla od léta 1914 podle...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Brno-Tuřany

  Činnost Sokola Tuřany se datuje od valné hromady dne 21. května 1905. Od svého vzniku cvičívali sokolové v hostinci U Zlatého lva. V roce 1919 se objevuje první návrh na vybudování vlastní sokolovny. Zakoupený pozemek ke stavbě byl rozšířen o další pozemky prodané, nebo darované jednotě jejími členy. Vzniklo tak...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Bystré (u Poličky)

  Zajímavě architektonicky řešená budova, postavena svépomocí v letech 1932–1934. Členstvo odpracovalo 50.000 hodin, finanční náklad činil 340.000,- Kč, tj. polovinu plánovaného rozpočtu. Jeden z nejpozoruhodnějších sokolských stánků v župě Krále Jiřího (dnes se nachází v jiné župě). V Sokolovně se konaly slavné Šibřinky a...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Bystřice pod Hostýnem

  Místní jednota byla založena roku 1892. V r. 1909 se zrodila první myšlenka postavit si svoji vlastní sokolovnu. Mezi členy výboru jednoty tehdy patřil i Vilém Kučera a br. Antonín Polášek, kteří byli hlavními propagátory stavby sokolovny. Nově založené stavební družstvo v r. 1910 zakoupilo v Nádražní ulici i pozemek na...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Černožice

  Sokol Černožice byl založen již v roce 1891. Od roku 1894 konala jednota svá veřejná cvičení v rezervní třídě místní školy, která byla upravena na prozatímní tělocvičnu. V roce 1910 začali členové uvažovat o stavbě vlastní tělocvičny a za tímto účelem byl založen stavební fond. Plány přerušila první světová válka....

  Kategorie: Sokolovny

 • sokolovna Chocerady

  V roce 1921 dostaly spolky Sokol a Komenský darem od majitele panství Antonína Khevenhüllera-Metsche hostinec „Na Knížecí“. Aby budova vyhovovala potřebám obou jednot, bylo rozhodnuto přestavět ji. Přestavbu navrhl a provedl stavitel Vojtěch Tuka z Hvězdonic. Práce začaly v srpnu 1921, velkou měrou se na nich podíleli...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Chodská Lhota

  Sokol v Chodské Lhotě byl založen v roce 1923 a osamostatnil se od Župy Šumavské 18. května 1928. Stavba sokolovny probíhala po elektrifikaci obce v témž roce 1928, dokončena byla až v roce 1933. Prošla rekonstrukcemi v letech 1988–1989, venkovní úpravy provedeny v roce 1990 a znovu v letech 2009–2010. (Název obce Lhota...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Chudenice

  Budova sokolovny čp. 136 v  Chudenicích (okr. Klatovy) se nachází při severovýchodním okraji obce, která je od roku 1996 součástí krajinné památkové zóny Chudenicko. Byla postavena v letech 1921–1923, tedy v době rozvoje sokolského hnutí a  rostoucí obliby tělovýchovy a  sportu v tehdejším Československu, kdy se sokolovny...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Dědice

  Již v roce 1909 hrstku pokrokových nadšenců nadchla sokolská idea a s odvahou, nebojíce se překážek, výsměchu, urážek, pochopila význam a prospěch tělocviku a duchovní stránku sokolské myšlenky, která nesla ráz velkého vlastenectví. Pustili se tedy do práce. Dne 26. září 1909 byl založen matriční jednotou ve Vyškově odbor...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Dobřív

  Z malých poměrů vznikla v roce 1890 sokolská jednota. Po celou dobu trvání se vždy našlo dost nadšenců, kteří jednotu pomáhali ochotně udržovat v činnosti až do dnešních dnů. Byla to jedna z prvních TJ na okrese Rokycany. Morální podpora začínající jednotě přicházela z Rokycan a Mýta, ale i z Hořovic, Rožmitálu a...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Dolní Lukavice

  Vznik Sokola v Dolní Lukavici se datuje rokem 1919. 12. ledna 1919 byla starostou obce Josefem Regnerem, svolána schůze přátel Sokola, aby se zjistilo, byly-li by v Dolní Lukavici podmínky k založení této jednoty. Podmínky byly dobré, proto byl zvolen přípravný výbor. 27. února 1919 byly připraveny sokolské stanovy a zadány...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Domažlice

  Místní jednota vznikla roku 1868 a zpočátku provozovala svou činnost v různých objektech ve městě, například v kramářské dílně nebo později v přestavené restauraci (Sokolský dům). Před stavbou sokolovny byla zavedena pracovní povinnost na každého člena jednoty, muži odpracovávali 55 hodin, ženy 20 hodin. Stavba byla na...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Dubicko

  Dubičtí nadšenci do cvičení a obdivovatelé Tyršových myšlenek se scházeli a cvičili nejprve v hostinci U Nevrlých a na venkovním cvičišti u Mlékárny. Toto období je pro všechny jednoty příznačné tím, že si svépomocí stavěly vlastní tělocvičny. První vyrostly v Zábřeze, Bludově, Postřelmově a také v Hrabové v roce 1914, kde...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Frýdek-Místek

  Frýdecká Tělocvičná jednota Sokol založená v roce 1895 měla početné společenské i kulturní aktivity a prudce se rozvíjela po roce 1918. Zatímco v roce 1915 měla jen 92 členů, v říjnu 1919 se jejich počet zvýšil na 209 a do roku 1935 až na 372 členů. Sokolové cvičili od roku 1913 v sále hotelu Jandovice (naproti dnešní...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Frýdlant nad Ostravicí

  Do frýdecko-místeckého regionu se myšlenka Sokola dostala po několika desítkách let, až v 2. polovině 80. let 19. století. K nejstarším jednotám v Místku, Paskově, Brušperku a Frýdku patří i jednota ve Frýdlantě n. O. Situace na počátku 90. let 19. století nebyla českým spolkům příliš nakloněna. Důvodem byl stále ještě silný...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Henčlov

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Holoubkov

  Místní jednota založena v roce 1919. Sokolovna získána v roce 1930 přestavbou kantýny místní továrny. Budova samotná je z roku 1869. Budova sokolovny aktuálně prochází postupnou rekonstrukcí vnitřních prostor. Sportovní činnost členů jednoty je organizována do jednotlivých oddílů - stolní tenisté, florbalisté, kruhové...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Horažďovice

  Místní jednota byla založena roku 1869 jako Tělocvično–hasičská jednota, členové však tíhli spíše k hasičské myšlence. Skutečné přejmenování na Sbor dobrovolných hasičů se uskutečnilo v roce 1893. O rok později se Sokol znovuustanovil. V prvních letech existence si mladí nadšenci opatřili vlastními prostředky hrazdu, bradla,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Horní Bříza

  Před zahájením výstavby sokolovny využívala místní jednota prostor ve zdejších hostincích, napřed U Benešů, později U Karezů. Prostory ale pro potřeby činnosti nestačily. Rozhodnutí o stavbě sokolovny padlo na mimořádné Valné hromadě dne 25. 8. 1921. Výstavba probíhala na pozemcích obč. Prusíka, obč. Manclové a také na části...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Horní Kruty

  Spolek T. J. Sokol Horní Kruty si v roce 1924 vystavěl sokolovnu v Horních Krutech. Stavba proběhla za velké pomoci všech členů, obce i vzálenějších obcí. V současnosti v buově probíhají zimní tréninky fotbalového oddíli, plesy a společenské akce. Prostory se sociálním zázemím jsou zrekonstruované, jinak je většina...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Hostivice

  Tělocvičná jednota Sokol Hostivice byla ustavena 18. září 1892, kdy se sešla valná hromada za účasti 20 osob. Novou jednotu čekala spousta práce. Bylo potřeba získat další členy, předložit stanovy ke schválení c. a k. okresnímu hejtmanství v Kladně, připravit vše potřebné pro cvičení a hlavně bylo třeba najít vhodnou...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Ivaň (okr. Prostějov)

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Janovice nad Úhlavou

  Místní jednota sokolská byla v Janovicích založena v roce 1898. Zprvu místní sokolové cvičili na „place u papírny“ nebo na „kolejišti“. V zimě se dlouhých 20 let scházeli a cvičili v hostinci „U Šumavy“. Už v roce 1906 však začali sokolové uvažovat o stavbě vlastní budovy – sokolovny. Ještě dlouho se však o tom jen...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Jihlava

  Jihlavská sokolovna byla postavena ve stylu českého funkcionalismu, v současné době je kulturní památkou. Má betonový skelet s cihlovou výplní. Vlastní a provozuje ji T. J. Sokol Jihlava, nachází se ve velmi dobrém stavu. Na konci roku 1891 sepsal JUDr. Karel Malát stanovy jihlavské jednoty. Schváleny byly ale až v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Kařez

  V roce 2008 byla schválena rekonstrukce objektu zahrnující mj.: kompletní rekonstrukci staré části sokolovny, kde vzniklo nové pódium, nové sociální prostory pro ženy a muže, včetně sprch, toalet a pod pódiem nové klubovny, nové sociální prostory (i pro občany s invalidní postižením), vestavěná šatna pro kulturní a...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Klatovy

  Prvné stanovy klatovské jednoty schváleny v červnu 1868.  Počátkem 70. let 19. století se prohlubuje krize v jednotě, jedinou viditelnou aktivitou spolku je snaha přeměnit jej na jednotu hasičsko - tělocvičnou. K tomu došlo v srpnu 1874, v čistě hasičský spolek se trosky původního Sokola transformovaly na valné hromadě...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Klimkovice

  V roce 1904 vznikla v Klimkovicích tělovýchovná jednota Sokol. Jejím zakladatelem byl místní advokát Rudolf Hess. Činnost jednoty vyplývala z Tyršova požadavku harmonického rozvoje tělesné, duševní a mravní stránky lidské osobnosti a z jeho ideálu zdravého a všestranně vyspělého národa. V tomto pojetí Sokol vychovával své...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Klobouky u Brna

  Místní jednota byla založena v roce 1900. Kloboucká sokolovna patří k jedné z nejstarších staveb v obci – postavena roku 1921. K roku 2011 byla sokolovna shledána v havarijním stavu a byla uzavřena veřejnosti. Obnova sokolovny dokončená v roce 2015 město vyšla na více než 32 milionů korun. Kromě toho, že stavaři...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Kokory

  Jednota byla založena 14. prosince 1903. Sdružovala sportovní nadšence a vlastence také z Nelešovic, Lukové, Čelechovic a Žeravic. Bohatou tělovýchovnou, sportovní a také společenskou a kulturní činnost rozvinula jednota již před první světovou válkou a po ní ji ještě více obohatila. Díky nadšení a obětavosti členů otevřela...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Kout na Šumavě

  V sokolovně sídlí také hospoda. Místní jednota je zřejmě zaměřena pouze na fotbal. Je součástí Šumavské župy.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Kralovice

  Jednota založena jako  Tělocvičnohasičská jednota Sokol Karlovická roku 1873. Dramatický odbor vznikl ještě před 1. světovou válkou. 20. léta 20. století byla pro kralovický Sokol obdobím shromažďování finančních prostředků a příprav na stavbu sokolovny, divadlu byla věnována menší pozornost. Sokolovna byla...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Kralupy nad Vltavou

  Původní sokolovna v Kralupech nad Vltavou byla postavena v 90. letech 19. století. Po 28. říjnu 1918, kdy se v jednotě postupně znovu probouzela sokolská činnost, začali členové zjišťovat jisté nedostatky pro budoucí cvičení. Stávající sokolovna neměla letní cvičiště a ve městě se stěží dal sehnat dům či alespoň místnost...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Králův Dvůr (Počaply)

  K založení Sokola Králův Dvůr došlo dne 20. srpna 1911 na ustavující valné hromadě v hostinci U Ševčíků v Počaplech za účasti 30 osob. Původní název zněl Tělocvičná jednota Sokol v Počaplech a okolí. I přes počáteční finannčí potíže se začala činnost jednoty úspěšně rozvíjet. Ze Sokola v Berouně bylo zapůjčeno nářadí, od ČOS...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Křimice

  Pokusy o založení sokolské jednoty v Křimicích se objevily již v roce 1894 a následně 1906, tehdy ale sokolská ještě nezaujala křimickou veřejnost. Tato myšlenka se ujala až roku 1912, kdy 25. 6. bratři Fňouk a Honzík ze Sokola Plzeň svolali první cvičení. Tehdy dorazilo 40 cvičenců a hned následující den, tj. 26. 6. 1912,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Křižanovice (okr. Vyškov)

  Myšlenka založení odboru Sokola v Křižanovicích vznikla mezi nadšenými mladíky v roce 1897. Definitivní podobu dostala 8. září toho roku, kdy se sešli pod vedením Matěje Cenka č. 87 ve staré hospodě Františka Medka, pozdější nově postavená hospoda U Hoňků č. 32, a zvolili si výbor. 22. února 1922 bylo na valné hromadě...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Kyšice

  Jednota vznikla oddělení části členů z unhošťského Sokola po I. světové válce. Pozemek na stavbu sokolovny přidělen obcí v roce 1922. 27. 7. 1924 položen základní kámen nové sokolovny. Jednota byla obnovena v roce 1991, ale zanikla v průběhu 90. let. Objekt získala obec Kyšice od ČOS v roce 2004. V roce 2013 byla...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Litovel

  Hned po prodeji staré budovy sokolovny vytvořil Sokol Litovel stavební fond,  který byl činný od roku 1920. V této době probíhaly aktivní přípravné práce pro stavbu nové litovelské sokolovny. V následujících letech ale začalo docházet k různým změnám a zpožďování projektu. V roce 1924 si Sokol Litovel připomínal 50 let od...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Mirošov

  Mirošovský Sokol byl založen slunného nedělního odpoledne 26.června 1898 na valné schůzi v hostinci paní Barbory Mastné (dnes Na Statku) Na Dolinách, v hostinské místnosti nazývané České kasino. Zpočátku sokolové cvičili na sále v hostinci U Mastných. Protože jednota disponovala malým množstvím peněz, měla z Rokycan...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Mnichovo Hradiště

  Základní kámen sokolovny byl položen v roce 1904. Sokolovna se ovšem slavnostního otevření dočkala až v dubnu 1919. Původní fasáda byla zdobná, na fasádě byly znaky Sokola a nápisy "VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ". (Tyto nápisy však byly i se sokolskými smyboly za 2. světové války odstraněny.) Nad bočním vchodem byl rok...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Moravský Písek

  Historie píseckého Sokola se počala psát 12. 10. 1912, kdy byla jednota založena jakožto odbočka uherskoostrožského Sokola. Toho roku zanikl spolek „Havlíček“ a jeho členové přešli většinou do Sokola, spolu se spolkovou knihovnou čítající cca 500 svazků, která se později stala základem veřejné obecní knihovny. Cvičilo se v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Mořice

  Dne 11. května 1919 byl založen v Mořicích spolek pro tělovýchovnou a mravní výchovu lidu českého pod názvem – „Tělocvičný odbor Sokola v Mořicích“. V tento významný den byla zasazena lípa svobody před kaplí. V roce 1925 došlo k odprodeji pozemkové parcely kat. č. 28 od arcibiskupství olomouckého. V roce 1926 bylo...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Mýto

  V květnu 1869 byla založena "Sokolsko - hasičská tělovýchovná jednota v Mýtě". Ta se po deseti letech rozdělila a obě složky pracovaly samostatně. Sokolovna slavnostně předána k užívání roku 1931.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Náklo

  V březnu 1913 byl založen stavební fond na stavbu vlastní tělocvičny. Ve sbírkách do fondu se pokračovalo po I. světové válce v roce 1918 a když jednota získala pozemek "na Trávníku" na stavbu tělocvičny darem od obce Nákelské, mohla být v roce 1921 tato započata. Celkový rozpočet na stavbu tělocvičny byl 259 000 korun....

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Nehvizdy

  Úspěch V. všesokolského sletu 1907 vedl několik nadšenců k myšlence založit v Nehvizdech sokolskou jednotu. Průkopníky této myšlenky tehdy byli bratři Eduard Fara, Jaroslav Čibera a Josef Ryčl. První valná hromada nehvizdského Sokola se konala 27. října 1907 v hostinci u pana Fr. Petránka. Nová sokolská jednota čítající 67...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Němčice

  Místní jednota vznikla roku 1912. Sokolovna byla savnostně otevřena v říjnu 1926.  Němčice jsou částí města Ivančice.  

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Nepomuk

  Místní jednota vznikla již v roce 1868. Na otevření vlastní sokolovny čekali zdejší sokolové celých 58 let. Jednota je dodnes aktivní, spadá pod župu Plzeňskou.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Nezvěstice

  Sokol Nezvěstice byl založen 4. června 1919 na ustavující valné hromadě v hostinci na Úslavě čp. 26 (u Nekolů). V roce 1920 zakoupen pozemek na cvičiště a na stavbu sokolovny V roce 1926 začaly přípravy stavby sokolovny. Byla to významná událost v životě celé obce i jejího širšího okolí. Část financí sokolové získali...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Nižbor

  Od 1907 ve městě Sokol s dramatickým, pěveckým a loutkářským odborem. Činný i v období první republiky. Po druhé světové válce obnovil činnost, ale po několika představeních se ochotníci rozešli do souborů v Hýskově a v Berouně. V roce 1932 fungoval v obci biograf Sokol. Nižborský mlýn dřívější č.p. 63 se proměnil v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Nový Knín

  Sokol v Novém Kníně byl založen v roce 1898. První spolkovou místností se stal hostinec Na Hrádku, v jehož sále se sokolové scházeli a cvičili. Sokolská činnost se začala v městečku rozvíjet, kromě cvičení pořádala jednota různé kulturní večírky a taneční zábavy. První spolkovou místnost nahradil později sál U Fonů. Během...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Olomouc

  Ve druhé polovině 19. století bylo město Olomouc v rukou německého měšťanstva, sídlila zde velká posádka rakouské armády, silný vilv ve městě si udržovala římskokatolická církev a skupinka národnostně uvědomělých Čechů byla malá. Podmínky pro založení Sokola tak z počátku nebyly vůbec ideální. Přesto se na konci 60. let 19....

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Oplot

  Místní tělocvičná jednota vznikla roku 1919. V roce 1922 byla v Oplotě zahájena výstavba sokolovny. Po celé čtyři roky pak obyvatelé obce obětavě a dobrovolně pracovali, vkládali nemalé úsilí i prostředky, aby mohla být nová sokolovna dne 6. června 1926 slavnostně otevřena. Budova pak sloužila také jako kulturní stánek, a to...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Ostrava-Poruba

  Jedná se o nejstarší sokolovnu v regionu Slezska. Tělocvičná jednota Sokol Poruba je po Sokolu Opava druhou nejstarší sokolskou jednotou ve Slezsku. Byla založena 10. června 1894 v době vlády Rakousko-Uherské monarchie. Její vznik inicioval mladý učitel Jan Dědek, kterému se podařilo pro svůj záměr získat vlivné...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Paršovice

  Dne 15. srpna 1920 založena Tělocvičná jednota Sokol Paršovice a okolí. Členové této nově založené tělocvičné jednoty se řadili z obcí Paršovice, Opatovice, Rakova a Valšovic. Tělocvičná jednota čítala při svém založení na 151 členů, z toho 111 mužů a 40 žen. Nadšení a zájem o sokolskou myšlenku byl velký, a tak brzy po...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň - Bílá Hora

  Roku 1937 místní jednota Sokol zbudovala novou sokolovnu, která nahradila dosud nevyhovující sportoviště. Místní jednota již neexistuje, nástupnická organizace zde provozuje sportovní činnost, avšak pod ČSTV.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň - Doubravka

  Na počátku 20. století byla Doubravka samostatnou obcí s převažujícím dělnickým a rolnickým obyvatelstvem, mezi nímž sokolská myšlenka neměla zvlášť velký ohlas. Ale ustavit samostatnou sokolskou jednotu se zde přece podařilo, a to v roce 1903. Většina členů nicméně pocházela z okolních obcí. Podobně jako naprostá většina...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň - Letná

  Místní jednota vznikla roku 1917. Areál zahrnuje kromě sokolovny s restaurací i fotbalové hřiště. Jednota funguje a je součástí Plzeňské župy.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň - Valcha

  Jednota Sokol Valcha založena 11. 3. 1939 na slavnostní schůzi u Frauknechtů. Již během prvního roku činností se snažili členové Sokola vybudovat vhodnější cvičební prostory. Začalo se s úpravami cvičiště “Na vršku” u bývalého kuželníku. Tato snaha však ztroskotala pro nedostatečné finanční zajištění. V roce 1940 při vyroční...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň IV.

  Historie roudenské sokolovny je pevně spjata se založením a vývojem samotné sokolské jednoty. První snahy o založení Sokola na Saském (dnes Severním) Předměstí v Plzni se objevily již na konci 19. století, samostatná jednota však zde vznikla až ve dvacátých letech století minulého. Myšlenku na vystavění vlastní budovy pojali...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň V.

  Místní jednota založena v roce 1907. Sokokolovna postavena jako pavilon, později došlo k rozšíření objektu. V roce 1948 areál se sokolovnou v Klášterní ulici svěřen do užívání TJ Lokomotiva Plzeň. V roce 1990 se místní jednota obnovila, dnes je součástí plzeňské župy. V roce 1999 otevřena moderní herna...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň-Karlov

  Sokolovnu nechala na úvěr zbudovat Tělocvičná jednota Sokol Plzeň Karlov. Karlov, zaniklá plzeňská čtvrt, se začala stavět před více než sto lety. Pro zaměstnance Škodovky tehdy syn Emila Škody Karel vybudoval na okraji města kolonii rodinných domků. Dle pamětníků se materiál vozil na koňských povozech a na stavbu byly...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň-Koterov

  Sokol v Koterově byl založen v květnu roku 1919 jako odbočka Sokola – Starý Plzenec. V roce 1929 koupila jednota hostinec na návsi se zahradou od občana M. Otty ze 70. let 19. století, a přestavěla jej podle plánů Koterovského rodáka architekta Františka Krásného, oddaného sokola, na vzorný sokolský stánek s jevištěm a...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň-Petřín

  Malá sokolovna na plzeňské perfirii, původní název jednoty dle obce, ke které jsme v době založení (1919) spadali – T.J. Sokol Lobzy-Petřín. Uvedena do provozu v roce 1932, spolu s koupí pozemků financována zejména půjčkami, dary a obětavou prací členů, financování napomohla zábavní a vzdělávací činnost – loutková...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Plzeň-Skvrňany

  Sokolovna ve Skvrňanech – T. J. Sokol Skvrňany Do r. 1921 se cvičilo v pronajatých místnostech místní školy, později v sále restaurace "U Brantlů" a nakonec v sále restaurace "U Raisů" V roce 1908 vzniká družstvo pro výstavbu tělocvičny a zřízení venkovního hřiště Toto družstvo skládá účty z provedených...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Praha Dejvice I

  V neděli 4. března 1888 se sešlo 22 občanů Dejvic v hostinci "U Hrdličků" na ustavující valné hromadě Sokola Dejvice. Dejvická jednota se stala jednou z nejstarších sokolských tělocvičných jednot. Pro účely cvičení propůjčil sokolům sál svého hostince A. Hrdlička, náčelník nové jednoty. Právě proto nesl později tento...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Praha Jinonice

  Historie jinonické jednoty se počala psát na počátku roku 1897, kdy se jinoničtí a butovičtí sportovní nadšenci rozhodli založit telocvičnou jednotu též ve své obci a tak byla 14. února 1897 v hostinci U Jurisů založena jinonická tělocvicná jednota Sokol Tyrš. Tehdy byly Jinonice-Butovice samostatnou dvojobcí. Členové Sokola...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Praha Vršovice

  Vršovický Sokol byl založen roku 1869 za přítomnosti 40 osob včetně Miroslava Tyrše. Stalo se tak v hostinci "Na Špendlíkářce". Schůze se usnesla, aby nově založený spolek nesl název "Čtenářsko-tělocvičná jednota Sokol vršovicko-vinohradský", a to z toho důvodu, že na konci 60. let 19. století tvořily nepatrné Vinohrady...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Praha Žižkov I

  Tělocvičná jednota Sokol Žižkov byla založena roku 1872 na ustavující valné hromadě v hostinci "U bílého beránka" a účastnilo se jí tehdy 28 členů. Místní sokolové z počátku nedisponovali vlastním prostorem pro cvičení, a tak v prvních letech existence jednoty cvičili po hospodách. Dne 23. dubna 1872 uspořádala jednota první...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Praha Žižkov II.

  Ještě před druhou světovou válkou zakoupil Sokol Žižkov nový pozemek v lokalitě "Na Balkáně", kde byla postavena další sokolská tělocvična. Její uvedení do provozu ale na šest let přerušila válka, doopravdy cvičit se zde tedy začíná až po válce. Sokolovna se brzy osamostatnila, bývala označována jako Sokol Žižkov II. K...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Praha-Hanspaulka

  Sokolovnu postavili členové jednoty Sokol Dejvice II. Za své sídlo si jednota zvolila a zakoupila původní hájovnu Na Hanspaulce 2/166, později zakoupili také pozemek nad bývalou hájovnou pro letní cvičiště. V roce 1940 bylo přistoupeno k výstavbě vlastní sokolovny, i když to bylo již v době německé okupace, povedlo se...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Předslav

  Prolog: Obyvatelé museli pánům, kteří vlastnili tvrz na místě, kde dnes stojí sokolovna, robotovati. Ze staré tvrze lze spatřiti jen nepatrnou část. Poněvadž obyvatelé měli cestu ku tvrzi velice špatnou, hlavně v dobách deštivých blativou a příliš vzdálenou, daroval jim jeden z majitelů tvrze pozemky přímo pod tvrzí,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Přeštice

  Místní sokolská jednota založena roku 1887. V roce 1953 byl Sokol Přeštice přejmenován na DSO Slavoj Přeštice (Dobrovolná sportovní organizace), později na Slavoj Přeštice. Sokolovna pochází z odbobí první republiky. ​Organizačně je Tělocvičná jednota Sokol Přeštice začleněna do Sokolské župy Šumavské, která působí...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Proskovice

  Výstavba sokolovny začala v dubnu 1926 podle projektu pražského architekta Františka Krásného a stavba byla úspěšně zkolaudována 2. 6. 1926. Slavnostní otevření proběhlo 5. července 1927. Budova o základních půdorysných rozměrech cca 30 x 15 m obsahovala tělocvičnu s jevištěm, místností pro rekvizity a diváckou galerií,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Pustějov

  V Pustějově byla založena Tělocvičná jednota Sokol 2. 2. 1919. Na ustavující schůzi bylo do zápisnice členstva zapsáno 35 členů. Úsilí bylo hned od počátku věnováno stavbě sokolovny. Původní jednání o pozemku na stavbu na drahách k Hladkým Životicím zkrachovala, kvůli stále se stupňujícím požadavkům vlastníka pozemku....

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Radnice

  Sokolovna v Radnicích u Rokycan byla slavnostně otevřena dne 5. 9. 1926. V obci býval vždy bohatý i spolkový život. Mimo Sokola zde působily také další spolky – ochotnický spolek, Orel, ostrostřelci, různá pěvecká sdružení a orchestry, baráčnické spolky Kozina a Puchmajer.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Radobyčice

  Sokolovna slavnostně otevřena 5. 7. 1936. V rámci akcí Z v sedmdesátých letech přestavěna a rozšířena. Jednota je součástí plzeňské župy.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Rokycany

  Tělocvičná jednota Sokol byla v Rokycanech založena 9. 8. 1868 se 72 členy. Po r. 1882 nastává velké rozšíření činnosti, posléze bylo založeno „Družstvo pro zbudování sokolského domu“. Původně se zbudování sokolovny plánovalo na místě zbořených kasáren, které se přimykaly k objektu Saské brány. Ostatně právě kvůli ní...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Šlapanice

  Sokolovna je již více než 80 let pro Šlapanice významným společenským, kulturním a tělovýchovným střediskem. 15. května 1892 byla ve Šlapanicích založena tělovýchovná jednota Sokol, která již čtyři roky po svém vzniku pocítila nutnost vlastní tělocvičny, a proto bylo v roce 1896 zřízeno Družstvo pro výstavbu sokolského domu....

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Smíchov II

  Tělocvičná jednota Sokol Smíchov II byla ustavena na valné hromadě, která se konala 25. března 1896. Tehdy jednota přijala název Sokol Tyrš.  Členové jednoty byli od počátku velice aktivní, a to i přes fakt, že se museli potýkat s obtížemi při hledání vhodného prostoru pro cvičení. Nejprve se cvičilo v Radlicích, poté v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Spálené Poříčí

  Ustavující valná hromada místního Sokola se konala 9. listopadu 1892 a už následujícího roku začalo cvičení v místním hostinci br. Josefa Věšína u „České Koruny“, později činnost přemístěna do sálu hostince Josefa Bočka, zde se cvičilo celých 30 let. Sokolové obohatili i společenský život v Poříčí pořádáním plesů,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Staňkov

  Ustavující valná hromada se konala 18. září 1895 v hostinci “U Hronů“. Cvičilo se u Hronů, u Kozinů a také ve školní tělocvičně. Po I. světové válce byla vybudována v letech 1919-1921 vlastní sokolovna na pozemku, který věnoval hrabě Trautsmandorf. Podle návrhu plzeňského stavitele Maška stavěl osvračínský architekt Josef...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Starý Plzenec

  1897 byla založena Tělocvičná jednota Sokol a stala se v obci významným činitelem nejen v tělovýchově, ale i v kultuře. Vykonala mnoho dobré práce i pro divadlo, hudbu a zpěv.  Jednota v roce 1919 podporovala svoji odbočku v Koterově, ta se později stala silnou a samostatnou jednotou. Nedlouho po dostavbě byla v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Strážov

  Tělocvičná jednota Sokol ve Strážově byla založena na jaře roku 1897. U jejího založení stáli učitel Vavřinec Piťha, obvodní lékař Karel Seichert, obchodník Václav Konig a mnozí další. Mladí členové Sokola cvičili zprvu v sále hostince čp. 125 (proti faře), v létě pak na obecním tržišti na Pandrouskou. Později se cvičilo s...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Český Brod

  Sokolovna v Českém Brodě z let 1884–1885 se řadí mezi nejstarší budovy tohoto typu na území České republiky. Autorem projektu byl významný pražský architekt Jan Koula, českobrodský rodák a člen Sokola. Tato architektonicky i urbanisticky hodnotná stavba patří mezi jeho nejstarší a nejvýznamnější díla, navíc postavená pro...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Dolní Chabry

  Na pozemku, který chaberský Sokol zakoupil v polovině 20. let 20. století, byla po II. světové válce zbudována Sokolovna, jejímž základem je montovaný vojenský objekt přestěhovaný z německého pohraničí. Dostavba byla realizována dobrovolnou prací jeho členů a 22. 12. 1946 slavnostně otevřena. V 80. letech 20. století se v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Kounov

  Nepřehlédnutelná budova sokolovny v Kounově byla postavena v letech 1936–1937 rakovnickým stavitelem Vopršalem podle plánů pražského architekta Zímy. Na stavbu sokolovny byly použity cihly ze zbořených budov zrušeného dolu Kateřina, které kounovští sokolové koupili za pět tisíc korun. Velkolepé slavnostní otevření sokolovny...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Křivoklát

  Na valné hromadě v květnu 1923 bylo rozhodnuto o stavbě sokolovny podle plánů předložených br. Maxmiliánem Šnoblem, místním stavitelem, členem jednoty. Plány pocházely z projekční kanceláře A. Meindl – V. Šantrůček z Prahy a původně se jednalo o projekt sokolského osvětového a sportovního domu ve Ždánicích na Moravě. Pro...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Martínkov

  Tělocvičná jednota Sokol byla v Martínkově založena 12. září 1920. V nevelké, silně katolické vsi, budil takový spolek podezření a nelibost. Sokolové totiž zpočátku organizovaně cvičili na loukách, veřejných prostranstvích a v místní škole. A protože byl zdejším učitelem záhy založen také divadelní soubor, chtěli si...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Náchod

  Základní kámen náchodské sokolovny byl položen 14. července 1929. Zdejší sokolové tuto slavnost spojili s připomenutím šedesátého výročí založení své jednoty. Stavbu navrhl Milan Babuška (1884–1953), významný východočeský architekt, jehož jméno je spojeno například i s projektem sokolovny v Hradci Králové. Vystudoval u...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Nové Město nad Metují

  Tělocvičná jednota Sokol v Novém Městě nad Metují vznikla 17. října roku 1867, ale až roku 1923 získali pro sebe novoměstští sokolové vhodný pozemek do vlastnictví. Do té doby si pronajímali různé zahrady, sály a tělocvičny. Iniciačním momentem zřízení stavebního fondu sokolovny byl finanční dar mecenáše Nového Města i...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Poříčany

  Jednota v Poříčanech byla založena 3. ledna 1909. Pro sportovní aktivity si sokolové pronajali sál v hostinci U Hedrlínů, dnes dům s číslem popisným 118. Hostinský K. Hraba jim místnost poskytl zdarma včetně topení, osvětlení a úklidu. Cvičilo se v úterý a pátek, sál byl vybaven žíněnkami, hrazdou a koněm. V červnu roku...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T. J. Sokol Žebrák

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna T.J. Sokol Zbraslav

  Roku 1926 vzniká návrh budovy sokolovny se dvěma sály – tělocvičnou a přízemním sálem biografu, který vypracoval člen zbraslavské jednoty, architekt Kavalír. 11. dubna 1927 byla sestavena ze zástupců jednoty a Družstva finanční komise pro výstavbu sokolovny. Dne 18. srpna 1928 správní výbor jednoty schválil výstavbu podle...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Tábor

  Místní jednota byla založena roku 1883.  Takto o slavnosti otevření táborské sokolovny psal 30. září roku 1905 Světozor: "Sokolovna v Táboře, otevřena byla slavnostním způsobem — pod protektorátem rady slavnostní akademií v městském divadle a sokolskou besedou v sobotu dne 30. září. Slavnostní řeč pronesl bratr Kalina....

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Teplice (Na Letné/Šanov)

  Historickou budovu tělocvičny na Královské výšině, dnešní Letné v Teplicích, kterým se do druhé světové války pro vysokou kulturní úroveň i klasickou architekturu přezdívalo "Malá Paříž", nechal postavit německý spolek Turnverein v roce 1909. Tělocvičná jednota Sokol Teplice začala budovu spravovat po druhé světové válce. Po...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Třebětice

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Třemošná

  Místní jednota vznikla roku 1902. V roce 1916 byla zvolena tříčlenná komise k vybrání místa ke stavbě tělocvičny. Projektu i vlastní stavby se zhostil br. místostarosta Slavíček. Sokolovna byla slavnostně otevřena 20. 5. 1929. Plánovala se stavba velké sokolovny. Začala však 2. světová válka a ke stavbě...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Uhříněves

  V roce 1891 za pomoci sokolských jednot Žižkov a Královské Vinohrady založena jednota v Uhříněvsi. Ze začátku museli cvičenci všechny své schůze a svá cvičení uskutečňovat v hostinci Františka Kolihy.  1893 Koliha musel kvůli technickým problémům svůj letní sál zbourat a jednota tak ztratila své prostory.Vydány...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Unčovice

  Dřívější název obce byl Hunčovice. Od roku 1919 jsou záznamy o provozu loutkového divadla místní jednotou. Sokolovna je v současnosti ve správě oddílu místních fotbalistů činého pod ČSTV.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Unhošť

  Historie se začala psát již mnohem dříve. V roce 1889 byl založen stavební fond pro postavení vlastní sokolovny, prvním vkladem bylo 16 zlatých. Částka postupně rostla díky darům členů nebo z výtěžku akcí pro veřejnost a v roce 1900 bylo ve fondu již 2620 zlatých. Jelikož se po letech shromažďování blížila chvíle vlastní...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Ústí n. Orlicí-Hylváty (U Tří mostů)

  Sokolská jednota v Hylvátech byla založena v roce 1919. Po tři roky, až do podzimu 1922, využívala jednota spolkové místnosti v pivovarské restauraci, od 28. října v hostini "U tří mostů", kde byl i sál k hraní divadla. V témže roce zamýšlel pan rada Karel Nováček postavit na pozemku určeném pro školní budovu český dům se...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Benátkách nad Jizerou

  V roce 1904 se stala Jednota majitelem domu č.p. 87 v Nových Benátkách (za 4.200 zl.), na jehož místě by měla býti postavena tělocvična. V roce 1905 byl požádán bratr Volf aby zhotovil skicu na stavbu a bratr Chramosta byl pověřen vypracováním projektu a rozpočtu. Akce pro získání bezúročných půjček od peněžních ústavů...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Českém Dubu

  K prvnímu pokusu založit v Českém Dubu spolek Sokol dochází už v roce 1865. V prostředí většinově německém se ale české spolkové činnosti nedařilo. Ačkoli si členové nově ustaveného spolku pronajali ke cvičení dvorek vedle hostince, kde si postavili letní tělocvičnu, nemělo fungování místního Sokola dlouhého trvání a po dvou...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Dobříši

  Myšlenka na založení Sokola v Dobříši se objevuje po 15. srpnu 1864, kdy místní Občanská beseda slavnostně přivítala výpravu Sokola Pražského, která se vracela z Příbrami na dráhu v Řevnicích právě přes Dobříš. Stanovy nového spolku byly výnosem tehdejšího c. k. místodržitelsltví schváleny v sobotu 5. září 1868, č. 44.802. V...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Hronově

  Tělocvičná jednota Sokol Hronov byla založena 3. července 1870. Při svém založení měla 25 členů. Na stavbu vlastní sokolovny byla roku 1929 vyhlášena sbírka. Ke sbírce napsal prohlášení dokonce spisovatel Alois Jirásek, který byl členem hronovského Sokola od roku 1872. Zahájení stavby sokolovny bylo schváleno 4....

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Jablonci nad Nisou

  Jablonecká sokolovna byla postavena německým tělocvičným spolkem Turnverein. V roce 1946 budovu získali jablonečtí sokolové jako náhradu za jejich válkou zničené nemovitosti. Jedná se o reprezentativní novorenesanční budovu zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek. Stavba je třípodlažní a sloužila nejen pro...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Jaroměři

  Necelé čtyři měsíce po založení Sokola Pražského, první sokolské jednoty na světě, byl založen Sokol v Jaroměři. Stalo se tak 2. června 1862. První valná hromada se posléze uskutečnila 17. listopadu téhož roku. V druhém roce fungování jednoty se její vedení usneslo založit fond k vystavění vlastní tělocvičny, aby členové...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Kolíně

  Sokol v Kolíně patří mezi devět sokolských jednot, které vznikly záhy po založení Tělocvičné jednoty pražské roku 1862. Místní jednota se ustavila 24. června 1862, byla tak tedy čtvrtou sokolskou jednotou na českém území. Kolínský Sokol se dostával do povědomí širokého okolí hlavně díky svým výletům, které doprovázela...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Kunraticích

  Kunratická sokolovna prošla v roce 2006 rekonstrukcí. Jednota je součástí župy Pražské-Scheinerovy.

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Lounech

  Sokol v Lounech byl založen roku 1867 jako sedmnáctá jednota v českých zemích. Nejdříve cvičili sokolové ve zdejší škole, poté v sále u Františka Drtiny, bývalého starosty místního Sokola. Kolem roku 1888 přijali lounští sokolové desetileté bezplatné pohostinství v Krýzlově sále v Lázních. V této době se už ale uvažovalo o...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Modřanech

  Sokol v Modřanech byl založen 30. října 1898. Prvním místem, kde místní sokolové cvičili, byl hostinec Na písku. V roce 1901 se po krátkou dobu cvičívalo v prvním patře v sále hostince U Nováků čp. 9, ještě v témže roce ale musel sokolům poskytnou azyl v podobě svého bytu bratr Josef Klíma. Členové sokola Modřany se ještě...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Moravských Budějovicích

  Sokolovna v Moravských Budějovicích představuje koncepčně naprosto unikátní budovu zbudovanou na místech, kde stával původní, později zeměpanský hrad. Ten v roce 1532 vyhořel, chátral a nikdy nebyl obnoven. Waldštejnové, kterým město patřilo, neměli o zříceninu ani okolní pozemky zájem. Ty však měly význam pro měšťany, kteří...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Morkovicích

  V roce 1922 přikročila jednota v Morkovicích ke stavbě vlastní sokolovny. 4. června byl položen  základní kámen,  do něhož vložena listina: "L. P. 1922, ve čtvrtý rok trvání republiky československé a padesátém a prvním roce trvání Tělocvičné jednoty Sokol v Morkovicích, vystavěna tato tělocvična  péčí,  láskou  a...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Pardubicích

  V 60. letech 19. století se střediskem národního a vlasteneckého života v Pardubicích stala zdejší Měšťanská beseda. Někteří její členové byli velkými nadšenci myšlenek Myroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. A tak tito členové svolali na červen roku 1863 zvláštní schůzi, na které se jednalo o založení pardubické sokolské...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Poděbradech

  Sokol v Poděbradech byl založen 1. srpna 1863. Z počátku členové cvičili v létě na dvoře staré radnice. Tohoto cvičení se opakovaně účastnil i sám Dr. M. Tyrš, který dle svědectví "pravidelně vrhal oštěpem proti dveřím kasáren, vedle kterých byl vojenský záchod (a ten hrozně zapáchal). V zimě pak sokolové cvičili v pronajaté...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Praze Krči

  První schůze výboru nové krčské sokolské jednoty proběhla 19. ledna 1893, řádná valná hromada byla svolána na 26. srpna téhož roku. První cvičení probíhala v zimě v hostinci U Labutě, kde se zároveň nacházela spolková místnost, v létě se členové scházeli ke cvičení V Hájovně. Později byla spolková místnost přesunuta do...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Přelouči

  Základní kámen sokolovny v Přelouči byl položen 29. září 1926. Celé tři roky byla stavba podporována členy jednoty. Ke slavnostnímu otevření došlo1. a 2. června roku 1929. Otevření bylo doprovázeno bohatým kulturním programem. Tělocvičná jednota Sokol Přelouč vznikla již v roce 1888 a velice dlouho jí chyběly jakékoliv...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Rakovníku

  Dne 25. července 1869 proběhla v Rakovníku ustavující valná hromada spolku Sokol. Protože však město nemělo do té doby ani hasičský sbor, vznikla na naléhání městské rady organizace s názevm Tělocvičnohasičský spolek Sokol. Zahájení vlastní činnosti spolku se posunulo až do roku 1870. Cvičilo se v zadní části hostince U...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Říčanech – Radošovicích

  Po válce obnovený Sokol Radošovice pokračoval ve svých aktivitách. Roku 1947 se jednotě podařilo to, co se nepodařilo nikdy sokolům v Říčanech: vybudovat sokolovnu. Ta byla postavena na dosavadním cvičišti na východním okraji Radošovic, v dnešní Strašínské ulici. Podle vzpomínek pamětníků byla, podobně jako BIO Sokol,...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna v Telči

  Družstvo pro postavení sokolovny v Telči bylo založeno již na konci 19. století. K vlastní stavbě budovy sokolové přikročili na konci roku 1921. Po prohlídce tělovýchovných zařízení v okolí i v Praze, vypracoval telčský stavitel Ludvík Srb zdarma plány na stavbu. Zohlednil přitom jak požadavky cvičitelského sboru, tak přání...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna ve Bzenci

  Budova bzenecké Sokolovny vznikla již někdy v druhé polovině 17. století jako panský pivovar. Po roce 1918 řešila bzenecká jednota Sokol problém s nedostatkem místa pro pořádání cvičení, schůzí a přednášek díky velkému nárůstu nových členů po rozpadu rakouské monarchie. Pro stavbu nové budovy nedisponovala dostatkem...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna ve Střešovicích (Na Andělce)

  Vše začalo 2. srpna roku 1885, kdy byla do Pamětní knihy Sokola Střešovice vložena listina s podpisy devatenácti zakládajících členů. V prosinci téhož roku pak střešovický Sokol zahájil oficiálně svou činnost. Od té doby se cvičilo, díky podpoře strahovských premonstrátů, většinou v hostinci „Velká“, v blízkém sousedství...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Vejprnice

  Místní jednota vznikla jako teprve třetí v okrese (po Plzni a Nýřanech) v roce 1902. O rok později zařazena do IV. okrsku Sokolské župy plzeňské. V roce 1913 založen fond na financování pozemku pro cvičiště. Pozemky získány v letech 1923 a 1924 od občana Krše a obce. Sokolovna dokončena zřejmě v roce 1935. Po...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Velká

  1. srpna 1920 byla v hostinci u Antonína Urbana svolána přípravná schůze k založení Tělocvičné jednoty Sokol Velká. Rok 1924: 5. ledna při parcelaci panského dvora získala jednota od obce část panské zahrady se stodolou o výměře 3 měřice za cenu Kč 500,- za zahradu a Kč 5000,- za stodolu. Tím začne nový život, nový ruch...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Veselí nad Moravou

  Tělocvičná jednota Sokol Veselí nad Moravou byla založena 1. února 1897. Cvičilo se tehdy 2-3 krát týdně v sále hotelu Přikryl pod vedením bratra F. Tyllicha. Po dvou letech se stal dočasně veselský Sokol odborem Sokola Uherský Ostroh, ale v dubnu 1905 se opět osamostatnil. V roce 1906 začaly cvičit i ženy. V roce 1914...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Vizovice

  V srpnu 1885 se sešla ustavující schůze Sokola ve Vizovicích o počtu 26 členů. V lednu 1920 na valné hromadě se rozhodlo o stavbě budovy sokolovny. Počet členů byl již 73. 5. září 1920 byl slavnostně položen základní kámen sokolovny a 9. července 1921 bylo slavnostní otevření. Členská základna měla již 266 členů. Stavba...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Votice

  Původně měla sokolovna stát u bývalé měšťanské školy, ale pozemek nevyhovoval. V roce 1921 byl proto pro stavbu sokolovny zakoupen vhodnější pozemek nad židovským městem a zde sokolovna stojí dodnes. Fond byl však na počátku 20. let 20. století příliš malý na to, aby se mohlo začít stavět. Peníze na stavbu sháněli sokolové...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Žamberk

  První řádná valná hromada sokolské jednoty v Žamberku se konala 22. ledna 1887. Cvičilo se v sále u Modré hvězdy, který ochotně sokolům propůjčila záložna. O dva roky později jednota založila fond ku zbudování vlastní tělocvičny. Po roce 1891 přišly těžké časy a jednota se musela stěhovat z místa na místo, jako tělocvična...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Zásmuky

  Sokolovna byla dostavěna v roce 1923. V posledních letech doznala sokolovna a jejíokolí mnoha změn. V roce 2002 na podzim se začalo s výstavbou tenisových kurtů a již na jaře 2003 se na těchto kurtech hrálo. I samotná sokolovna se velmi změnila. Začala kompletní rekonstrukcí toalet v celém objektu, následovaly sprchy v...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Zastávka

  Nejstarším a dlouho i jediným domem na území obce byl původně zájezdní hostinec, který dnes nese název Hornický dům. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1688. Původně se nazýval Zastávka (odtud i název obce) a na křižovatce obchodních cest z Třebíče do Brna a z Pravlova do Velké Bíteše ho nechala postavit rosická...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolovna Zdemyslice

  Sokolská jednota ve Zdemyslicích byla ustavena 18. 7. 1936. Jako spolková místnost a tělocvična sloužil hostinec u pana Josefa Komorouse čp. 6. Prvními akcemi byly tělocvičná akademie, veřejné vystoupení členů, posvícenská zábava a vánoční dětská besídka spojená s nadílkou. ​V roce 1980 byla otevřena přestavěná sokolovna. V...

  Kategorie: Sokolovny

 • Sokolská bouda NA STRÁŽI

  Slavnostně otevřena dne 6. srpna 1933. Na jejím místě dnes stojí hotel Na Stráži. Chata dnes patří župě Krkonošské-Pecháčkově.

  Kategorie: Sokolské chaty, boudy

 • Sokolská expozice při Národopisné výstavě českoslovanské v Praze 1895

  Sokolové se v rámci III. sletu zapojili i do akcí na výstavišti v Královské oboře, kde tou dobou probíhala Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Ta měla za cíl předvést život českého slovanského lidu. Konala se na stejném místě jako Jubilejní výstava 1891. Předcházela jí tři léta přípravných prací v jednotlivých...

  Kategorie: Události

 • Sokolská mohyla u Kozího Hrádku

  Kozí hrádek je nejpamátnějším hradem Táborska. Svůj největší význam získal Kozí hrádek pobytem mistra Jana Husa, největší osobnosti českého reformního hnutí. V roce 1924 si český národ připomínal 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Také v samotném Táboře se po dlouhých přípravách uskutečnila opravdu důstojná...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Sokolská opona v Plánici

  Jedná se o 5 obrazů – fragmentů opony, které zůstaly z někdejší opony dramatického odboru Sokola v Plánici (okres Klatovy). Fragmenty bohužel neumožňují usuzovat o motiu opony jako celku. Připomínají spíše přírodní motivy z pravděpodobnějšího prospektu lesa. Původně se však mělo údajně jednat o vedutu města. Dochovaných 5...

  Kategorie: Sokolské opony

 • Sokolský prapor v Peruci

  Tělocvičná jednota Sokol byla v Peruci založena v roce 1896. Poprvé přišel s myšlenkou pořídit prapor bratr E. Preisler. Sám přispěl částkou 30 Kč. Definitivně rozhodla valná hromada jednoty o pořízení praporu 22. ledna 1928. V krátké době se ve sbírce vybralo přes 6 000 Kč. Přispěli jak členové zdejší jednoty, tak příznivci...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Sokolský srub u Babylonu (okr. Domažlice)

  Po otevření domažlické sokolovny neměli členové stavebního odboru chvilku klidu a hned v létě roku 1937 byl otevřen sokolský srub v lesích na Babyloně. Ten měl sloužit pro táboření dětí o letních prázdninách. Srubu si ale sokolstvo moc neužilo, neboť se v roce 1939 ocitl ve Velkoněmecké říši.  Za minulého režimu byl...

  Kategorie: Sokolské chaty, boudy

 • Sokolský stadion Klatovy

  Již v roce 1926 se podařilo zakoupit v Podhůrčí pozemky na výstavbu budoucího stadionu. Peníze byly převážně z dědictví pana Rudolfa Brože, který odkázal Sokolu necelých 90 tis. Kč. Tento stadion byl dostavěn v roce 1930. Byl velice pěkný a zcela vyhovoval požadavkům atletiky. Škvárový ovál byl 350 metrů dlouhý, měl čtyři...

  Kategorie: Jiné

 • Spolkový prapor T. J. Sokol Vrané nad Vltavou I.

  Prapor o rozměru 110x140 cm pochází z roku 1921. Je zhotoven z několika vrstev tkanin, a to svrchní vlněné tkaniny na jedné straně červené a na druhé straně bílé barvy a podkladového bavlněného plátna, které působí jako výztuž a zároveň zpevňující podklad pro plastickou výšivku. Celý prapor je olemován kroucenou šňůrou...

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Stadion pro Zájezd Československé obce sokolské do Plzně 1929

  Na jaře a v létě roku 1929 hostili zájezd České obce sokolské plzeňští sokolové. Toho času však nebyly k dispozici adekvátní cvičební prostory pro početný zájezd. Stadion na délku měřil více než 300 metrů a pojal až 22 000 diváků. Jeho strohé dřevěné tribuny, doplněné o hudební pavilon, prodejní stánky a šatny, se...

  Kategorie: Události

 • Stolperstein br. Smrčkovi v Olomouci

  Stolperstein před domem v ulici Švermova 7, kde bydlel br. JUDr. Otakar Smrčka, starosta olomoucké župy, advokát popravený nacisty.  V srpnu roku 2015 byl stolperstein slavnostně položen za účasti krojovaných sokolů a dětí ze sokolského příměstského tábora. Br. Otakar Smrčka Byl jedním z nejvýznamnějších členů...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Stránov – pomník připomínající pobyt Tyrše

  Pomník s plastikami připomíná krátký pobyt Miroslava Tyrše v zámeckém areálu ve Stránově, kde bydlel u svého strýce Bedřicha Kirschbauma.  Nápis: Miroslav Tyrš, tvůrce sokolství českého V ROCE 1841 PROŽIL ZDE ČÁST SVÉHO DĚTSTVÍ Dr. MIROSLAV TYRŠ TVŮRCE SOKOLSTVA ODHALENO 14. ČERVNA 1931 TĚLOCVIČNOU JEDNOTOU...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • T. J. Sokol Křivoklát – sportovní areál U Kolečka

  V prostoru dnešního sportovního areálu se začalo se sportem v roce 1924 při II. sletu župy Rakovnické, tehdy se jednalo o tzv. panskou louku s místopisem "Pod Kuchyněmi". V roce 1932 zde bylo slavnostně otevřeno fotbalové hřiště atleticko-fotbalového klubu AFK Křivoklát, a to vedle již vybudovaného tenisového kurtu. Klub...

  Kategorie: Sokolské chaty, boudy

 • T. J. Sokol Malíkovice – sokolovna

  Kategorie: Sokolovny

 • T. J. Sokol Pražský

  Budova Sokola Pražského stojí v samém centru Prahy, v Městské památkové rezervaci. Historická budova byla postavena v letech 1863–1864 podle projektu architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna za stěžejního finančního příspěvku od významného pražského obchodníka a prvního starosty Sokola, Jindřicha Fügnera. Hlavní sál budovy...

  Kategorie: Sokolovny

 • T. J. Sokol Uherské Hradiště

  Sokolovna Uh. Hradiště Uherskohradišťská sokolovna byla postavena na starobylých městských hradbách. Na těchto místech zakotvila naše jednota po 37 letech střídání různých tělocvičných místnostní. Z hostince, který byl dřívějším majitelem rozšířen o prostranný sál, se stal v roce 1905 hotel Koruna. Později se...

  Kategorie: Sokolovny

 • Torzo výletního praporu Sokola Roudnice n. L.

  Výletní prapor byl během nacistické okupace roztříhán a zůstal pouze nápis Roudnice, který jednota nechala zarámovat.

  Kategorie: Jiné

 • Tyršova sokolovna ve Vyškově (biograf Sokolský dům)

  Na místě původní vyškovské sokolovny byla postavena budova nová, která má již dnešní podobu. Budova, nazvána později jako Tyršova sokolovna, byla postavena z důvodu financování a zabezpečení financí pro podporu sokolské jednoty ve Vyškově a hlavně měla zabezpečit provoz vedlejší budovy, tzv. Vaníčkovy, v níž byla a stále je...

  Kategorie: Sokolovny

 • Tyršův dub v Předslavi

  Památný strom zvaný Tyršův dub je přibližně třistapadesátiletý dub letní (Quercus robur), který roste nedaleko předslavské sokolovny a je pojmenován po zakladateli České obce sokolské, Miroslavu Tyršovi. Obvod jeho kmene měří 591 cm a koruna stromu dosahuje do výšky 31 m (měření 2004). Dub je chráněn pro svůj vzrůst a věk...

  Kategorie: Jiné

 • Tyršův dům, sídlo ČOS

  Palác do dnešní podoby ze starších obytných domů vystavěli Michnové z Vacínova. Poté, co objekt prodali, střídal několik let majitele. Palác koupila ve zdevastovaném stavu v roce 1921 Československá obec sokolská, ta vypsala soutěž na projekt stavby Tyršova domu. Z 23 návrhů první cenu získal architekt František Krásný....

  Kategorie: Sokolovny

 • Tyršův kámen

  Pamětní Tyršův kámen byl osazen u sokolovny ve Vraném nad Vltavou místními sokoly v roce 1932 při příležitosti 100 let od narození Dr. Miroslava Tyrše. (Současně naši předci vysázeli i několik tzv. pamětních lip. Ty se však již nedochovaly). Přímo do kamene je vyrytý text "Dr.M.Tyrš 1832–1932" V současné chvíli (léto...

  Kategorie: Pomníky, sochy, památníky

 • Tyršův most v Plzni

  Tyršův most , pojmenovaný po jednom ze zakladatelů Sokola, je silniční most přes řeku Radbuzu v Plzni . Jde o první zcela svařovaný obloukový most v Česku a ve své době byl řazen mezi pět nejodvážnějších konstrukcí světa. Projekt mostu vytvořil prof. František Faltus , tehdejší konstruktér ve Škodovce , jejíž mostárna...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Tyršův sad – Mnichovo Hradiště

  Tyršův sad známe dnes spíše pod zažitým názvem "Park u nádraží". Dle kroniky města Mnichovo Hradiště byl sad vysazen v letech 1928–29. Zastupitelé města se rozhodli sad pojmenovat jménem sokolského velikána Tyrše u příležitosti 100 let od narození a 50ti letého výročí smrti. Sad byl vybudován za příspěvku městské...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Uherské Hradiště – pamětní deska v sokolovně

  Pamětní deska padlým za 2. světové války je umístěna ve foyeru Slováckého divadla (Tyršovo náměstí 480, Uherské Hradiště). Jména uvedená na desce: Beneš Milan, Beneš František, Cenek Emil, Daniel Josef, Dufka Gustav, Graca Vladimír, Hájek Karel, Hejl Antonín, Holánek Josef, Janoušek Vladimír, Kopecký Beno, Kropáč...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Uherské Hradiště – stolperstein Josefa Horáka

  Josef Horák   – stavitel a sokol Narodil se 11. února 1877 v Semonicích u Dvora Králové nad Labem. V roce 1895 s vyznamenáním ukončil studium stavitelství na průmyslové škole v Brně a přestěhoval se do Uherského Hradiště, kde se věnoval stavitelství, velmi aktivní činnosti v Sokole a zpíval v souboru Svatopluk....

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Ulice Doudova Praha-Podolí

  Na Praze 4 se nachází ulice, která vede z podolského nábřeží nahoru na Pankrác. Jmenuje se Doudova a je pojmenována po legionáři a sokolu Václavu Doudovi. Ulice svůj název dostala poprvé v době svého vzniku v roce 1925. Za druhé světové války byla na pět let přejmenována. Nesla jméno po německém císaři a českém králi...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Ulice U Tyrše

  V Praze v Košířích se nachází krátká ulička, která nese název U Tyrše. Pojmenována byla nejspíše po bustě Miroslava Tyrše, která se nachází na severní straně uličky na rohu s ulicí kolmou – Holečkovou. Pod bustou je i text "U Tyrše". Původně se ulice jmenovala Tyršova, bylo jich ale v Praze několik, a tak se přejmenovala na...

  Kategorie: Sokolský uličník

 • Unhošť, Suchý mlýn – pamětní tabule k pobytu R. Tyršové a K. Fügnerové

  Tabule je umístěna na budově Suchého mlýna.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Vaníčkova sokolovna ve Vyškově

  Sokol ve Vyškově byl založen roku 1870, ačkoli jeho vznik byl složitý kvůlí národnostně smíšenému prostředí. Prvním starostou jednoty byl zvolen MUDr. Jan Kytlica. Prvním místem pro cvičení se stal mlat při dvoře sládka Hauera. Postupně však ubývalo členstva, v roce 1880 čítal vyškovský Sokol pouhých 26 členů. Krize byla...

  Kategorie: Sokolovny

 • Velké Bílovice – historický prapor z roku 1930

  Plátěný oboustranný vyšívaný prapor z r. 1930, rozm. 120 x 110 cm. Prapor pořídili sokolové z vlastní peněžité sbírky.

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Velký prapor býv. Sokola Plzeň II.

  Jedná se o originál oboustranně vyšívaného praporu Sokola Plzeň II., jehož slavnostní rozvinutní proběhlo na letním cvičišti jednoty v září roku 1922. Shodou náhod byl prapor zachráněn před zničením. V současné době se nachází v depozitáři jedné z plzeňských jednot. Prapor má rozměry 120 x 110 cm. Momentálně je ve velmi...

  Kategorie: Jiné

 • Vlajka / prapor Sokola Plzeň III. - Bory

  K praporu (vlajce) nejsou dostupné žádné podrobnější informace.

  Kategorie: Jiné

 • Žákovský prapor bývalé jednoty Sokola Plzeň II.

  Originální oboustranně vyšívaný prapor žactva Sokola Plzeň II. Nápisy na stuhách: "Pravda vítězí" "V mládí budoucnosť " "Věnuje krojový odbor žen 16. 6.1938"   Prapor má původní žerď z tmavého dřeva, která je opatřena niklovanou koncovkou s nápisem "X. slet všesokolský v Praze 1938"....

  Kategorie: Sokolské prapory

 • Žákovský prapor Sokola Blovice

  Originál praporu žactva blovického Sokola se nachází ve sbírkách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Prapor je oboustranně vyšívaný a velmi dobře zachovalý. Výška praporu je 41,5 cm, šírka 67 cm. K praporu není k dispozici příslušenství. Existuje věrná replika praporu, kterou užívají blovičtí sokolové.

  Kategorie: Jiné

 • Žákovský prapor Sokola Lobzy - Petřín

  Prapor byl předán žactvu 28. 5. 1932 v průběhu tělocvičného večera a slavnostního věnečku v nedávno dokončené sokolovně na Petříně. Byl nalezen shodou šťastných okolností koncem roku 2018 spolu s hlavicí sokola a horní polovinou žerdě. Spodní polovina žerdě se nedochovala. Zda se jedná o hlavici na prapor dle...

  Kategorie: Jiné

 • Žákovský prapor Sokola Plzeň III. - Bory

  K praporu nejsou dostupné žádné podrobnější informace. Jedná se o originál uložený v depozitáři Západočeského muzea v Plzni.

  Kategorie: Jiné

 • Žákovský prapor Sokola Třemošná

  Prapor byl vyšit svépomocně sestrami Sokola Třemošná počátkem 20. let. Mezi lety 1941 až 1992 byl spolu s prapory sokolským a dorosteneckým ukryt u br. Vladimíra Čechury. Současná lokace praporu, rozměry, technický stav a příslušenství - nezjištěno.

  Kategorie: Jiné

 • Zásmuky – pamětní deska Františka Kmocha

  Zásmuky mají dvě pamětní desky zdejšího rodáka  Františka Kmocha . Tato - starší - byla v roce 1928 zasazena místními sokoly na jižní stěnu zásmucké sokolovny. Druhá byla v roce 1986 umístěna na Kmochově rodném domě.

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Zbraslav – Pamětní deska dr. Miroslava Tyrše k upomínce jeho pobytů na Zbraslavi v letech 1881–1883

  Pamětní deska Dr. Miroslavu Tyršovi v upomínku na jeho pobyt na Zbraslavi v letech 1881–1883 byla umístěna na zbraslavském nábřeží na dům č. 65 (dnes ulice U Malé řeky č. 622), který patřil členům Sokola Janu a Barboře Zdechyncovým během slavnosti, které se účastnily jednoty tehdejší Středočeské župy. Za druhé světové války...

  Kategorie: Pamětní desky, solpersteine

 • Župní dům v Roudnici n. Labem

  Tento župní dům byl Sokolskou župou Podřipskou zakoupen 29. prosince 1937 a po stavebních úpravách (z původního domu zbyla pouze část obvodového zdiva) slavnostně otevřen 1. dubna 1938. Na valné hromadě župy 27. března 1938 navrhli zástupci Sokola Podlusky, aby dům nesl název „Blažkův sokolský dům“. (MUDr. Antonín Blažka byl...

  Kategorie: Sokolovny

 • Župní prapor Sokolské župy Barákovy

  Popis praporu: Oboustranný prapor o rozměrech cca 105 x 115 cm. Oba listy jsou podložené výztužným plátnem, skrze které jsou provedeny výšivky. Je připevněn na žerď pomocí kroucené tkanice v barvě trikolory. Po obvodu je lemovaný rovněž kroucenou tkanicí v barvě trikolory. Avers –  je zhotovený z červeného...

  Kategorie: Sokolské prapory